BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłyszyn Irena (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Symbiosis between the Lean Manufacturing Concept and Progressive Informatization
Symbioza koncepcji Lean Manufacturing z postępującą informatyzacją
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019, nr 3 (53), s. 49-61, rys., bibliogr. 25 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Odchudzone zarządzanie, Informatyzacja, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Systemy informatyczne
Lean management, Informatization, Information and Communication Technology (ICT), Computer system
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M11, M15, L23
streszcz., summ.
The article was completed as part of the project: 504101/11/140/DSPB/4163.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie szeregu systemów i technologii informatycznych pełniących funkcję wsparcia dla rozwiązań koncepcji Lean Manufacturing (LM). Dążenie przedsiębiorstw do poprawy efektywności swojej działalności gospodarczej spowodowało rewolucję w zakresie stosowania systemów informatycznych. Współczesne organizacje, chcąc zająć czołowe pozycje na rynku, nie mogą obejść się bez odpowiednich rozwiązań informatycznych, które ułatwią analizę procesów biznesowych oraz podjęcie właściwych decyzji gospodarczych. Niemniej jednak każda firma jest odrębnym "żywym organizmem", który powinien być potraktowany w sposób indywidualny, a zastosowana technologia informatyczna powinna stać się sposobem na rozwiązanie konkretnych problemów i wsparciem we wdrożeniu określonych usprawnień. W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania informatyczne, które są lub też mogą stać się w najbliższym czasie wsparciem dla inicjatyw Lean.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present a number of IT systems and technologies that support the solutions of the Lean Manufacturing (LM) concept. The enterprises' pursuit to improve the efficiency of their business activities caused a revolution in the use of information systems. Contemporary organizations wanting to occupy leading positions on the market cannot do it without appropriate IT solutions that will facilitate the analysis of business processes and making the right economic decisions. Nevertheless, each company is a separate "living organism" that should be treated individually, and the information technology used should become a way to solve specific problems and support the implementation of certain improvements. This article presents a number of IT solutions that are or may become in the near future support for Lean initiatives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alves A.C., Sousa R.M., Dinis-Carvalho J., Moreira F., Lima R.M., 2011, Benefits of Lean Management: Results from some industrial cases in Portugal, 6º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia (CLME2011), https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/18873/1/CLME2011AA_DC_RS_FM_RL.pdf (30.12.2017).
 2. Antczak D., Puchała M., 2014, Lean Management jako metoda optymalizacji procesów logistycznych w magazynie firmy X - cz. I, Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, no. 2(19).
 3. Aruväli T., Serg R., Preden J., Otto T., 2010, Smart dust applications in production environment, Proceedings of 7th International DAAAM Baltic Conference Industrial Engineering.
 4. Brzozowska A., Grabińska A., Imiołczyk J., 2016, Informatyzacja jako element zrównoważonego rozwoju kraju, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej: Zarządzanie, no. 23, t. 1.
 5. Gilpatrick K., Furlong B., 2004, The Elusive Lean Enterprise: Powerful Lessons from the Front Lines. Why Companies Struggle to Get the Full Benefits from Lean, Trafford Publishing, Canada.
 6. Gradusova D.A., Shutova V., Gradusov B., 2014, Korporativnyye informatsionnyye sistemy, part 1, Vladimirskiy gosudarstvennyy universitet, Vladimir.
 7. Indeykina A., 2015, Rossiyskiy opyt vnedreniya kontseptsii «berezhlivoye proizvodstvo», Master's Journal, no. 1.
 8. Küpper D., Lorenz M., Kuhlmann K., Bouffault O., Lim Y.H., van Wyck J., Köcher S., Schlageter J., 2017, When Lean meets Industry 4.0: The next level of operational excellence, The Boston Con-sulting Group, http://image-src.bcg.com/Images/BCG-When-Lean-Meets-Industry-4.0-Dec-2017_ tcm104-179091.pdf (26.10.2018).
 9. Luściński S., 2011, Rola systemów informatycznych zarządzania w rozwoju organizacji, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa.
 10. Magruk A., 2016, The Internet of Things as the future technological trend of the innovative development of logistics, Research in Logistics and Production, vol. 6, no. 1.
 11. Marr B., 2018, Smart dust is coming. Are you ready?, https://www.forbes.com/sites/ bernardmarr/ 2018/09/16/smart-dust-is-coming-are-you-ready/#49b889415e41 (11.10.2019).
 12. Mayilsamy T., Pawan Kumar E., 2014, Implementation of e-kanban system design in inventory management, International Journal of Scientific and Research Publications, vol. 4, issue 9.
 13. Nasution A.A., Siregar I., Anizar A., Nasution T.H., Syahputri K., Tarigan I.R., 2018, Lean Manufacturing applications in the manufacturing industry, MATEC Web of Conferences 220, ICMSC.
 14. Pawłyszyn I., 2017, Lean Management concept in the environment of cluster enterprises, Logistics and Transport, vol. 36, no. 4.
 15. Piasecka-Głuszak A., 2013, Korzyści z wdrożenia Lean Management w polskich przedsiębiorstwach w dobie kryzysu - wyniki badań ankietowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 315.
 16. Piątek Z., 2017, Rzeczywistość rozszerzona w przemyśle, http://przemysl-40.pl/index.php/2017/05/23/rzeczywistosc-rozszerzona-w-przemysle/ (06.11.2019).
 17. Renjen P., 2018, Industry 4.0: Are you ready?, Deloitte Insights, Issue 22, https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/collections/issue-22/DI_Deloitte-Review-22.pdf (30.02.2018).
 18. Rusek D., Pniewski R., 2017, Systemy logistyczne - wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, no.r 12.
 19. Schonberger R.J., 2019, The disintegration of lean manufacturing and lean management, Business Horizons, 62/3 (May-June).
 20. Singh B., Garg S.K., Sharma, S.K., Grewal C., 2010, Lean implementation and its benefits to the production industry, International Journal of Lean Six Sigma, no. 1.
 21. Szatkowski K., 2014, Nowoczesne zarządzanie produkcją, ujęcie procesowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 22. Szafrański B., 2018, Systemy Advanced Planning and Scheduling (APS), Główny Mechanik, no. 4.
 23. Vasil'yev V.L., Sedov S.A., Ustyuzhina O.N., 2015, Berezhlivoye proizvodstvo kak metod povysheniya ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiy i organizatsiy, Naukovedeniye, t. 7, no. 5.
 24. Vedmid' P., 2017, Berezhlivoye proizvodstvo v epokhu tsifrovogo proizvodstva, Upravleniye Proizvodstvom, no. 5.
 25. Żabińska I., 2015, Analiza procesu logistycznego w obszarze zaopatrzenia dla potrzeb wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie produkcją, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, no. 2(11).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2019.3.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu