BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Wiesława (University of Rzeszów, Poland), Cyran Kazimierz (University of Rzeszów, Poland)
Tytuł
Selected Aspects of the Residential Property Market in the Context of Creating a City Image (an Example from Rzeszów)
Wybrane aspekty rynku nieruchomości mieszkaniowych w kontekście kreowania wizerunku miasta (na przykładzie Rzeszowa)
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2020, nr 15 (1), s. 39-52, tab., wykr., bibliogr. s. 52
Słowa kluczowe
Wizerunek miasta, Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe
City image, Real estate market, Real estate housing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, M37, R20, R31
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rzeszów
Rzeszów
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie roli subproduktu mieszkaniowego w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej na przykładzie Rzeszowa. Autorzy przyjęli tezę, że atrakcyjny wizerunek Rzeszowa determinuje rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowej, co przyciąga do miasta zwłaszcza młode, wykształcone osoby. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, pozyskanych informacji ze źródeł wtórnych na temat Rzeszowa oraz badań ankietowych przeprowadzonych w 2018 roku wśród studentów (n = 325) potwierdzono założoną tezę. Dzięki szybkiemu nowoczesnemu rozwojowi miasta oraz konsekwentnie realizowanym działaniom marketingowym Rzeszów jest postrzegany jako miasto innowacyjne, przyjazne mieszkańcom, inwestorom, studentom. Przyczynia się to do napływu nowych, najczęściej młodych, wykształconych mieszkańców i inwestorów, co się przekłada na wysoką dynamikę rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych. Badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów wykazały, że młodzi ludzie wysoko oceniają aktualny wizerunek Rzeszowa i w większości po ukończeniu studiów planują pozostać w mieście, które w ich opinii jest atrakcyjnym miejscem do codziennego życia. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is to evaluate the city's real estate sub-product and identify the impact of perception of this urban sphere on the overall image of Rzeszów city among students. A thesis was accepted by the authors that the attractive image of Rzeszów determines the development of the residential real estate market, attracting especially young, educated people to the city. On the basis of a literature analysis of the subject, information obtained from secondary sources on the topic of Rzeszów, as well as surveys carried out in 2018 among students (n = 325), the thesis was confirmed. Thanks to the fast, modern development of the city and consistently implemented marketing activities, Rzeszów is perceived as an innovative city that is friendly to residents, investors and students. This contributes to the inflow of new, usually young, educated residents and investors, which in turn translates into high dynamics in the residential real estate market. Questionnaire surveys carried out among students have shown that they highly appreciate the current image of Rzeszów and, most after graduation, plan to stay in the city which in their opinion is an attractive place for everyday life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualizacja strategii marki i programu promocji miasta Rzeszowa na lata 2014-2020. 2014. Miasto Rzeszów, s. 16. Retrieved from www.rzeszow.pl/file/23801/AktualizacjaStrategiiMarkiRzeszowa.
 2. Angelidou, M. (2017). The Role of Smart City Characteristics in the Plans of Fifteen Cities. Journal of Urban Technology, 24(4), 3-28.
 3. Anholt, S. (2005). Nation Brand as Context and Reputation, Place Branding, 3, 226.
 4. Bartłomiejski, R. (2015). Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, p. 59.
 5. Bezpieczne i otwarte miasta. (2017). Warszawa: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, s. 14. Retrieved from http://www.blekitna.tv/rzeszow-najbezpieczniejszym-miastem-w-polsce/.
 6. Borkowska, M., & Domańska, J. (2016). Współczesny rynek nieruchomości jako obszar dociekań naukowych w świetle literatury. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 270, 26.
 7. Ceny mieszkań w Rzeszowie mocno w górę. Czy da się tam jeszcze kupić tani lokal? 2018. Business Insider. Finanse. Retrieved from https://businessinsider.com.pl/finanse/rynek-mieszkaniowy-w-rzeszowie-ceny-mieszkan/pk7sycm.
 8. Glińska, E. (2016). Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele. Warszawa: Wolters Kluwer, p. 305.
 9. Glińska, E., Florek, M., & Kowalewska, A. (2009). Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer, p. 36.
 10. Kolotouchkina, O., & Seisdedos, G. (2018). Place branding strategies in the context of new smart cities: Songdo IBD, Masdar and Skolkovo. Place Branding and Public Diplomacy, 14(2), 115-124.
 11. Konecnik Ruzzier, M., & De Chernatony, M. (2013). Developing abdapplying a place Brand identity model: The case of Slovenia. Journalof Business Research, 66(1), 45-52.
 12. Kotler, P, & Barich, H. (1991). Framework for Marketing Image Management. Sloan Marketing Review, 32(2), 94-101.
 13. Kuźniar, W., & Kawa, M. (2018). Komunikacja marketingowa w jednostkach terytorialnych - od jednokierunkowego oddziaływania do interaktywnego dialogu. Handel Wewnętrzny, t. II, 4(375), 49-59.
 14. Łuczak, A. (2001). Wizerunek miasta. Samorząd Terytorialny, 1-2, 89-90.
 15. Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: PWN.
 16. Miasto Rzeszów. Biuletyn Informacji Publicznej. Retrieved from http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/plany-i-programy/940,strategia-rozwoju-miasta-rzeszowa.html
 17. Riel. C., & Balmer. J. (1997). Corporate identity: the concept, its measurement and management. European Journal of Marketing, 31(5/6), 340.
 18. Rynek mieszkań w Rzeszowie w 2018. Kupować teraz czy czekać? (2018). Home Scanner. Retrieved from https://www.homescanner.pl/wiedza/rynek-mieszkan-w-rzeszowie-w-2018-kupowac-teraz-czy-czekac.
 19. Rzeszów po raz trzeci nagrodzony statuetką Smart City. (2018). Miasto Rzeszów. Rankingi. Retrieved from http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/rankingi/2018-r/rzeszow-po-raz-trzeci-nagrodzony-statuetka-smart-city.
 20. Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w 2017 r. (2018). In J. Łaszek, & J. Jakubik (Eds.). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 21. Szromnik, A. (2015). Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Kraków-Legionowo: Wyd. Edu-Libri.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31648/oej.5397
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu