BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarzasty Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
From Shipyard Workers to Young Precariat. Thirty Years of Research on Well-Ordered Economy at Warsaw School of Planning and Statistics (SGPiS)/Warsaw School of Economics (SGH)
Źródło
Warsaw Forum of Economic Sociology, 2018, vol. 9, nr 2 (18), s. 57-78, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Socjologia gospodarcza, Mentalność, Kształcenie ekonomistów, Rozwój społeczno-gospodarczy
Questionnaire survey, Economic sociology, Mentality, Education of economists, Social economic development
Uwagi
summ. JEL: A13, Z13
Abstrakt
The article provides a retrospective overview of quantitative survey research on economic mentaility conducted in the Warsaw School of Planning and Statistics (SGPiS), renamed Warsaw School of Economics (SGH) in 1990. The time span of the research covered in the article runs from 1986 - when the initial surveys were completed - until 2016. The main focus is kept on so-called 'well-ordered economy index' (a set of variables designed to serve as a tool for reconstructing the dominant normative visions of economy) and its evolution over three decades. The most significant observation made is that despite profound changes in the structure of Polish economy and society which took place since the final years of the authoritarian state socialism, the normative visions of economy as registered by the research in focus have remained relatively stable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarzasty, J. (2014), Stosunki pracy w małych i średnich prywatnych przedsiębiorstwach, Problemy Polityki Społecznej 26(3): 135-153.
 2. Czarzasty, J. Kliszko, C. (red.) (2018), Świat (bez) pracy. Od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Cichomski, B., Morawski, W. (1988), Zróżnicowanie interesów pracowniczych i jego konsekwencje. Analiza porównawcza, Studia Socjologiczne 2: 135-168.
 4. Dunn, E. (2008), Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 5. Gardawski, J. (1992), Robotnicy 1991. Świadomość ekonomiczna w czasach przełomu, Warszawa: Friedrich Ebert Foundation in Poland.
 6. Gardawski, J. (1996), Przyzwolenie ograniczone: robotnicy wobec rynku i demokracji, Warszawa : PWN.
 7. Gardawski, J. (2001), Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczpospolitej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS.
 8. Gardawski, J., Gilejko, L., Towalski, R. (1999), Oceny i oczekiwania różnych grup społecznych wobec polityki właścicielskiej Skarbu Państwa, Warszawa: Wydawnictwo IFiS.
 9. Gardawski, J., Żukowski T. (1994), Robotnicy 1993: wybory ekonomiczne i polityczne, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.
 10. Gardawski, J. (red.) (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 11. Gardawski, J. (red.) (2013), Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 12. Klein, N. (2009), No logo, Vintage Books Canada.
 13. Mrozowicki, A. (2014), 'Odczarowanie rynku'? Socjologiczne refleksje o konsekwencjach globalnego kryzysu ekonomicznego w Polsce, Przegląd Socjologiczny, 64(4): 67-91.
 14. Parkin, F. (1972), Class Inequality and Political Order, London: Paladin.
 15. Zagórski, K., Koźmiński, A.K., Morawski, W., Piotrowska, K., Rae, G., Strumińska-Kutra, M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-9633
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu