BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Racek Elżbieta (Poznan University of Technology, Poland), Gruszka Józef (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
The Use of IT Tools in the Accident Investigation and Analysis Process Based on the Example of Foundries
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie badania i analizy wypadkowości na przykładzie odlewni
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019, nr 3 (53), s. 62-73, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wypadki przy pracy, Odlewnictwo, Przemysł
Accidents at work, Casting, Industry
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J280, L610, M540
streszcz., summ.
Abstrakt
Wypadki przy pracy prędzej czy później mogą dotknąć każde przedsiębiorstwo. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przez określenie ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, zwalczanie źródeł zagrożeń oraz udzielanie pracownikom odpowiednich informacji i instrukcji. Jest to jeden ze skutecznych sposobów zmniejszenia liczby wypadków przy pracy. Celem poniższego artykułu jest analiza wypadków przy pracy w latach 2014-2018 w wybranym przedsiębiorstwie odlewniczym na terenie Wielkopolski. Zakres artykułu obejmuje podsumowanie danych GUS, charakterystykę przedsiębiorstwa, zagrożenia występujące w procesie odlewniczym. Przedstawiona została również analiza i ocena wskaźników wypadków w odlewni w latach 2014-2018. Oceny dokonano, opierając się na wskaźnikach wypadków. Na tej podstawie określono miejsce pracy, gdzie istnieje największe ryzyko wypadków.(abstrakt oryginalny)

Accidents at work sooner or later affect every enterprise. It is the employer's responsibility to ensure safe working conditions by determining occupational risk at all workplaces, combating sources of danger, and providing employees with relevant information and instructions. This is one of the effective ways to reduce the number of accidents at work. The purpose of the article is to analyze accidents at work in the period 2014-2018 in a selected foundry enterprise in Wielkopolska. The scope of the article includes a summary of the data from the Central Statistical Office, the characteristics of the enterprise, and the hazards occurring in the foundry process. An analysis and assessment of accident rates at the foundry in the same period were also presented. The assessment was based on accident rates, on the basis of which the work station most vulnerable to accidents was determined.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chojnicki, J., and Jarosiewicz, G. (2018). ABC BHP Informator dla pracodawców (vol. 11, pp. 83-84). Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektorat Pracy.
  2. Główny Urząd Statystyczny [GUS]. (2014-2018). Wypadki przy pracy. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
  3. Portal Asystent BHP. (2015). Przyczyny wypadków przy pracy i ich przykłady. Retrieved from https://asystentbhp.pl/przyczyny-wypadkow-przy-pracy-i-ich-przykady-170/
  4. Rajca, P. (2017). Analiza zagrożeń w przemyśle metalurgicznym na przykładzie wybranych stanowisk pracy huty stali. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, (V), 53-65. DOI: http://dx.doi.org/10.16926/tiib.2017.05.04
  5. Rut, J., and Pytel, A. (2014). Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb zmniejszenia ryzyka zawodowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2(345). DOI: 10.16926/tiib.2014.02.30
  6. Siedlecki, J. (2006). Odlewnictwo, bezpieczeństwo i higiena pracy. Warszawa: Główny Inspektorat Pracy.
  7. Siudak K., and Smal T. (2016). Bezpieczeństwo techniczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17(12), 425-426.
  8. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2019.3.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu