BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Zoya (Ivan Franko National University of Lviv), Sypko Bogdana (Ivan Franko National University of Lviv)
Tytuł
Agrarna połіtika polsʹkogo uriadu w ocіncі Francіszka Bujaka
Agrarian policy of the Polish government in the estimation of Franciszek Bujak
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 3, s. 89-102, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Reforma rolna, Agraryzm, Osadnictwo, Polityka
Land reform, Agrarianism, Colonization, Politics
Uwagi
Klasyfikacja JEL : P140, Q150
summ.
Bujak Franciszek
Abstrakt
In 1920 and 1925 in Poland, two laws were passed to solve the agrarian problem. The founder of the scientific school for the study of economic history, F. Bujak, outlined his vision of the problem, which was closely linked to the economic development of the country and the raising of the educational, cultural and political level of the peasantry. The adherent of the concept of agrarianism, the ideology of solidarity, the scientist opposed the revolutionary solution of the land issue, insisting on the legal basis for reform in the interests of the people and the state, and not individual political forces. He opposed the free requisitions of land (criticized the government scheme for payment for parceled land in the law of 1920), as well as its free transfer to the peasants. F. Bujak did not see an opportunity to grant the land to all those who wished and expressed his opposition to the excessive fragmentation of land. F. Bujak considered peasant farms in the size of 10-20 ha as the basis of agriculture in Poland, which is more profitable from an economic point of view. Warning that the settlement policy in the eastern territories could cause confrontation and, in general, contradict international regulations. Positively evaluating the new law of 1925 in the direction of eliminating the defects of the previous one (reimbursements were to be made at market prices, clearly defined categories of individuals who were eligible for land, the upper limit for newly-created farms, etc.), the scientist saw another inaccuracies and suggested ways to eliminate them. In general, the reform did not solve the land problem, and the settlement policy, which was the basis of the agrarian reform, only caused an aggravation of interethnic relations on the eastern territories.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Баран З., До питання про аграрну політику урядів міжвоєнної Польщі стосовно Західної України, Вісник Львівського університету, Серія історична, Львів 1998, Вип. 33, c. 146-153.
 2. Зашкільняк Л., Крикун М., Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів. Львів: Львівський національний університет, 2002.
 3. Павликовський Ю., Земельна справа у Східній Галичині (короткий історичний і економічний огляд земельного питання та сучасний його стан), Львів 1922.
 4. Самохотник, Ч. 3, Станіславів 10.02.1919.
 5. Юрейко П., Львівська наукова школа суспільно-економічної історії (1921-1939 рр.), Вісник Львівського університету, Серія історична, Львів 2019, Спецвипуск, c. 461-477.
 6. Bujak F., Galicya, tom I, Nakładem księgarni H. Altenberga, Lwów, Księgarnia pod Drmą E. Wende i Spółka, Warszawa 1908.
 7. Bujak F., Historja osadnictwa ziem polskich w krótkim zarysie, Wydawnictwo Głównego Urzędu Ziemskiego, Warszawa 1920.
 8. Bujak F., O naprawie ustroju rolnego w Polsce, Składy Główne w księgarniach Gebethnera i Wolffa, Warszawa i in. 1919.
 9. Bujak F., O podziаle ziemi, wydanie drugie, Nakładem redakcji "Piasta", Kraków 1918.
 10. Bujak F., O podziаle ziemi і reformie rolnej, wydanie trzecie rozszerzone, Nakładem Biura Propagandy Wewnętrznej, Warszawa 1920.
 11. Bujak F., Uwagi krytyczne o naszej reformie rolnej, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa i in. 1921.
 12. Bujak F., Wybór pism, tom I, Nauka, społeczeństwo, historia. Przedmowa, rozprawa Franciszek Bujak - o nowy kształt historii, życiorys naukowy і bibliografia prac Franciszka Bujaka, H. Madurowicz-Urbańska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
 13. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, t. 1, Warszawa 1921.
 14. Madurowicz-Urbańska H., Franciszek Bujak - o nowy kształt historii, w: F. Bujak, Wybór pism, tom I, Nauka, społeczeństwo, historia. Przedmowa, rozprawa Franciszek Bujak - o nowy kształt historii, życiorys naukowy і bibliografia prac Franciszka Bujaka, H. Madurowicz-Urbańska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976, s. 7-178.
 15. Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1939.
 16. Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. 3, 1931-1939, zebrali i opracowali J. Borkowski i J. Kowal, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1966.
 17. Program Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, w: Programy partii i stronnictw politycznych w Polsce w latach 1918-1939, wybór i opracowanie E. Orlof, A. Pasternak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1993.
 18. Puliński W., Franciszek Bujak jako agrarysta, "Piotrkowskie Zeszyty Historyczne" 2001, t. 3, s. 141-150.
 19. Rutkowski J., Les centres d'études d'histoire économique en Pologne, Annales 1932, № 13, р. 59-64.
 20. Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 10 lipca 1919 r. w przedmiocie zasad reformу rolnej, Reforma rolna, Kraków, Warszawa 1939.
 21. Ustawa o wykonaniu reformу rolnej z dnia 28-go grudnia 1925 roku z przedmową D-ra Franciszka Bujaka, prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Lwów, Nakładca "Światoslaw", Spółdzielnia Wydawnicza we Lwowie 1926.
 22. Walawender A., Bibljografia prac profesora dr. Franciszka Bujaka, w: Studja z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi, red. F. Bujak, J. Rutkowski, Lwów 1931, s. I-XXXVIII.
 23. Walther M., La Pologne économique, "L'information géographique" 1939, Vol. 4, № 2, р. 31-35.
 24. Wieś polska w latach wielkiego kryzysu 1929-1935, Materiały i dokumenty, opracował, wstępem i przypisami opatrzył J. Ciepielewski, Książka i Wiedza, Warszawa 1965.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP.2019.3.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu