BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Genstwa Natalia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Środowiskowa krzywa Kuznetsa: przegląd teoretyczno-metodyczny
Environmental Kuznets Curve - Theoretical and Methodical Review
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 49, s. 39-50, rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Krzywa Kuznetsa, Degradacja środowiska, Zanieczyszczenie środowiska, Rozwój gospodarczy
Kuznets curve, Degradation of the environment, Environmental pollution, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja środowiskowej krzywej Kuznetsa (EKC) odnosi się do zależności pomiędzy rozwojem gospodarczym, najczęściej wyrażanym wartością PKB per capita, a degradacją środowiska. Graficzna prezentacja klasycznej postaci krzywej przypomina kształt odwróconej litery "U". Na kształt krzywej wpływa jednak wiele czynników, stąd powszechna krytyka założenia i próby wykorzystania różnorodnych modeli do weryfikacji zależności. W artykule dokonano przeglądu i analizy współczesnych badań z zakresu weryfikacji koncepcji EKC. Dyskusji poddano przesłanki teoretyczne oraz podejście metodyczne, porównano wykorzystane zmienne objaśniane (stan środowiska) i objaśniające, wielkość próby badawczej, zakres czasowy oraz wyniki badań uzyskane przez badaczy weryfikujących koncepcję EKC. Szczególną uwagę poświęcono możliwości wykorzystania EKC do badań na poziomie regionalnym i lokalnym.(abstrakt oryginalny)

The concept of the Kuznets environmental curve (EKC) refers the relationship between economic development (most often expressed as GDP per capita) and environmental degradation. The graphic presentation of the classic EKC is similar to the inverted letter "U". The shape of the curve is influenced by many factors, which causes widespread criticism of assumptions and attempts to use various models to verify dependencies. The article reviews and analyzes contemporary re - search in the scope of verification of the EKC concept. The theoretical premises and methodological approach were discussed. In addition, the explained variables (state of the environment) and explanatory variables, test sample size, time range and test results were compared obtained by researchers verifying the EKC concept. Particular attention was paid to the possibilities of using EKC for research at regional and local level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Mulali U., Ozturk I. 2016. The investigation of environmental Kuznets curve hypothesis in the advanced economies: the role of energy prices. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54: 1622-1631.
 2. Antczak E. 2014. Estymacja przestrzenno-czasowej środowiskowej krzywej Kuznetsa za pomocą regresji ważonej geograficznie. Collegium of Economic Analysis Annals, (34): 11-25.
 3. Chowdhury R.R., Moran E.F. 2012. Turning the curve: A critical review of Kuznets approaches. Applied Geography, 32(1): 3-11.
 4. Ciriaci D., Palma D. 2010. Geography, environmental efficiency and Italian economic growth: a spatially-adapted Environmental Kuznets Curve.
 5. Cole M.A., Rayner A.J., Bates J.M. 1997. The environmental Kuznets curve: an empirical analysis. Environment and Development Economics, 2(4): 401-416.
 6. Daly H.E. 2005. Economics in a full world. Scientific American, 293(3): 100-107.
 7. Dinda S. 2004. Environmental Kuznets curve hypothesis: a survey. Ecological Economics, 49(4): 431-455.
 8. Emerson T.L., Pendleton L.H. 2004. Income, environmental disamenity, and toxic releases. Economic Inquiry, 42(1): 166-178.
 9. Europejska Agencja Środowiska 2012. Kluczowe problemy środowiskowe, z którymi musi zmierzyć się Europa (2012). Sygnały 2012 EEA, Kopenhaga.
 10. Gómez-Baggethun E., De Groot R., Lomas P.L., Montes C. (2010). The history of ecosystem services in economic theory and practice: from early notions to markets and payment schemes. Ecological Economics, 69(6): 1209-1218.
 11. Grossman G.M., Krueger A.B. 1995. Economic growth and the environment. The Quarterly Journal of Economics, 110(2): 353-377.
 12. Gruszecki L., Jóźwik B. 2019. Teoretyczne rekonstrukcje środowiskowej krzywej Kuznetsa. Gospodarka Narodowa, 299(3): 95-117.
 13. Islam N., Vincent J., Panayotou T. 1999. Unveiling the income-environment relationship: An exploration into the determinants of environmental quality. Harvard Inst. for Internat. Development.
 14. Jankowska E. 2016. Środowiskowa krzywa Kuznetsa w dekarbonizacji europejskich gospodarek. Studia Ekonomiczne, 289: 51-61.
 15. Jean-Paul F., Martine D. 2019. Poza PKB. Mierzmy to, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. OECD Publishing.
 16. Kahuthu A. 2006. Economic growth and environmental degradation in a global context. Environment, Development and Sustainability, 8(1): 55-68.
 17. Kassenberg A. 2011. Globalne problemy ekologiczne i ich konsekwencje dla rozwoju gospodarczego. Biuletyn PTE, (2): 52.
 18. Kukla-Gryz A. 2004. Weryfikacja hipotezy o "środowiskowej krzywej Kuznetsa" na przykładzie emisji dwutlenku węgla w krajach OECD. Ekonomia/Uniwersytet Warszawski, (13): 113-135.
 19. Lieb C.M. 2004. The environmental Kuznets curve and flow versus stock pollution: the neglect of future damages. Environmental and Resource Economics, 29(4): 483-506.
 20. Meers R. 2000. A test of the environmental Kuznets curve for local and global pollutants.
 21. Nowak-Far A. 2014. Krzywa Kuznetsa a wielość jurysdykcji fiskalnych. Studia z Polityki Publicznej, 1(1): 57-79.
 22. Pablo-Romero M.P., Cruz L., Barata E. 2017. Testing the transport energy-environmental Kuznets curve hypothesis in the EU27 countries. Energy Economics, 62: 257-269.
 23. Pakulska J. 2002. Środowisko przyrodnicze w rozwoju gospodarczym. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 72: 295-308.
 24. Panayotou T. 2016. Economic growth and the environment. The Environment in Anthropology, 140-148.
 25. Park S., Lee Y. 2011. Regional model of EKC for air pollution: Evidence from the Republic of Korea. Energy Policy, 39(10): 5840-5849.
 26. Pasten R., Figueroa E. 2012. The environmental Kuznets curve: a survey of the theoretical literature. International Review of Environmental and Resource Economics, 6(3): 195-224.
 27. Perrings C. 2003. The economics of abrupt climate change. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 361(1810): 2043-2059.
 28. Stern D.I. 2004. The rise and fall of the environmental Kuznets curve. World Development, 32(8): 1419-1439.
 29. Stern D.I., Common M.S., Barbier E.B. 1996. Economic growth and environmental degradation: the environmental Kuznets curve and sustainable development. World Development, 24(7): 1151-1160.
 30. UNEP. 2016. Global Environment Outlook (GEO-6) Assessment for the pan-European region. United Nations Environment Programme, ONZ.
 31. Yandle B., Vijayaraghavan M., Bhattarai M. 2002. The environmental Kuznets curve. A Primer, PERC Research Study, 02-01.
 32. Williamson C. 2017. Emission, education, and politics: an empirical study of the carbon dioxide and methane environmental Kuznets curve. The Park Place Economist, 25(1), 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu