BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszka Józef (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Cost of Quality Assessment as IT System Input For Product Quality Analysis
Rachunek kosztów jakości jako źródło systemu informatycznego do analiz jakości wyrobu
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019, nr 3 (53), s. 23-29, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Jakość, System zarządzania jakością
Cost accounting, Quality, Quality management systems
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O03
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmienna sytuacja na globalnym rynku motoryzacyjnym skłania producentów samochodów i ich dostawców do poszukiwania efektywnych metod i narzędzi wspierających procesy zarządzania. Jednym z nich jest rachunek kosztów jakości i rachunkowość zarządcza. Artykuł charakteryzuje strukturę kosztów strat jakościowych na podstawie danych z systemu informatycznego oraz danych z wcześniej przeprowadzonych badań autora w zakresie rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie dostawcy branży motoryzacyjnej. Określono stosunek kosztów jakości do wartości sprzedaży, koszty zapobiegawcze oraz koszty kontroli i ocen. Następnie na podstawie rachunku kosztów strat wyznaczono koszty strat wewnętrznych i zewnętrznych, określając składowe kosztów, które mają wpływ na straty. Dzięki badaniom i analizom określono źródła największych strat w odlewni aluminium z tytułu niezgodnych wyrobów, wskazując na możliwości zmniejszenia strat poprzez doskonalenie jakości wyrobów.(abstrakt oryginalny)

Changes on the global automotive market have driven automobile manufacturers and their suppliers to search for effective methods and tools to support management processes. Examples include cost-of-quality assessment and managerial accounting. The article outlines the cost components of quality losses based on data from an IT system and the author's prior research into assessments of the cost of quality incurred by an automotive-industry supplier. It provides an assessment of the cost of quality to sales ratio as well as the cost of prevention, control and valuation. Once obtained, the cost of losses is used as a starting point for the identification of the costs of internal and external losses that contribute to total losses. Through research and analysis, the author identifies the underlying causes of the biggest losses in aluminum foundries resulting from product non-conformities and proposes ways to mitigate such losses by improving product quality.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gruszka J., Kurzawski M. (2018), Badania i analiza kosztów jakości. Studium przypadku, Czasopismo Problemy Jakości, no. 12, pp. 24-28.
  2. IATF 16949 (2016), Standard systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym, IATF.
  3. Lenart A. (2016), Zarządzanie cyklem życia produktu a systemy ERP, http://www. ptzp.org.pl /files/ konferencje/kzz/artyk_pdf_2009/076_Lenart_a2.pdf, pp. 115-123 (access 27.09.2016).
  4. Global Automotive Executive Survey (2018), Wydawnictwo KPMG w Warszawie.
  5. Malik T.M., Khalid R., Zulqarnain A., Iqbal S.A. (2016), Cost of quality: Findings of wood products manufacturer, The TQM Journal, 28(1), pp. 2-20.
  6. Raßfeld C., Behmer F., Dürlich M., Jochem R. (2015), Do quality costs still matter? Total Quality Management and Business Excellence, vol. 26, no. 10, pp. 1071-1082.
  7. RWTUV (1993), Materiały szkoleniowe, Qualitatssicherung für Ingeniere, VDI Verlag.
  8. Zymonik Z. (2003), Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, pp. 73-118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2019.3.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu