BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolasa Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ dźwigni finansowej na rentowność kapitału własnego wybranych przedsiębiorstw z sektora chemicznego i sektora sieci handlowych
The Impact of Financial Leverage on Return on Equity for Selected Enterprises from the Chemical Sector and the Retail Chain Sector
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2019, nr 19, s. 49-63, tab., bibliogr. 13 poz.
The WSB University in Poznan Graduate Research Journal
Słowa kluczowe
Dźwignia finansowa, Rentowność kapitału własnego, Przedsiębiorstwo chemiczne, Sieci handlowe
Financial leverage, Return on equity (ROE), Chemical enterprise, Chain stores
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest empiryczne zbadanie mechanizmu dźwigni finansowej w odniesieniu do rentowności kapitału własnego analizowanych przedsiębiorstw. Na przykładzie siedmiu spółek z sektora chemicznego i pięciu spółek z sektora sieci handlowych funkcjonujących w gospodarce rynkowej w warunkach polskich została podjęta próba zdiagnozowania mechanizmu dźwigni finansowej wraz z oceną jej wpływu na rentowność kapitału własnego. W badaniu przyjęto hipotezę: jeżeli w przedsiębiorstwie występuje zjawisko dźwigni finansowej, to wpływa ona pozytywnie na rentowność kapitału własnego. Weryfikację hipotezy badawczej przeprowadzono za pomocą analizy finansowej. W tym celu zastosowano trzy niezależne metody badawcze. Pierwsza wykorzystuje stopień dźwigni finansowej, druga uwzględnia wskaźnik rentowności kapitału zainwestowanego, trzecia bada wpływ przyrostu kapitału obcego na zmianę poziomu rentowności kapitału własnego. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano roczne dane finansowe z lat 2014-2017. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to empirically examine how the mechanism of financial leverage influences return on equity of a selected group of enterprises, including 7 companies from the chemical sector and 5 companies from the retail chain sector operating in the Polish market. The author hypothesized the use of financial leverage by an enterprise has a positive impact on its return on equity. The hypothesis was tested by means of financial analysis involving three independent research methods. The first uses the degree of financial leverage, the second takes into account return on invested capital, and the third examines the impact of foreign capital growth on the change in the level of return on equity. The analysis is based on annual financial data for 2014-2017. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berent T., 2010, Stopień dźwigni finansowej DFL - dziesięć metod pomiaru, Przegląd Organizacji, nr 6: 30-34.
 2. Berent T., 2011, Ryzyko dźwigni finansowej - nowe podejście metodologiczne, Ekonomista, nr 3: 345-370.
 3. Berent T., 2013, Ogólna teoria dźwigni finansowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 4. Dudycz T., 2011, Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wrocław: Wyd. Indygo Zahir Media.
 5. Duliniec A., 2011, Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, Warszawa: PWE.
 6. Dresler Z., 2013, Dźwignia finansowa a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Zarządzanie i Finanse, nr 2: 67-84.
 7. Górecki C., 2015, Dźwignia finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: J. Grzywacz (red.), Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 8. Grzywacz J., 2008, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza.
 9. https://www-1emis-1com, Baza EMIS Professional [dostęp: 12.04.2019, 25.04.2019].
 10. Kardyś M., 2003, Dźwignia finansowa w teorii i polskiej praktyce gospodarczej, Bank i Kredyt, nr 3: 80-83.
 11. Rutkowski A., 2016, Zarządzanie finansami, Warszawa: PWE.
 12. Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa: WN PWN.
 13. Wrońska E., 2006, Struktura kapitału, w: P. Karpuś (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/dnswsb.0019.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu