BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosak-Szyrocka Joanna (Częstochowa University of Technology, Poland), Knop Krzysztof (Czestochowa University of Technology, Poland)
Tytuł
Quality Improvement in the Production Company
Źródło
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018, vol. 1, s. 521-527, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Doskonalenie organizacji, Analiza Pareto-Lorenza, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Organisation improving, Pareto-Lorenz analysis, Production enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The article discusses the quality improvement concept in terms of companies' competitiveness and its operations. The research object is a production company located in Silesia province. We analyzed the quality problems occurring in the company based on the selected quality management tools: Ishikawa diagram and the Pareto-Lorenz. It was presented and discussed basic types of waste occurring in the enterprise. It was proposed improvement actions and highlights the importance of immaterial resources - the company's workers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubała, A. (2006). Usługi w gospodarce. In: A. Czubała. Ed., Marketing usług. Kraków: Wolters Kluwer Oficyna Ekonomiczna,.
 2. Dobiegała-Korona, S., Kasiewicz, B. (2000). Metody Oceny Konkurencyjności Przedsiębiorstw. In: K. Kuciński, ed., Uwarunkowania Konkurencyjności Przedsiębiorstw W Polsce. Materiały i Prace IFGN, LXXIX. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Du, Q., Pan, M., Hu, J., Chen, D., Hu, J., Tian, Wugang, S., Kun (2018). Quality Factor Determination And Improvement Of Piezoelectric Driving Multilayer Resonator. Journal Of Micromechanics And Microengineering, 28(9).
 4. Hamrol, A. (2008). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,.
 5. Hoag, B., Cooper, C.L. (2006). Managing value-based organizations: it's not what you think. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.
 6. Jazon, A. (2002). Doskonalenie zarządzania jakością. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 7. Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje, Aplikacje, PWE, Warszawa.
 8. Kacała J., Wierzbic, A. (2015). Od systemów znormalizowanych do doskonałości biznesowej.
 9. Malara, Z. (2000). Metody i doskonalenie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem: z teorii i praktyki. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 10. Marchwinski, C., Shook, J. (2014). Lean Lexicon. Lean Enterprise Institute Inc. Cambridge. Management Forum, 3(4), pp. 28-32.
 11. Ocean Tomo (2015). Annual Study of Intangible Asset Market Value from Ocean Tomo LLC. http://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-intangible-asset-market-value-study [Accessed 18 June 2018].]
 12. Priede, J. (2012). Implementation of Quality Management System ISO 9001 in the World and Its Strategic Necessity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, pp. 1466-1475.
 13. Rosak-Szyrocka, J. (2016). Konkurencyjność Usług Medycznych W Aspekcie Systemów Jakości. Toruń: Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 14. Roszak, M. (2016). Zarządzanie Wiedzą Jako Czynnik Kształtujący Wartość Dodaną Organizacji. In: J. Rosak-Szyrocka, A. Sokół, M. Roszak, reds., Materialne i niematerialne źródła tworzenia wartości - wybrane zagadnienia z zarządzania i ekonomii. Celje: University Of Maribor.
 15. Stasiak Betlejewska, R. - Czajkowska, A. (2017). Quantification of the Quality Problems in the Construction Machinery Production. 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016.
 16. Ulewicz, R 2016. Quality management system operation in the woodworking industry, Path Forward For Wood Products: A Global Perspective. Proceedings Of Scientific Papers, 2016, pp. 51-56.
 17. Wolniak, R. (2014). Korzyści Doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością Opartych O Wymagania Normy ISO 9001:2008. Problemy Jakości, 3, pp. 20-25.
 18. Womack, J. P., Jones D. T. (2008). Lean Thinking - Banish Waste and Create Wealth in your Corporation. Journal of the Operational Research Society, 48, 1997(11), pp. 1144-1150.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2545-2827
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/mape-2018-0066
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu