BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waszkiewicz Grzegorz (Military University of Technology in Warsaw, Poland)
Tytuł
The Efficiency of Sovereign Debt Markets in the EMU : Truth or Mistruth?
Efektywność rynków długu publicznego w EMU : prawda czy fałsz?
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2020, nr 15 (1), s. 23-38, tab., bibliogr. s. 36-38
Słowa kluczowe
Rentowność obligacji, Dyscyplina finansów publicznych, Polityka, Efektywność rynku
Bond yield, Public finance discipline, Politics, Market effectiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E44, F34, G14
streszcz., summ.
Abstrakt
Od ostatniego kryzysu efektywność rynków finansowych jest szeroko podważana. W artykule postarano się zweryfikować, czy zastrzeżenia co do efektywności rynków finansowych pojawiające się w literaturze przedmiotu potwierdza empiryczna analiza słabej efektywności rynków długu publicznego w krajach EMU. W pierwszej części tekstu przedstawiono istotę hipotezy rynków efektywnych oraz główne zarzuty kierowane wobec tej koncepcji. Następnie, po krótkiej analizie dotychczasowych wyników badań empirycznych, przeprowadzono trójstopniową procedurę badawczą tożsamą z badaniami Worthingtona i Higgsa (2006), a także Borgesa (2009), prowadzonymi wcześniej dla rynków akcji. Na koniec przedyskutowano rezultaty i zaproponowano wnioski. Potwierdzono występowanie efektywności informacyjnej w formie słabej na wszystkich rozważanych rynkach obligacji skarbowych. Wynika z tego, że proces błądzenia losowego odgrywa główną rolę w kształtownaniu się rentowności obligacji długoterminowych. Ani zatem zastrzeżenia teoretyczne, ani praktyczne co do nieefektywności finansowej w segmencie obligacji publicznych nie znajdują uzasadnienia w przypadku badanych gospodarek ze strefy euro. (abstrakt oryginalny)

Ever since the last financial crisis, the efficiency of financial markets has been widely challenged. On the basis of sovereign debt markets in the European Monetary Union (EMU), we tried to contrast some reservations about the market efficiency existing in the literature with findings coming from our empirical analysis of weak-form efficiency. To do so, we first outlined the crux of the efficient market hypothesis. Secondly, we show the main reservations in relation to this concept. Then, after a brief review of outcomes from contributions in this area, we conducted a three-stage empirical procedure that Worthington and Higgs (2006) as well as Borges (2009) had employed to stock markets analysis. Then, the results were evaluated and conclusions were drawn. To sum up, we did confirm the weak-form efficiency on examined sovereign debt markets from the EMU. That suggests that a random process plays a key role in shaping bond yields. Finally, neither theoretical nor practical reservations deflate the weak-form efficiency in the public debt markets of the EMU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afonso, A., & Strauch, R. (2007). Fiscal Policy Events and Interest Rate Swap Spreads: some Evidence from the EU. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 17(3), 261-276.
 2. Ahdieh, R. (2004). Between Mandate and Market: Contract Transition in the Shadow of the Internationalal Order. Emory Law Journal, 53, 691-762.
 3. Allen, W.A. (2007). The scope and significance of open market operations. In D.G. Mayes, & J. Toporowski (Eds.). Open Market Operations and Financial Markets. London: Routledge.
 4. Balassone, F., Franco, D., & Giordano, R. (2004). Market - induced fiscal discipline. Is there a fall - back solution for rule failure. Roma: Working Paper Series, Bank of Italy.
 5. Beechey, M., Gruen, D., & Vickery, J. (2000). The efficient market hypothesis: a survey. Reserve Bank of Australia, Economic Researches Department, Research Discussion Papers, No. 01.
 6. Borges, M.R. (2009). Random Walk Tests for the Lisbon Stock Market. Applied Economics, 43(5), 631-639.
 7. Buiter, W.H., & Siber, A.C. (2005). How the Eurosystem's Treatment of Collateral in its Open Market Operations Weakens Fiscal Discipline in the Eurozone. CEPR Discussion Paper, 5387, 1-42.
 8. Charles, A., & Darné, O. (2009). Variance ratio tests of random walk: An overview. Journal of Economic Surveys, 23(3), 503-527.
 9. Chow K.V., & Denning K.C. (1993). A simple multiple variance ratio test. Journal of Econometrics, 58(3), 385-401.
 10. Coeuré, B. (2012). Speech at 12th IMF Annual Forum on Managing Sovereign Risk and Public Debt: Managing Sovereign Debt: A Seismic Shift in demand and Supply Dynamics? Rio de Janeiro, 28-29 June.
 11. Cross, K.H. (2006). Arbitration as a Means of Resolving Sovereign Debt Disputes. 17 American Review of International Arbitration, p. 335-389.
 12. Deburn, X., Ostry, D.J., Willems, T., & Wyplosz, Ch. (2019). Public debt sustainability. Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper No. 14010.
 13. Dunne, P., Moore, M., & Portes, R. (2006). European Government Bond Markets: transparency, liquidity, efficiency. London: London Business School and CEPR, Centre for Economic Policy Research.
 14. Fakhry, B., & Richter, C. (2015). Is the Sovereign Debt Market Efficient? Evidence from the US and German Sovereign Debt Markets. International Economics and Economic Policy, 12(3), 339-357.
 15. Fakhry, B., Masood, O., & Bellalah, M. (2016). The Efficiency of the GIPS Sovereign Debt Markets during Crisis. International Journal of Business, 21(1), 87-98.
 16. Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. Journal of Finance, 25(2), 383-417.
 17. Ferreira, P. (2018). Efficiency or speculation? A time-varying analysis of European sovereign debt. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 490, 1295-1308.
 18. Grauwe, P. de, & Ji, Y. (2015). Market sentiments and the sovereign debt crisis in the Eurozone. FinMaP - Working Paper, 28.
 19. Hartwell, Ch. (2018). The hierarchy of institutions reconsidered: Monetary policy and its effect on the rule of law in interwar Poland. Explorations in Economic History, 68, 37-70.
 20. Hochberg, Y. (1974). Some conservative generalizations of the T-method in simultaneous inference. Journal of Multivariate Analysis, 4, 224-234.
 21. Hoogduin, L. (2011). Economic and Monetary Union and Sovereign Debt Crisis. Lecture for the Masters Course European Union Studies of Leiden University, 23 February, Den Haag.
 22. Investments (1998). 6th edition. Sharpe, W.F., Alexander, J.G., Bayiley, J.V. (Eds.). London: Prentice Hall International.
 23. Katz, S. (1974). The price and adjustment process of bonds to rating reclassifications: a test of bonds market efficiency. The Journal of Finance, 29(2), 551-559.
 24. Kodres, L.E. (2010). The Uses and Abuses of Sovereign Credit Ratings. Global Financial Stability Report (GFSR). Washington: International Monetary Fund.
 25. Liu, C., & He, J. (1991). A Variance-Ratio Test of Random Walks in Foreign Exchange Rates. Journal of Finance, 46(2), 773-785.
 26. Lo, A.W., & MacKinlay, A.C. (1988). Stock Market Prices do not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test. The Review of Financial Studies, 1(1), 41-66.
 27. Nelson, Ch., & Plosser, Ch. (1982). Trends and random walks in macroeconomic time series: Some evidence and implications. Journal of Monetary Economics, 10(2), 139-162.
 28. Our global neighbourhood: The report of the Commission on Global Governance. (1995). Oxford-New York: Oxford University Press.
 29. Shiller, R.J. (1979). The volatility of long-term interest rates and expectations models of the term structure. Journal of Political Economy, 87(6), 1190-1219.
 30. Shiller, R.J. (1998). Human Behavior and Efficiency of the Financial System. NBER Working Paper, 6375.
 31. Sims, Ch.A. (2003). Implications of rational inattention. Journal of Monetary Economics, 50(3), 665-690.
 32. Stooq. Serwis finansowy. Retrieved from stooq.pl (20.07.2019).
 33. Structure of government debt in 2014. (2015). Eurostat, 11.
 34. Teixeria, J., & Afonso A. (1998). Non Linear Tests of Weakly Efficient Markets: Evidence from Governent Bond Markets in the Euro Area. Separata 3 Dos Cadernos Do Mercado De Valores Mobiliarios.
 35. The Economics of Money. (2001). Mishkin, F.S. (Ed.). Boston: Banking and Financial Markets, Addison-Wesley.
 36. Waszkiewicz, G. (2015). Political Risk and National Debt Markets in Advanced Economies. Conference Paper. Proceedings of FIKUSZ '15, Obuda University, p. 263-275.
 37. Waszkiewicz, G. (2017). Political risk on financial markets in developed and developing economies. Journal of Economics and Management, 28(2), 112-132.
 38. Worthington, A., & Higgs, H. (2006). Weak-form Market Efficiency in Asian Emerging and Developed Equity Markets: Comparative Tests of Random Walk Behaviour. University of Wollongong. Working Papers Series, 19(1), 54-63.
 39. Wyplosz, C. (2011). Debt Sustainability Assessment: Mission Imposible. Review of Economics and Institutions, 2(3).
 40. Zivot, E., & Anders, D. (2002). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 20(1), 25-44.
 41. Zunino, L., Bariviera, A.F., Belén Guercio, M., Martinez, L.B., & Rosso, O.A. (2012). On The Efficiency Of Sovereign Bond Markets. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 391(18), 4342-4349.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31648/oej.5396
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu