BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górska Anna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW), Krawiec Monika (Warsaw University of Life Sciences - SGGW)
Tytuł
Can Individual Investors Benefit from Technical Analysis in Markets of Soft Commodities? Empirical Study for 2010-2018
Czy inwestorzy indywidualni mogą osiągać zyski na rynkach soft commodities na podstawie analizy technicznej? Weryfikacja empiryczna dla okresu 2010-2018
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 2, s. 25-32, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Analiza techniczna, Kompetencje miękkie, Badania empiryczne
Technical analysis, Soft competencies, Empirical researches
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G11, G14.
streszcz., summ.
Abstrakt
Od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku wielu inwestorów dywersyfikuje swoje portfele poprzez włączenie do nich towarów w tym tzw. soft commodities. Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy inwestorzy indywidualni mogą osiągać zyski w wyniku zastosowania analizy technicznej na rynkach soft commodities. Podstawę przeprowadzonych badań empirycznych stanowią dzienne notowania sześciu towarów z grupy soft commodities: kawy, kakao, cukru, bawełny, kauczuku i mrożonego koncentratu soku pomarańczowego, w okresie od 2010 do 2018 roku. Ich celem jest ocena efektywności zastosowania wybranych wskaźników i oscylatorów opartych na średnich ruchomych o różnej długości. Otrzymane wyniki pokazują, że w badanym okresie najbardziej efektywne było wykorzystanie pięciodniowych prostych i ważonych średnich ruchomych oraz oscylatora Momentum, przynosząc pozytywne rezultaty na pięciu z sześciu analizowanych rynków soft commodities. (abstrakt oryginalny)

After the 2008 financial crisis, many investors diversified their portfolios with different commodities, including the so-called softs. This paper aims to answer the question of whether individual investors can benefit from technical analysis on soft commodity markets. The empirical study is based on daily quotations of six soft commodities: coffee, cocoa, sugar, cotton, rubber and frozen concentrated orange juice from 2010 to 2018, and investigates the profitability of applying indicators and oscillators based on moving averages with different length. The results show that the application of five-day simple and weighted moving averages and momentum oscillators was most effective, providing positive returns in five out of six soft commodities markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achelis, S.B. (1998). Analiza techniczna od A do Z. Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa.
 2. Apirine, V. (2017). Weekly & Daily MACD. Technical Analysis of Stock & Commodities, 35 (12), 10-15.
 3. Balarie, E. (2007). Commodities for Every Portfolio. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
 4. Borowski, K., Pruchnicka-Grabias, I. (2019). Optimal Lengths of Moving Averages for the MACD Oscillator for Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. Bank i Kredyt, 5, 457-478.
 5. Box, G.E.P., Pierce, D.A. (1970). Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive Integrated Moving Average Time Series Models. Journal of the American Statistical Association, 65, 1509-1515.
 6. Chevallier, J., Ielpo, F. (2013). The Economics of Commodity Markets. John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex.
 7. Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Erb, C.B., Harvey, C.R. (2006). The Strategic and Tactical Value of Commodity Futures. Financial Analyst Journal, 62 (2), 69-97.
 9. Fuertes, A.M., Miffre, J., Rallis, G. (2008). Tactical Allocation in Commodity Futures Markets: Combining Momentum and Term Structure Signals. EDHEC Business School Working Paper, Lille.
 10. Geman, H. (2007). Commodities and Commodity Derivatives. John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex.
 11. Górska, A., Krawiec, M. (2011). Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w inwestowaniu na rynkach metali szlachetnych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 12 (2), 148-157.
 12. Gujarati, D.N. (2003). Basic Econometrics. McGraw-Hill, New York.
 13. Lhabitant, F.S. (2008). Commodity Trading Strategies: Examples of Trading Rules and Signals from the CTA Sector. [In:] The Handbook of Commodity Investing. John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, 391-405.
 14. Ljung, G.M., Box, G.P.E. (1978). On a Measure of Lack Fit in Time Series Models. Biometrika, 66, 66-72.
 15. Miffre, J., Rallis, G. (2007). Momentum Strategies in Commodity Futures Markets. Journal of Banking and Finance, 31 (6), 1863-1886.
 16. Murphy, J.J. (1998). Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. New York Institute of Finance, New York.
 17. Park, Ch.H., Irwin, S.H. (2008). The Profitability of Technical Analysis in Commodity Markets. [In:] The Handbook of Commodity Investing. John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, 909-947.
 18. Perfetti, P. (1992). Analyses Techniques. Economica Ed., Paris.
 19. Pring, M.J. (2002). Technical Analysis Explained. McGraw- -Hill, New York.
 20. Smidt, S. (1965). Amateur Speculators. Graduate School of Business and Public Administration, Cornell University, Ithaca, NY.
 21. Šonje, V., Alajbeg, D., Bubas, Z. (2011). Efficient Market Hypothesis: Is the Croatian Stock Market as (In)efficient as the U.S. Market? Financial Theory and Practice, Institute of Public Finance, 35 (3), 301-326.
 22. Szakamary, A., Shen, Q., Dharma, S. (2010). Trend Following Trading Strategies in Commodity Futures: A Reexamination. Journal of Banking and Finance, 34, 409-426.
 23. Tarczyński, W. (1997). Rynki kapitałowe. Vol. 1. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 24. Wang, J., Kim, J. (2018). Predicting Stock Price Trend Using MACD Optimized by Historical Volatility. Mathematical Problems in Engineering. https://doi. org/10.1155/2018/9280590
 25. Wang, L., An, H., Xia, X., Liu, X., Sun, X., Huang, X. (2014). Generating Moving Average Trading Rules on the Oil Futures Market with Genetic Algorithms. Mathematical Problems in Engineering. https://doi. org/10.1155/2014/101808
 26. Witkowska, D., Matuszewska, A., Kompa, K. (2008). Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 27. Zaremba, A. (2015). Strategie oparte na momentum i strukturze terminowej w warunkach finansjalizacji rynku surowców. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (2), 29-54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.2.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu