BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Andrzej (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Transformation Towards a Market Oriented Economy : an Impetus or Hindrance for Organized Crime in Poland?
Transformacja w kierunku gospodarki rynkowej : wsparcie czy bariera dla zorganizowanej przestępczości w Polsce?
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2020, nr 15 (1), s. 5-22, bibliogr. s. 21-22
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Przestępczość zorganizowana, Gospodarka niedoboru
Market economy, Organised crime, Shortage economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G11, M14, O16
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono swoisty fenomen powstawania zorganizowanej przestępczości jako poważnego problemu w czasie transformacji ustrojowej. Początków zorganizowanej przestępczości należy szukać w założeniach poprzedniego systemu. W owym czasie policja (a właściwie milicja) nie była przygotowana do nowych wyzwań. Po 1989 roku przestępczość zorganizowana stała się bardziej aktywna. W artykule zaprezentowano charakterystyczne dla omawianego okresu wzorce przestępczości. Z tego względu można przyjąć, że głównym celem badawczym było zidentyfikowanie rozwoju grup przestępczych w Polsce. Dysponują one dużymi umiejętnościami i wykorzystują luki prawne. Grupy te stały się mniej agresywne, ale skupiły się na przestępstwach ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

This article deals with the phenomenon of organized crime that has emerged as an urgent and serious problem in Poland during the transformation period. The solid background for organized crime group activity was created during the communist time. Due to the strong position of the police (that time called militia), and the security body, organized crime was not so well developed. After 1989, the organized crime groups (OCG) started to be more active, both in the domestic and the international market. The patterns of organized crime group activity were presented. So the main objective of the paper is to reveal the evolution of OCG activities and their scale in Poland. The organized crime groups have proven to be skillful in the exploitation of legal loopholes. The OCG became less violent, and focused more on economic crimes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam, J. (1999). Social Costs of Transformation to a Market Economy in Post-Soviet Countries. New York: St. Martin's Press, Inc. Sachs.
 2. Afera rublowa 1990. (2017). Blisko Polski. Powrót do afer III RP. Retrieved from www.bliskopolski. pl/iii-rp/afery/afera-rublowa/ (27.02.2017).
 3. Aharoni, Y. (1997). Markets, Planning, and Development. Cambridge, MA: Ballinger.
 4. Basham, R. (1996). The roots of Asian organized crime. IPA Review, 48(4).
 5. Buszko, A. (2014). Finanse przestępczości zorganizowanej. Toruń: TNOiK.
 6. Buszko, A. (2016). Mechanizmy szarej strefy. Warszawa: CeDeWu.
 7. Buszko, A. (2017). Roots of the shadow economy in Poland and its implications in a market oriented economy. Communist and Post Communist Studies (under review).
 8. Chu, Y.K. (2000). The Triads as Business. London: Routledge.
 9. Dąbrowski, M. (1995). The Reasons of the Collapse of the Ruble Zone. Warszawa: November CASE.
 10. Ellman, M. (2014). Socialist Planning. 3 edition. Cambridge: University Press.
 11. Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002). What causes violent crime? European Economic Review, 46(7), 1323-1357.
 12. Financial Action Task Force on Money Laundering. Trade based money laundering. (2006). Paris: FAFT.
 13. Firlit, E., & Chlopecki, J. (1992). When Theft is Not Theft. In The Unplanned Society: Poland During and After Communism. New York: Columbia University Press.
 14. Foks, J. (2000). Nikoś, Pershing, Dziad... ABC przestępczości zorganizowanej w Polsce. Warszawa: Samuelson & Nordhaus.
 15. Gaddy, C. (1993). Economic Reform and Individual Choice in Russia. Aspen: The Aspen Institute.
 16. Giffin, P. (1994). Institutional Development in a Transition Economy: The Case of Poland. International Journal of Social Economics, 21(7).
 17. Gilinskiy, Y. (1997). Organized Crime in Russia. Theory and Practice. Security Journal, 9.
 18. Gomułka, S. (2016). Poland's economic and social transformation 1989-2014 and contemporary challenges. Central Bank Review, 16(1).
 19. Hayek, F. (1945). The Use of Knowledge in Society. American Economics Review, 35.
 20. Jasinski, J. (1997). Crime in Central and East European countries. European Journal on Criminal Policy and Research, 5(1).
 21. Jeffrey, D. (2005). The End of Poverty. New York: Penguin Group.
 22. Johnson, S., & Loveman, G.W. (1995). Starting over: Poland after Communism. Harvard: Business Review.
 23. Karolak, A. (2011). Adaptation process of a Polish tax law to European Union Norms- Harmonization of a Value Added Tax. Economics & Sociology, 4(1).
 24. Komenda Główna Policji. (2016). Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji, nr 3 z 27 stycznia.
 25. Kornai, J. (1980). Economics of Shortage. Amsterdam: North-Holland.
 26. Kornai, J. (2013). Dynamism, Rivalry and the Surplus Economy. Two Essays on the Nature of Capitalism. Oxford: Oxford University Press.
 27. Krajewski, K. (2004). Crime and Criminal Justice in Poland. European Journal of Criminology, 1(3).
 28. Landauer, C. (1947). Theory of National Economic Planning. Second edition. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
 29. Luka podatkowa w VAT - jak to zwalczać? (2014). Warszawa: PwC.
 30. Mandel, E. (1986). In Defence of Socialist Planning. New Left Review, 159.
 31. Moczydlowski, P. (1999). The career of fear. Proceedings of Institute of Applied Social Sciences University of Warsaw. Sociology of Law, 2.
 32. Monetary Policy Guidelines for 2009. (2008). Warszawa: National Bank of Poland.
 33. Monetary Policy Guidelines for 2011. (2010). Warszawa: National Bank of Poland.
 34. Myant, M., & Drahokoupil, J. (2010). Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell.
 35. Niewiadomski, H. (2002). Świat według dziada. Warszawa: Sensacje XXI wieku.
 36. Nyc, R.K. (2006). Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego OSCN 2004/9/45. Juridica, 46.
 37. Obwieszczenie Ministra Finansów z 31 stycznia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. z 2000, nr 14, poz. 176.
 38. Pływaczewski, E. (1997). Organized crime in Poland. Transnational Organized Crime, 3(3).
 39. Poniatowski, G. (2016). VAT non-compliance in Poland under scrutiny. mBank CASE Seminar Proceedings, 142.
 40. Potakowski, D. (2008). Kradzieże pojazdów w Polsce i innych krajach europejskich. Przegląd Policyjny, 3.
 41. Prokuratura Okręgowa Warszawa Śródmieście. (1990). Sygnatura akt 221 k. 21.
 42. Prokuratura w walce z przestępczością gospodarczą. (1957). Trybuna Ludu, 241, 2.
 43. Przystupa, J. (2002). The exchange rate in the monetary transmission mechanism. NBP Working Papers, 25.
 44. Pytlakowski P., & Ornatowska, E. (2013). Nowy alfabet mafii. Warszawa: Rebis.
 45. Raczkowski, K., & Gołębiowski, G. (2011). Poland. In W. Kegö, E. Leijonmarck, & A. Molcean (Eds.). Organized Crime and the Financial Crisis. Recent Trends in the Baltic Sea Region. Stockholm--Nacka: Institute for Security & Development Policy.
 46. Raport o stanie bezpieczeństwa. (2016). Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 47. Rekordowa liczba nielegalnych fabryk papierosów zlikwidowana przez CBŚP w 2016 roku (2017). Policja.pl. Report on illegal cigarettes factories. Retrieved from http://www.policja.pl/pol/ak-tualnosci/138959,Rekordowa-liczba-nielegalnych-fabryk-papierosow-zlikwidowana-przez-CB-SP-w-2016-r.html.
 48. Rudke, M. (2016). Banki. Polskie złe kredyty w średniej unijnej. Rzeczpospolita. Ekonomia. Finanse. Banki. Retrieved from https://www.rp.pl/Banki/310029896-Banki-Polskie-zle-kredyty-w-sred-niej-unijnej.html.
 49. Siemaszko, A. (2000). Crime & Law Enforcement in Poland: On the Threshold of the 21st Century. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 50. Slay, B. (1994). The Polish Economy: Crisis, Reform and Transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 51. Spahr, W. (1995). Video lose market in Germany. Billboard, 107(17).
 52. Statistical Year Book. (2018). Warszawa: GUS.
 53. Straty budżetu państwa z powodu błędów Ministerstwa Finansów. (2014). Raport. Warszawa: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
 54. Sztaudynyger, J., & Sztaudynyger, M. (2003). Ekonometryczne Modele Przestępczości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXV(3).
 55. Tirole, J. (1991). Privatization in Eastern Europe: Incentives and the Economics of Transition. NBER Macroeconomics Annals, 5.
 56. Toro, J., Jensen, A., Thackray, M., Kidd, M., & Russell B. (2015). Republic of Poland. Technical Assistant Report - Tax Administration - Modernization Challenges and Strategic Priorities. IMF Country Report No. 15/112. Washington DC: International Monetary Fund.
 57. VAT Gap in Poland. (2014). Warszawa: PwC Publications.
 58. Wayne, W.M. (2015). China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States. Congressional Research Service, RL33534.
 59. Wedel, J.R. (2001). Corruption and Organized Crime in Post - Communist States: New Ways of Manifesting Patterns. Trends in Organized Crime, 7(1).
 60. Welsh, S. (1977). Whatever Happened To The Transfer Ruble? Executive Intelligence Review, 4(49).
 61. Zybertowicz, A. (2002a). Demokracja jako fasada: przypadek III RP. In E. Mokrycki, A. Rychard, A. Zybertowicz (Eds.). Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji. Warszawa: IFiS PAN.
 62. Zybertowicz, A. (2002b). Transformation of The Polish Secret Services: From Authoritarian to Informal Power Networks. Paper presented at the Workshop on Democratic and Parliamentary Oversight of Intelligence Services, held in Geneva 3rd-5th, October 2002, organized by the Working Group on the Parliamentary Control of Armed Forces (PCAF)and the Working Group On Democratic Control Of Internal Security Services (DCOIS) of the of the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Force.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31648/oej.5395
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu