BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Robul Yuriy (Odesa I. Mechnikov National University, Ukraine)
Tytuł
Structure and Constituents of Digital Marketing Systems
Struktura i składniki cyfrowych systemów marketingowych
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2020, nr 15 (1), s. 53-62, tab., wykr., bibliogr. s. 62
Słowa kluczowe
Marketing, Gospodarka cyfrowa
Marketing, Digital economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, M39, L81
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy badań nad marketingiem cyfrowym jako systemem marketingowym, definicji jego najważniejszych elementów, kanałów i wyników, a także poziomów struktury. Obecnie marketing cyfrowy jest rozpatrywany głównie na poziomie mikro, jego funkcjonowanie na poziomie całej gospodarki, a systemowa interakcja między marketingiem cyfrowym a innymi podsystemami społecznymi nie jest dobrze poznana. Rezultatem badania jest konceptualizacja modelu marketingu cyfrowego jako systemu marketingowego oraz przydzielenie trzech poziomów marketingu cyfrowego. Otwiera to perspektywy do lepszego zrozumienia procesów rozwoju gospodarczego, czynników wpływów i środków zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the study of digital marketing as a marketing system, the definition of its key elements, feeds and outputs, as well as levels of structure. At the moment, digital marketing is mostly considered at the micro level, while it is functioning at the level of the entire economy, and the systemic interaction between digital marketing and other social subsystems are not well understood. The result of the study is the conceptualization of the digital marketing model as a marketing system and the allocation of three levels of digital marketing. This opens up prospects for a better understanding of the processes of economic development, factors of influence and means to manage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alderson, W. (1964). A normative theory of marketing systems. In R. Cox, W. Alderson, & S. Shapiro (Eds.). Theory in marketing. Homewood: Richard D. Irwin, p. 92-108.
 2. Bukht, R., & Heeks, R. (2017). Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. Development Informatics Working Paper. https://doi/org/10.2139/ssrn.3431732.(68).
 3. Bassiouni, D.H., & Hackley, C. (2015). Digital Socialisation: Children's Experiences as Consumers of Video Games. In: C. Shult, R. Benton. & O. Kravets (Eds.). Marketing as Provisioning Technology. Integrating Perspectives on Solutions for Suatainability, Prosperity, and Social Justice. The 40th Annual Macromarketing Conference. Chicago: Macromarketing Society, p. 189-193.
 4. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital marketing. Harlow, New York: Pearson.
 5. Dahlman, C., Mealy, S., & Wermelinger, M. (2016). Harnessing the digital economy for developing countries. OECD Development Centre Working Papers, 334. Paris: OECD Publishing. https://doi/org/10.1787/4adffb24-en.
 6. Fisk, G. (1967). Marketing systems; an introductory analysis. New York: Harper & Row.
 7. Hunt, S.D. (1981). Macromarketing as a Multidimensional Concept. Journal of Macromarketing, 1(1), 7-8.
 8. Hunt, S.D. (2012). Trust, Personal Moral Codes, and the Resource-Advantage Theory of Competition: Explaining Productivity, Economic Growth, and Wealth Creation. Contemporary Economics, 6(2), 4-19.
 9. Kadirov, D. (2011). Macro-Systems Role of Marketing. Journal of Macromarketing, 31(4), 359-375.
 10. Kannan, P.K., & Li, H.A. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. International Journal of Research in Marketing. 34(1), 22-45.
 11. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: moving from traditional to digital. Hoboken, New Jersey: Wiley.
 12. Layton, R.A. (2007). Marketing Systems - A Core Macromarketing Concepr. Journal of Macromarketing, 27(3), 227-242.
 13. Layton, R.A. (2009). On Economic Growth, Marketing Systems, and the Quality of Life. Journal of Macromarketing, 29(4), 349-362.
 14. Medeiros, F.G., & Costa, F.J. (2019). Uma proposta de visualização do sistema agregado de marketing turístico. Estudios Gerenciales, 35(152), 237-248.
 15. Mittelstaedt, J.D., Kilbourne, W., & Mittelstaedt, R.A. (2006). Macromarketing as agorology: Macromarketing theory and the study of the agora. Journal of Macromarketing, 26(2), 131-142.
 16. Vargo, S.L., & Lusch, R.F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 68, 1-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31648/oej.5398
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu