BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buturla Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Niekrasiewicz Maksymilian (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Kompetencje menedżera a zaangażowanie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa średniej wielkości
Managerial Competences and Employee Involvement: the Case of a Medium-Sized Enterprise
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2019, nr 19, s. 65-80, rys., tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
The WSB University in Poznan Graduate Research Journal
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Menedżer, Zaangażowanie pracowników, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa, Zarządzanie personelem
Managerial competencies, Manager, Employees' engagement, Small business, Enterprise effectiveness, Personnel management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaangażowani pracownicy są dla pracodawcy jedną z ważniejszych sił decydujących o efektywności w dążeniu do osiągania celów przedsiębiorstwa. Koordynatorami bieżących zadań pracowników oraz zarządzającymi nimi są menedżerowie różnych szczebli. Wypełniają oni powierzone im przez organizację cele, przy odpowiednim wykorzystaniu własnych kompetencji. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania postrzegania wpływu poszczególnych kompetencji menedżerów na zarządzanie zaangażowaniem, a także próba zidentyfikowania tych najbardziej kluczowych oraz ustalenie, czy specyfika badanych działów w organizacji może determinować ocenę ich wpływu. Analiza zebranych wyników potwierdziła istotność wyłonionych w pierwszej części badania kompetencji, jednakże wykazała różnice w postrzeganiu wpływu badanych kompetencji na zaangażowanie pomiędzy pracownikami poszczególnych działów a ich menedżerami. (abstrakt oryginalny)

From the perspective of the employer, committed employees are among the most important factors contributing to the effective operation of every company. Current tasks of employees are coordinated by managers at different levels, who perform their duties according to their competences. The article presents results of a study investigating the perceived impact of managers' individual competences on the management of employee engagement. The authors identify competences that play a key role and determine whether the perceived impact depends on specific characteristics of the organisation's departments. The analysis confirms the significant role of competences identified in the first part of the study but reveals differences in how the impact of these competences on involvement is perceived by employees and managers of particular departments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Taylor S., 2016, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 2. Dolot A., 2011, Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji, w: B. Urbaniak (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 3. Dołhasz M., Fudaliński J., Kosala, Smutek H., 2009, Podstawy zarządzania, koncepcje - strategie - zastosowania, Warszawa: WN PWN.
 4. Filipowicz G., 2014, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 5. Griffin R.W., 2017, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: WN PWN.
 6. Juchnowicz M., 2012, Zaangażowanie pracowników, sposoby oceny i motywowania, Warszawa: PWE.
 7. Kmiotek K., 2013, Źródła i konsekwencje zaangażowania pracowników, Gdańsk: Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański.
 8. Pocztowski A., 2018, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: PWE.
 9. Rakowska A., Sitko-Lutek A., 2000, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Warszawa: WN PWN.
 10. Sitko-Lutek A., Jakubiak M., 2017, Style uczenia się i umiejętności pracowników w kontekście wybranych segmentów rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 4(964): 81-98.
 11. Springer A., 2018, Kompetencje i satysfakcja. Identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania, Warszawa: Difin.
 12. Witaszek Z., 2011, Rozwój kompetencji menedżerskich przesłanką sukcesu organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 4(187): 303-322.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/dnswsb.0019.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu