BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sekuła-Leleno Małgorzata (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Odpowiedzialność gminy za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości : glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z 24 listopada 2017 r. (III CZP 38/17)
Liability of the Municipality for Damage Arising from Not Cleaning Up Contaminants from Pavements Located Alongside Real Property : Approving Commentary on the Resolution of the Supreme Court of 24 November 2017 (III CSK 38/17)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2020, nr 5, s. 84-89, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność odszkodowawcza, Własność nieruchomości, Gmina
Liability for damages, Ownership of real property, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. Zgodnie z treścią tego przepisu uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości stanowi obowiązek właściciela nieruchomości. Natomiast art. 5 ust. 6 i 7 u.c.p.g. nakłada na gminę obowiązek nadzoru nad jego wykonywaniem. Tam gdzie kończy się zakres obowiązków właściciela nieruchomości, zaczyna się zakres obowiązków zarządu drogi. (abstrakt oryginalny)

The municipality is liable for damage arising from failing to clean mud, snow, ice and other contaminants from pavements alongside real property in the event of the incorrect supervision of the owner's performance of the obligation arising from Article 5, para. 1, item 4 of the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities. According to this provision, the property owner is responsible for cleaning up contaminants from pavements alongside real property. However, Article 5, para. 6 and 7 of the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities imposes the obligation on the municipality to supervise its implementation. The duties of the road manager begin at the point where the property owner's duties end. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielnicki P., Bandarzewski K., Dziadkiewicz B., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, LEX 2007.
  2. Radecki W., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, LEX 2016 Wawrzyniak J., Kto jest zobowiązany do uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników?, "Nieruchomości" 2014/2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu