BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutecka-Góra Joanna (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Deficiencies in the Supplementary Pension Market in Poland from the Perspective of Regulatory Policy
Ułomności rynku dodatkowych planów emerytalnych w Polsce z punktu widzenia polityki regulacyjnej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 2, s. 51-59, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Emerytury, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Polityka regulacyjna
Pensions, Employee pension programmes, Regulatory policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G22, G23, G28, G51, J26.
streszcz., summ.
Abstrakt
Dodatkowy rynek emerytalny w Polsce jest regulowany w bardzo ograniczonych zakresie, a oferta dostępnych planów emerytalnych jest stosunkowo szeroka. Obowiązujące przepisy odnoszą się przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego z punktu widzenia funkcjonowania instytucji finansowych. Zbyt mało uwagi poświęcono natomiast regulacjom umożliwiającym skuteczną i efektywną alokację dochodu w cyklu życia z punktu widzenia indywidualnego oszczędzającego. Konieczna jest weryfikacja warunków planów przed ich wprowadzeniem na rynek, aby wyeliminować z niego produkty nieodpowiednie zarówno z punktu widzenia efektywności inwestycyjnej, jak i kosztowności. Istotnych zmian regulacyjnych wymagają takie obszary, jak: podział ryzyka, formy wypłaty, poziom kosztów, przejrzystość i polityka informacyjna. (abstrakt oryginalny)

The supplementary pension market in Poland is regulated to a very limited extent and the range of pension plans available is relatively broad. The regulations in force relate primarily to ensuring financial security from the perspective of the operation of financial institutions, their solvency and liquidity. But efficiency and effectiveness of supplementary pension vehicles in delivering adequate incomes in old age are not regulated or regularly assessed. The most urgent regulatory changes include preliminary product assessment ensuring that only an "appropriate" vehicle is allowed to enter the market, i.e. contracts that meet minimum requirements in terms of design, efficiency and cost. The recommended amendments apply also to risk-sharing, forms of pay-outs, cost limits, market transparency and information policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska-Mieruszewska, J., Mosionek-Schweda, M. (2015). Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 8, 3-19.
 2. Berthon, J., Davydoff, D., Gabaut, L., Klages, M., Prache, G., Rossi, M., Rutecka, J., Struwe, K., Viver, J.M. (2014). Pension Savings: The Real Return. Better Finance, Brussels.
 3. Cichowicz, E., Rutecka-Góra, J. (2017). Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego oszczędzania na starość - próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 38 (3), 89-103.
 4. Dopierała, Ł. (2017). Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE. Finanse i Prawo Finansowe, 2 (14), 23-39.
 5. FCA, The Pensions Regulator (2018). Regulating the pensions and retirement income sector: our joint regulatory strategy. Retrieved from https://www.fca.org.uk/publication/ corporate/regulating-pensions-retirement-income- sector-our-joint-regulatory-strategy.pdf [accessed 20.11.2019].
 6. Gierusz, A. (2019). Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Han, T., Stańko, D. (2020). Pension scheme fees and charge ratios in 44 countries: A comparative study. International Social Security Review, 73 (1), 99-123.
 8. Jedynak, T. (2017). The Role of Supplementary Retirement Savings in Reducing the Pension Gap in Poland. Economic and Environmental Studies, 17 (2), 95-113.
 9. Komisja Nadzoru Finansowego (2019a). Indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2018 roku. Warszawa.
 10. Komisja Nadzoru Finansowego (2019b). Pracownicze programy emerytalne w 2018 roku. Warszawa.
 11. Komisja Nadzoru Finansowego (2019c). Komunikat z 45. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 października 2019 r. Retrieved from https://www.knf. gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=67577&p_id=18 [accessed 20.11.2019].
 12. Marcinkiewicz, E. (2015). Dobrowolne fundusze emerytalne w Polsce - analiza działalności i wyników inwestycyjnych. [In:] F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (Eds.), Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 196-209.
 13. Organisation for Economic Cooperation and Development (2012). The OECD Roadmap for the Good Design of Defined Contribution Pension Plans. Retrieved from http:// www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/50582753.pdf [accessed 20.11.2019].
 14. Rocha, R., Vittas, D., Rudolph, H.P. (2011). Annuities and Other Retirement Products. Designing the Payout Phase. The World Bank, Washington, D.C.
 15. Rutecka, J. (Ed.) (2014). Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian. Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 16. Rutecka, J. (2015). Realokacja czy nowe oszczędności? O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 18 (1), 66-79.
 17. Rutecka-Góra, J. (2019a). Efekty zachęt podatkowych w dodatkowym systemie emerytalnym w Polsce. [In:] P. Kowalczyk-Rólczyńska, I. Kwiecień (Eds.), Ubezpieczenia - wyzwania rynku. C.H. Beck, Warszawa.
 18. Rutecka-Góra, J. (2019b). Supplementary pension schemes: needs, possibilities and problems with evaluation from the perspective of an individual saver. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 44 (1), 101-115.
 19. Rutecka-Góra, J. (2019c). Efficiency of a supplementary old-age pension system - the case of Polish voluntary pension funds. Financial Internet Quarterly, 15 (3), 76-87.
 20. Rutecka-Góra, J., Bielawska, K., Hadryan, M., Kowalczyk- -Rólczyńska, P., Pieńkowska-Kamieniecka, S. (2020). Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa [in press].
 21. Šebo, J., Voicu, Ș.D. (Eds.), (2018). Pension Savings: The Real Return. Better Finance, Brussels.
 22. Šebo, J., Voicu, S.D., Andersen, C., Carlucci, E., Christoff, L., Deinema, M., Gabaut, L., Galvaire, T., Hagen, J., Herce, J.A., Houdmont, A., Mączyńska, A., Manis, A., Mešťan, M., Naacke, G., Strandvåg Nagell, L., Prache, G., Rutecka-Góra, J., Url, T., Vysniauskaite, A. (2019). Pension Savings: The Real Return. Better Finance, Brussels.
 23. Sołdek, A., Stachnio, M. (2018). Sequence-of-returns risk in the management of retirement savings. Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection, 28 (2), 22-38.
 24. Szczepański, M., Brzęczek, T. (2016). Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych. Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań.
 25. TNS Polska (2016). Skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę - mit czy rzeczywistość? Raport dla Nationale-Nederlanden. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.2.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu