BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misiurka Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Wizerunek Bornholmu w percepcji mieszkańców i polskich turystów
he Image of Bornholm in the Perception of Its Residents and Polish Tourists
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2019, nr 19, s. 145-164, rys., tab., bibliogr. 43 poz.
The WSB University in Poznan Graduate Research Journal
Słowa kluczowe
Atrakcyjność turystyczna, Region turystyczny, Badanie satysfakcji, Analiza behawioralna, Usługi turystyczne, Satysfakcja klienta
Touristic attractiveness, Tourist region, Satisfaction research, Behaviour analysis, Tourism services, Customer satisfaction
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bornholm
Bornholm
Abstrakt
Główny problem badawczy pracy brzmi: jaki jest wizerunek Bornholmu w percepcji jego mieszkańców i polskich turystów oraz jakie są różnice w jego postrzeganiu przez obie grupy? Celem pracy jest natomiast zidentyfikowanie tego wizerunku oraz występujących różnic w jego percepcji. W badaniu analizowano również korelacje wizerunku obszaru recepcji turystycznej, a także następujących zmiennych: zadowolenia, intencji behawioralnych i powstawania niezapomnianych doświadczeń. Pomimo wielu badań w zakresie wizerunku miejsca, żadne z nich nie koncentrowało się na porównaniu jego postrzegania przez turystów i mieszkańców w odniesieniu do Bornholmu. W celu weryfikacji postawionych hipotez wykonano analizę cząstkowych najmniejszych kwadratów, a następnie dokonano analizy bootstrapu. Analiza wyników badań pozwoliła przyjąć większość zakładanych hipotez, a otrzymane rezultaty mogą zostać wykorzystane przez lokalne organizacje turystyczne na Bornholmie do poprawy i tworzenia pozytywnego wizerunku wyspy. Poprawa takich atrybutów, jak: bary i puby, dostęp do Internetu oraz nocne życie/rozrywka, a także dostarczanie turystom niezapomnianych wrażeń i zachęcanie ich do dzielenia się pozytywnymi opiniami o wyspie może wpłynąć na zwiększone zainteresowanie oraz wzrost liczby odwiedzających Bornholm. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study described in the article was to identify differences in the way Bornholm is perceived by its inhabitants and by Polish tourists. Another problem analysed in the study is how the image of the destination is correlated with the following variables: the level of satisfaction, behavioral intentions and memorable tourist experiences. Although many studies have been devoted to examining the problem of destination, none of them involves comparing perceptions of tourists with those of its residents in the case of Bornholm. In order to test her research hypotheses and verify the statistical significance of correlations, the author uses partial least squares regression and bootstrap. Based on the results of the statistical analysis, most hypotheses could be accepted (one only partially) while two had to be rejected completely. The results can be used by local tourist organizations in Bornholm to create a more positive image of the island. Improvements regarding aspects such as bars and pubs, Internet access and nightlife/entertainment, as well as providing tourists with an unforgettable experience and encouraging them to share positive opinions about the island can increase interest and the number of visitors to Bornholm. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I., 1991, The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, nr 90.
 2. Baker D.A., Crompton J.L., 2000, Quality, satisfaction and behavioral intentions, Annals of Tourism Research, nr 27(3): 785-804
 3. Barnes S., Mattsson J., Sørensen F., 2016, Remembered Experiences and Revisit Intentions: A Longitudinal Study of Safari Park Visitors, Tourism Management, nr 57: 286-294.
 4. Bigne J.E., Sanchez M.I., Sanchez J., 2001, Tourism Image, Evaluation Variables and After Purchase Behavior: Inter-Relationship, Tourism Management, nr 22: 607-616.
 5. Boguszewicz-Kreft M., 2010, Doświadczenie jako propozycja wartości dla klienta, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 3(52): 79-91.
 6. Buczak T., Zientalska D., 2015, Badanie satysfakcji konsumentów usług turystycznych, w: E. Dziedzic (red.), Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, 110-138.
 7. Canny I.U., 2013, An Empirical Investigation of Service Quality, Tourist Satisfaction and Future Behavioral Intentions among Domestic Local Tourist at Borobudur Temple, International Journal of Trade, Economics and Finance, nr 4(2): 86-91, http://www.ijtef.org/papers/265-F603.pdf [dostęp: 24.03.2019].
 8. Chandralal L., Valenzuela F., 2013, Exploring memorable tourism experiences: Antecedents and behavioral outcomes, Journal of Economics, Business and Management, nr 1(2): 177-181.
 9. Chen C.-F., Tsai D., 2007, How destination image and evaluative factors affect behavioural intentions?, Tourism Management, nr 28: 1115-1122.
 10. Chen J.S., Gursoy D., 2001, An Investigation of Tourists' Destination Loyalty and Preferences, International Journal of Contemporary Hospitality Management, nr 13(2): 79-85.
 11. Crompton J.L., 1979, An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image, Journal of Travel Research, nr 17(4): 18-23.
 12. Dudek-Mańkowska S., 2011, Koncepcja wizerunku miasta, w: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 13. Endah P.E., Umar N., Suharyono S., Kusumawati A., 2017, Study on destination image, satisfaction, trust and behavioral intention, RJOAS, nr 1(61): 148-159, https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-01.15 [dostęp: 29.03.2019].
 14. Fakeye P.C., Crompton J.L., 1991, Image Differences between Prospective, First-Time and Repeat Visitors to the Lower Rio Grande Valley, Journal of Marketing Research, nr 30(2): 10-16.
 15. Fishbein M., Ajzen I., 1975, Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research, Reading, MA: Addison-Wesley.
 16. Fornell C., Larcker D.F., 1981, Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error, Journal of Marketing Research, nr 18(2): 39-50.
 17. Gallarza M.G., Gil Saura I., Calderón García H., 2002, Destination image, Annals of Tourism Research, nr 29(1): 56-78.
 18. Gartner W.C., 1993, Image formation process, w: M. Uysal, D.R. Fesenmaier (red.), Communication and Channel Systems in Tourism Management, New York: Haworth Press, 191-216.
 19. Glińska E., 2011, Sposoby badania wizerunku miejsca, Samorząd Terytorialny, nr 11: 33-44.
 20. Hair J.F., Black W.C., Babin B., Anderson R.L., Tatham R.L., 2007, Multivariate Data Analysis, New Jersey: Prentice Hall.
 21. Hair J.F., Sarstedt M., Hopkins L., Kuppelwieser V.G., 2014, Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM): An Emerging Tool in Business Research, European Business Review, nr 26(2): 106-121.
 22. Idziak P., 2009, Konkurencyjność muzeów w gospodarce doznań i kreatywności, w: A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, Łódź: Wyd. WSTH, 219-237.
 23. Kim J.-H., 2017, The Impact of Memorable Tourism Experiences on Loyalty Behaviors: The Mediating Effects of Destination Image and Satisfaction, Journal of Travel Research, nr 57: 856-87.
 24. Kim J.-H., Ritchie J.R.B, McCormick B., 2012, Development of a Scale to Measure Memorable Tourism Experiences, Journal of Travel Research, nr 51(1): 12-25.
 25. Kim J.-H., Ritchie J.R.B., Tung V., 2010, The effect of memorable experience on behavioral intentions in tourism: A structural equation modeling approach, Tourism Analysis, nr 15(6): 637-648.
 26. Kotler P., 1999, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Wyd. FELBERG SJA.
 27. Mazurek-Łopacińska K., 2003, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Warszawa: PWE.
 28. Nawrocka E., 2013, Wizerunek obszaru recepcji turystycznej: podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.
 29. Niezgoda A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach zrównoważonego rozwoju, Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 30. Nowacki M., Kruczek Z., 2019, Współtworzenie doświadczeń, emocje a zadowolenie i intencje osób zwiedzających atrakcje turystyczne, w: B. Piasecki (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. XX, z. 2, cz. I, Łódź: Wyd. SAN, 31-42.
 31. Nowacki M., Zmyślony P., 2012, Segmentacja rynku turystycznego na podstawie pomiaru percepcji wizerunku miasta, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 84: 227-239.
 32. O'Leary S., Deegan J., 2005, Ireland's Image as a Tourism Destination in France: Attribute Importance and Performance, Journal of Travel Research, nr 43: 247-256.
 33. Petrick J.F., 2004, Are loyal visitors desired visitors?, Tourism Management, nr 25(4): 463-470.
 34. Prayag G., 2009, Tourists' evaluations of destination image, satisfaction, and future behavioral intentions - the case of Mauritius, Journal of Travel & Tourism Marketing, nr 26(8): 836-853.
 35. Prayag G., Ryan C., 2012, Antecedents of tourists' loyalty to Mauritius: The role and influence of destination image, place attachment, personal involvement, and satisfaction, Journal of Travel Research, nr 51(3): 342-356.
 36. Ramayah T., Ignatius J., 2005, Impact of perceived usefulness, perceived ease of use and perceived enjoyment on intention to shop online, s. 1-16, http://www.ramayah.com/journalarticlespdf/impactpeu.pdf [dostęp: 13.05.2019].
 37. Smoleński M., 2010, Wizerunek a lojalność turysty względem obszaru recepcji turystycznej, Economy and Management, nr 1: 38-51.
 38. Stasiak A., 2016, Doświadczenie - stary-nowy paradygmat turystyki, Folia Turistica, nr 41: 191-216.
 39. Sweeney J.C., Soutar G.N., Mazzarol T., 2005, The Differences between Positive and Negative Word-of-Mouth: Emotion as a Differentiator?, w: S. Purchase (red.), Broadening the Boundaries, Perth, Australia: Australian and New Zealand Marketing Academy, 331-337.
 40. Tribe J., Snaith T., 2014, From SERVQUAL to HOLSAT: Holiday satisfaction In Varadero, Cuba, Tourism Management, nr 19(1): 24-34.
 41. Wang C., Hsu M.K., 2010, The Relationships of Destination Image, Satisfaction, and Behavioral Intentions: An Integrated Model, Journal of Travel & Tourism Marketing, nr 27(8): 829-843.
 42. Warshaw P.R., Davis F.D., 1985, Disentangling behavioral intention and behavioral expectation, Journal of Experimental Social Psychology, nr 21: 213-228.
 43. Wojcik K., 1997, Public relations. Od A do Z, Warszawa: Placet.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/dnswsb.0019.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu