BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Joanna (Poznan University of Technology, Poland), Więcek-Janka Ewa (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Application of Grey Systems Theory in the Analysis of Relationships between Family Enterprise Communication and their Market Attitude
Zastosowanie Teorii Szarych Systemów w analizie relacji między komunikacją a postawą rynkową przedsiębiorstw rodzinnych
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019, nr 3 (53), s. 30-48, rys., tab., bibliogr. 55 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Przedsiębiorstwo rodzinne
Marketing communication, Family-owned business
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26, M31, D83
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiona została koncepcja badania relacji między wewnętrzną i zewnętrzną komunikacją przedsiębiorstw rodzinnych a ich postawą rynkową. Dokonano charakterystki komunikacji przedsiębiorstw oraz przedstawiono istotę komunikacji marketingowej z wykorzystaniem Internetu. Komunikacja internetowa wymaga posiadania nowych kompetencji łączenia wiedzy z zakresu podstawowych funkcji marketingu i wiedzy o instrumantach i technologii teleinformatycznej. Odwołując się do podstaw metody badania szarych relacji (Grey Relational Analysis), zaprojektowano sekwencję działań w badaniu relacji między poziomem koncentracji na wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji a dominującą postawą rynkową przedsiębiorstw. Potwierdzono skuteczność stosowanych w metodzie operacji obliczeniowych. Posługując się opracowaną metodą, można rozpoznać, w jakim stopniu koncentracja na wewnętrznej lub zewnętrznej komunikacji wpływa na określoną postawę rynkową przedsiębiorstw rodzinych.(abstrakt oryginalny)

In this paper, the concept of analysing the relationship between family enterprise internal and external communication and the types of its behaviour in market activities is discussed. Family enterprise communication is the characterized and the use of the Internet for marketing communication is presented. Digital communication requires the new competences enabling to combine knowledge of marketing functions and knowledge of instruments and technologies of information communication. The sequence of specified operations, based on Grey Incidence Analysis, for identifying relationships between the degree of concentration on internal or external communication and family enterprise market attitude is designed. The proposed method is tested on twenty family enterprises and the efficacy of the calculation operations is confirmed. The findings facilitate highlighting how the degree of concentration on internal and external communication impact the family enterprise's market position.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen, H. P. (2001). Relationship development and marketing communication: An integrative model. Journal of Business & Industrial Marketing, 16(3), 167-183.
 2. Aronoff, C. E., and Ward, J. L. (1997). Preparing your family business for strategic change. Family Business Leadership Series, 9. Marietta, GA: Business Owner Resources.
 3. Bird, M. K., Dutta-Roy, R., Hey, M., Allison, M., Asmar, S. W., Folkner, W. M., Preston, R. A., Atkinson, D. H., Edenhofer, P., Plettemeier, D., Wohlmuth, R., Iess, L., and Tyler, G. L. (2002). The Huygens Doppler Wind Experiment: Titan winds derived from probe radio frequency measurements. Space Sci. Rev., (104), 613-640.
 4. Castree, N. (2004). Economy and culture are dead! Long live economy and culture! Progress in Human Geography, 28(2), 204-226.
 5. Cempel, C. (2014). Teoria szarych systemów - nowa metodologia analizy i oceny złożonych systemów. Przegląd możliwości. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, (64), 9-20.
 6. Chen, K. X. (1999). The epistemology of grey medical analysis (PhD Dissertation). Wuhan: Huazhong University of Science and Technology.
 7. Cudowska, A. (1995). Dialog kultur. Edukacja i Dialog, (10), 11-12.
 8. Delcea, C. (2015). Grey systems theory in economics - a historical applications review. Grey Systems: Theory and Application, 5(2), 263-276.
 9. Donnelley, R. G. (1988). The family business. Family Business Review, 1(4), 335-454.
 10. Duncan, T., and Moriarty, S. E. (1998). A communication-based marketing model for managing relationships. Journal of Marketing, 56(2), 1-13.
 11. Finne, Å., and Grönroos, Ch. (2009). Rethinking marketing communication: From integrated marketing communication to relationship communication. Journal of Marketing Communications, 15(2-3), 179-195.
 12. Gummesson, E. (1987). The new marketing - developing long-term interactive relationships. Long Range Planning, 20(4), 10-20.
 13. Hamid, N. R. A., and McGrath, M. G. (2005). The diffusion of internet interactivity on retail web sites: A customer relationship model. Communications of the IIMA, 5(2), 4, 35-46.
 14. Hudák, M., Kianičková, E., and Madleňák, R. (2017). The importance of e-mail marketing in e-commerce. Procedia Engineering, (192), 342-347.
 15. Kijewska, J., and Mantura, W. (2017). Istota komunikacji marketingowej i promocji oraz koncepcja klasyfikacji form komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Handel Wewnętrzny, 6(63), 132-141.
 16. Kotler, P., and Keller, K. L. (2012). Marketing Management (14th Edition). NY: Pearson Education Limited.
 17. Liu, J., and Qiao, J. -Z. (2014). A grey rough set model for evaluation and selection of software cost estimation methods. Grey Systems: Theory and Application, 4(1), 3-12.
 18. Liu, S. F., Dang, Y. G., and Li, B. J. et al. (1998). Computational analysis on the periodic contribution of technological advances in Henan Province. Journal of Henan Agricultural University, 32(3), 203-207.
 19. Liu, S., and Lin, Y. (2006). Grey Information Theory and Practical Application. London: Springer.
 20. Liu, S., Yang, Y., and Forrest, J. (2016). Grey Data Analysis: Methods, Models and Applications. Springer.
 21. Liu, X. Q., and Wang, Z. M. (1996). Grey Econometric Models and Applications. Jinan: Yellow River Press.
 22. Lu, S. Y., ElMaraghy, W., Schuh, G., and Wilhelm, R. A. (2007). A scientific foundation of collaborative engineering. CIRP Annals-Manufacturing Technology, 56(2), 605-634.
 23. Majchrzak, J., Chuda, A., Kalemba, A., and Weber, G. W. (2019). The concept of contradiction finding and classification in the field of marketing communication quality management. In R. Benmoussa, R. De Guio, S. Dubois, S. Koziołek (Eds.), New Opportunities for Innovation Breakthroughs for Developing Countries and Emerging Economies (pp. 438-457). Cham: Springer.
 24. Majchrzak, J., Goliński, M., and Mantura, W. (2019), Cent Eur J Oper Res. https://doi.org/10.1007/ s10100-019-00635-y, 1-24.
 25. Mantura, W. (2012). Comparative analysis of the category of quality information. In M. Goliński, M. Szafrański (Eds.) Integrated support system for access to information in urban space with use of GPS and GIS systems (pp. 7-30). Poznan: Publishing House of Poznań University of Technology.
 26. Mantura, W. (2015). Rozważania o współczesnych problemach marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39(2), 11-23.
 27. McCarthy, E. J. (1964). Basic Marketing. IL: Richard D. Irwin.
 28. Morgan, R. M., and Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 58(3), 20-38.
 29. Nazarov, Z., and Akhmedjonov, A. (2012). Education, on-the-job training and innovation in transition economies. Eastern European Economics, 50(6), 28-56.
 30. Poutziouris, P. Z. (2001). The views of family companies on venture capital: Empirical evidence from the UK small to medium-size enterprising economy. Family Business Review, 14(3), 277-291.
 31. Rowe, B. R., Haynes, G. W., and Bentley, M. T. (1993). Economic outcomes in family-owned home- based businesses. Family Business Review, 6(4), 383-396.
 32. Schulze, W., Lubatkin, M., Dino, R. N., and Bucholtz, A. K. (2001). Agency relationships in family firms: Theory and evidence. Organization Science, 12(2), 99-116.
 33. Semeradova, T., and Vávrová, J. N. (2016). Using a systemic approach to assess Internet marketing communication within the hospitality industry. Tourism Management, (20), 276-289.
 34. Shanker, M. C., and Astrachan, J. H. (2003). Myths and realities: family businesses' contribution to the US economy - a framework for assessing family business statistics. Family Business Review, 9(2), 107-123.
 35. Shen, G. C. C., Chiou, J. S., Hsiao, C. H., Wang, C. H., and Li, H. (2016). Effective marketing communication via social networking site: The moderating role of the social tie. Journal of Business Research, 69(6), 2265-2270.
 36. Smidts, A., Pruyn, A. T. H., and Riel, C. B. van (2001). The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification. Academy of Management Journal, 44(5), 1051-1062.
 37. Stamm, I., and Lubiński, Ch. (2011). Crossroads of family business research and firm demography - A critical assessment of family business survival rates. Journal of Family Business Strategy, 2(3), 117-127.
 38. Steinhoff, L., Arli, D., Weaven, S., and Kozlenkova, I. V. (2019). Online relationship marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(3), 369-393.
 39. Stone, M., Bond, A., and Blake, E. (2007). Marketing bezpośredni i interaktywny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 40. Suleiman Awwad, M., and Mohammad Agti, D. A. (2011). The impact of internal marketing on commercial banks' market orientation. International Journal of Bank Marketing, 29(4), 308-332.
 41. Szymczak, A. (2019). Will the use of virtual reality lead to a revolution in marketing communication? Marketing of Scientific and Research Organizations, 33(3), 53-69.
 42. Tan, X. R. (1997). Grey medical incidence theory and applications (PhD Dissertation). Wuhan: Huazhong University of Science and Technology.
 43. Todor, R. D. (2016). Blending traditional and digital marketing. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. V, 9(1), 51-56.
 44. Villarejo-Ramos, A. F., and Sanchez-Franco, M. J. (2005). The impact of marketing communication and price promotion on brand equity. Journal of Brand Management, 12(6), 431-444.
 45. Ward, J. L. (1997). Keeping the family business healthy: How to plan for continuing growth, profitability, and family leadership. Marietta, GA: Business Owner Resources.
 46. Waterschoot, W., Van den Bulte, C. (1992). The 4P classification of the marketing mix revisited. Journal of Marketing, (56), 83-93.
 47. Westhead, P., and Cowling, M. (1998). Family firm research: The need for a methodological rethink. Entrepreneurship and Regional Development, (4), 21-56.
 48. Więcek-Janka, E. (2011). Konflikt międzykulturowy jako forma zaburzonej komunikacji. Marketing i Rynek, (5), 6-15.
 49. Więcek-Janka, E. (2019). Konflikty w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi. Pojęcia, modele, narzędzia. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 50. Więcek-Janka, E., Mierzwiak, R., and Kijewska, J. (2016). Competencies' model in the succession process of family firms with the use of grey clustering analysis. The Journal of Grey System, 28(2), 121-131.
 51. Winter, M., Fitzgerald, M. A., Heck., R. K. Z., Haynes, G. W., and Danes, S. M. (1998). Revisiting the study of family businesses: Methodological challenges, dilemmas, and alternative approaches. Family Business Review, (11), 239-252.
 52. Wu, H., and Chen, F. (2011). The application of GST to exchange rate prediction in post-crisis era. International Journal of Innovative Management, Information & Production, 2(2), 83-89.
 53. Wu, W. Y., Chen, S. P. (2005). A prediction method using the grey model GMC(1,n) combined with the grey relational analysis: A case study on Internet access population forecast. Applied Mathematics and Computation, (169), 198-217.
 54. Yadav, M. S., and Pavlou, P. A. (2014). Marketing in computer-mediated environments: Research synthesis and new directions. Journal of Marketing, 78(1), 20-40.
 55. Zientara, P., Kuczyński, G. (2009). Human resources practices and work-related attitudes in Polish public administration. Eastern European Economics, 47(5), 42-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2019.3.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu