BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siciński Jędrzej (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Negative Externalities of Shareholder Value Orientation and Its Impact on Global Financialization
Koszty zewnętrzne koncepcji zarządzania wartością dla właścicieli i ich wpływ na zjawisko globalnej finansjalizacji
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 2, s. 71-78, tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przez wartość, Zarządzanie wartością, Kryzys finansowy
Management by value, Value management, Financial crisis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M21, O16, G32, D62, D63.
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie wartością (VBM, SHV) to najbardziej popularny paradygmat zarządczy w XXI wieku. Koncepcja ta, pomimo wniesienia wielu usprawnień do przedsiębiorstw, otwiera pole do dyskusji na temat jej negatywnych skutków gospodarczych, szczególnie w aspekcie wpływu na wzmacnianie pozycji sektora finansowego. Główna hipoteza głosi, iż koncepcja SHV pogłębia zjawisko współczesnej finansjalizacji. Badanie oparto na wyczerpującej analizie literatury. Z przeprowadzonego badania wynika, iż paradygmat zarządzania przez wartość prowadzi do wzmacniania zjawiska finansjalizacji. Jest to spowodowane między innymi znaczącymi reinterpretacjami początkowych założeń tej koncepcji, które zastąpiono wieloma niezrównoważonymi praktykami zarządczymi w spółkach kapitałowych. (abstrakt oryginalny)

Value-based management (VBM), also often known as and connected to shareholder value (SHV), is the most popular management paradigm of the 21st century. This concept, despite bringing many improvements to companies, has opened the door to a discussion of its negative overall economic effects, especially regarding its impact on the strengthening of the financial sector. The main hypothesis states that SHV orientation is a financialization accelerator - it contributes to the increase in the size and importance of a country's financial sector relative to other parts of the economy. The study was based on a comprehensive analysis of the literature on the subject. The research method involves a theory-synthesis and general desk research, based on integrative review. Performed studies confirmed the main hypothesis and reveal that an SHV mindset contributes to the increase of global financialization. It is caused, among others, by reinterpretation of the original assumptions, which has paved the way for further, unsustainable corporate practices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aizenman, J. (2019). Kryptowaluty, niestabilność cen i tragedia wspólnego pastwiska [Cryptocurrencies, price volatility and tragedy of the commons]. [In:] Open Eyes Book 4. Fundacja GAP, Kraków, 189-199.
 2. Beck, V. (2014). The Effects of the Implementation of Value-Based Management. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 7 (2), 153-165.
 3. Brandt, F., Georgiou, K. (2016). Shareholders vs Stakeholders Capitalism. Comparative Corporate Governance and Financial Regulation, 10.
 4. Copeland, T.E., Weston, J. (1988). Financial Theory and Corporate Policy. 3rd ed. Addison-Wesley, Boston.
 5. Court, S., Davies, M., New, P. (2002). Why value based management goes wrong. Market Leader, 16, 7.
 6. Damodaran, A. (2009). Finding the Right Financing Mix: The Capital Structure Decision. Stern School of Business, New York [presentation].
 7. The Economist (2019). Tech's new stars have it all - except a path to high profits. Retrieved from: https://www.economist. com/leaders/2019/04/17/techs-new-stars-have-itall- except-a-path-to-high-profits [accessed 24.10.2019].
 8. Elali, W. (2006). Contemporaneous Relationship between EVA and Shareholder Value. International Journal of Business Governance and Ethics, 2 (3/4), 237-253.
 9. Epstein, L. (2001). Financialization, Rentier Interests, and Central Bank Policy. University of Massachusetts, Amherst, MA [manuscript].
 10. Filar, D. (2019). Wracając do prymatu realnej sfery gospodarki [Returning to the priority of real economy]. [In:] J. Hausner, W. Paprocki (Eds.), Dewiacje finansjalizacji. CeDeWu, Warszawa, 65-85.
 11. Friedmann, M. (1970). The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. The New York Times Magazine of 13 September 1970, 122-124.
 12. Hallock, K. (2012). Pay: why people earn what they earn and what you can do now to make more. Cambridge University Press, New York.
 13. Hart, O., Zingales, L. (2017). Companies Should Maximize Shareholder Welfare Not Market Value. Journal of Law, Finance and Accounting, 2, 247-274
 14. Hausner, J. (2019). Przedsiębiorczość i produktywność w gospodarce cyfrowej [Enterpreneurship and productivity in the digital economy]. [In:] J. Hausner, W. Paprocki (Eds.), Dewiacje finansjalizacji. CeDeWu, Warszawa, 115-132.
 15. Jajuga, K. (2014). W poszukiwaniu miar ryzyka finansowego. [In:] J. Czekaj, J. Owsiak (Eds.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym. PWE, Warszawa.
 16. Jensen, M.C. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. The Journal of Finance, 48, 831-880.
 17. Kasiewicz, S. (2009). Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego. Finansowanie Nieruchomości, 9, 56-63.
 18. Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D. (1990). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 5th ed. McKinsey & Company, Warszawa.
 19. Michalski, M. (2001). Zarządzanie przez wartość: firma z perspektywy interesów właścicielskich. WIG-Press, Warszawa.
 20. Olsen, E. (2003). Rethinking Value-Based Management. Handbook of Business Strategy, 4 (1), 286-301.
 21. Palley, T.I. (2015). The US Economy: Stagnation and Why It Will Persist. [In:] A. Gallas, H. Herr, F. Hoffer, Ch. Scherrer (Eds.), Combatting Inequality: The Global North and South. Routledge, Taylor & Francis Group, London.
 22. Panigrahi, S., Bin Zainuddin, Y., Binti Azizan, N.A. (2014). Investigating Relationship between EVA and MVA of Selected Construction Companies in Malaysia. The International Journal of Business & Management, 2 (6), 136-141.
 23. Pawłowicz, L. (2015). Systemy wynagrodzeń menedżerów ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa. [In:] J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (Eds.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. CeDeWu, Warszawa
 24. Pawłowicz, L. (2019). Hazard moralny i konflikty interesów Hazard moralny i konflikty interesów [Moral hazard and conflicts of interest]. [In:] J. Hausner, W. Paprocki (Eds.), Dewiacje finansjalizacji. CeDeWu, Warszawa, 6-22.
 25. Pietrewicz, L. (2008). Pułapki zarządzania wartością. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2, 83-88.
 26. Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance. Simer and Schuster Publishing Group, New York.
 27. Rapapport, A., Bogle, J.C. (2011). Saving Capitalism from Short-Termism: How to Build Long-Term Value and Take Back Our Financial Future. McGraw-Hill Education, New York.
 28. Rose, C. (2004). Stakeholder Orientation vs. Shareholder Value - A Matter of Contractual Failures, European Journal of Law and Economics, 18 (1), 77-97.
 29. Rudny, W. (2018). Wzrost znaczenia sfery finansów i konsekwencje tego zjawiska [The growing importance of financial sector in the economy]. Studia Ekonomiczne, 359, 37-47.
 30. Sawyer, M. (2014). What Is Financialization? International Journal of Political Economy, 42 (4), 5-18.
 31. Schumpeter (The Economist blog) (2012). Taking the long view. Retrieved from https://www.economist.com/ business/2012/11/24/taking-the-long-view [accessed 08.11.2019].
 32. Siciński, J. (2019). Procesy migracji wartości w polskim sektorze bankowym [Value migration processes in the Polish banking sector]. Bezpieczny Bank, 2 (75), 74-91.
 33. Sławiński, A. (2019). Czy i na ile można liczyć na zmiany w systemach bankowych? [Can we count on structural changes in banking?]. [In]: J. Hausner, W. Paprocki (Eds.), Dewiacje finansjalizacji. CeDeWu, Warszawa, 25-39.
 34. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339.
 35. Stout, L. (2012). The Shareholder Value Myth. Berrett- -Koehler Publishers, San Francisco.
 36. Stout, L. (2013). The Dumbest Business Idea Ever. The Myth of Maximizing Shareholder Value. The dominant business philosophy debunked. The European Financial Review April/May.
 37. Szczepankowski, P. (2015). Wpływ zarządzania wartością na finansjalizację przedsiębiorstw [The shareholder value management influence on financialization of companies]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 497-510.
 38. Wall, F., Greiling, D. (2011). Shareholder versus Stakeholder- Orientation in Managerial Decision-Making. Review of Managerial Science, 5, 87-90.
 39. Zarzecki, D. (2017). Value Based Management w największych spółkach notowanych na GPW w Warszawie [Value Based Management in the Largest Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89), 219-230.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.2.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu