BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosycarz Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Garbarczyk Kamila (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Metody finansowania świadczeń zdrowotnych - podejście koncepcyjne
Methods of financing healthcare services: a conceptual approach
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 3, s. 129-145, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Świadczenia zdrowotne, Finansowanie ochrony zdrowia
Health care benefits, Financing of health protection
Uwagi
Klasyfikacja JEL : I11, I13, I18
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem autorów artykułu jest przedstawienie podstawowej charakterystyki wybranych mechanizmów finansowania świadczeń zdrowotnych po stronie podażowej oraz analiza ich wpływu na postępowanie świadczeniodawców opieki zdrowotnej (pod kątem efektywności świadczonych usług oraz ich wolumenu). Jak wskazują analizy, każdy z istniejących mechanizmów finansowania oddziałuje na zachowanie świadczeniodawców. Oddziaływanie może być obserwowane zarówno w krótkim, jak i długim okresie, a także na poziomie podmiotu leczniczego i pacjenta (efekty mikro) oraz całego systemu (efekty makro). Artykuł jest pierwszym z minicyklu artykułów poświęconych metodom finansowania świadczeń zdrowotnych. Kolejne planowane artykuły będą poświęcone: powszechności stosowania opisywanych metod w wybranych państwach oraz implementacji opisywanych koncepcji w polskim systemie rozliczeń płatnika publicznego z podmiotami leczniczymi.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the main characteristics of selected health services financing schemes from the supply side and to analyse their impact on the behaviour of healthcare providers (in terms of the effectiveness of services provided and their volume). Analyses indicate that each of the existing financing mechanisms affects providers' decisions. The impact can be observed both in the short and long term, on healthcare entities and patients (micro effects) as well as on the whole healthcare system (macro effects). The article constitutes the first part of a mini-cycle of papers on methods of financing health services. The next ones will be focused on the popularity of the use of the described financing schemes in different countries and their implementation in the Polish system based on payments between the public payer and healthcare providers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barros, P., Braun, G. (2017). Upcoding in a National Health Service: The Evidence from Portugal, Health Economics, 26.5, s. 600-618, https://doi.org/10.1002/hec.3335.
 2. Benstetter, F., Wambach, A. (2006). The Treadmill Effect in a Fixed Budget System, Journal of Health Economics, 25.1, s. 146-69, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j. jhealeco.2005.04.004.
 3. Chilingerian, J. (2008). Origins of DRGs in the United States: A Technical, Political and Cultural Story (s. 4-33). W: The Globalization of Managerial Innovation in Health Care, G. de Pouvourville, J. Kimberly, T. d'Aunno (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press, https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9780511620003.002.
 4. Cid, C., Ellis, R. P., Vargas, V., Wasem, J., Prieto, L. (2016). Global Risk-Adjusted Payment Models (s. 311-362). W: World Scientific Handbook of Global Health Economics and Public Policy, World Scientific Series in Global Health Economics and Public Policy (WORLD SCIENTIFIC), https://doi.org/doi:10.1142/9789813140493_0006.
 5. Dziubińska, M., Janus, A., Kostrubiec, J., Sroka, T., Szczęśniak, P. (2014). Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Warszawa: CeDeWu.
 6. Ellis, R., Martins, B., McKinnon Miller, M. (2015). Provider Payment Methods and Incentives, Boston University - Department of Economics - Working Papers Series (Boston University - Department of Economics, 12 August 2015), https://econpapers. repec.org/RePEc:bos:wpaper:wp2015-023.
 7. Ellis, R. P., McGuire, T. G. (1986). Provider Behavior under Prospective Reimbursement, Journal of Health Economics, vol. 5, https://doi.org/10.1016/0167-6296(86)90002-0.
 8. Ellis, R. P., Vidal-Fernandez, M. (2007). Activity-Based Payments and Reforms of the English Hospital Payment System, Health Economics, Policy and Law, 2.4, s. 435-444, https://doi.org/DOI:10.1017/S1744133107004276.
 9. Fetter, R. B., Freeman, J. L. (1986). Diagnosis Related Groups: Product Line Management within Hospitals, The Academy of Management Review, 11.1, s. 41-54, https:// doi.org/10.2307/258330.
 10. Galarraga, J. E., Black, B., Pimentel, L., Venkat, A., Sverha, J. P., Frohna, W. J., Lemkin, D. L., Pines, J. M., (2019). The E&ects of Global Budgeting on Emergency Department Admission Rates in Maryland, Annals of Emergency Medicine, https://doi. org/10.1016/j.annemergmed.2019.06.009.
 11. Gaspar, K., Portrait, F., van der Hijden, E., Koolman, X. (2019). Global Budget versus Cost Ceiling: A Natural Experiment in Hospital Payment Reform in the Netherlands, The European Journal of Health Economics, https://doi.org/10.1007/s10198-019-01114-6.
 12. van Herwaarden, S., Wallenburg, I., Messelink, J., Bal, R. (2018). Opening the Black Box of Diagnosis-Related Groups (DRGs): Unpacking the Technical Remuneration Structure of the Dutch DRG System, Health Economics, Policy and Law, s. 1-14, https://doi.org/DOI:10.1017/S1744133118000324.
 13. Hurley, J., Lomas, J., Goldsmith, L. J. (1997). Physician Responses to Global Physician Expenditure Budgets in Canada: A Common Property Perspective, The Milbank Quarterly, 75.3, s. 343-364, https://doi.org/10.1111/1468-0009.00059.
 14. Liu, Y. (2017). PHP104 - Counterfactual Decomposition Of Health Care Expenditures: From Cost-Based Payment To Global Budget System, Value in Health, 20.9, A670, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jval.2017.08.1638.
 15. Maceira, D. (1998). Provider Payment Mechanisms in Health Care: Incentives, Outcomes, and Organizational Impact in Developing Countries, Major Applied Research 2, Working Paper 2. Bethesda, MD: Partnerships for Health Reform Project, Abt Associates Inc.
 16. Malcomson, J. M. (2007). Hospital Cost Differences and Payment by Results, Health Economics, Policy and Law, 2.4, s. 429-433, https://doi.org/DOI: 10.1017/ S1744133107004288.
 17. Mannion, R., Davies, H. T. O. (2008), Payment for Performance in Health Care, BMJ: British Medical Journal, 336.7639, s. 306-308, http://www.jstor.org/stable/20508910.
 18. McClellan, M. (1997). Hospital Reimbursement Incentives: An Empirical Analysis, Journal of Economics & Management Strategy, 6.1, s. 91-128, https://doi.org/10.1111/ j.1430-9134.1997.00091.x.
 19. Miller, H. D. (2009), From Volume to Value: Better Ways to Pay for Health Care, Health A&airs, 28.5, https://doi.org/10.1377/hltha&.28.5.1418.
 20. Montoya, S., Graham, J. D. (2007). Pay for Performance: Social Science Perspective (s. 3-6). W: Modernizing the Federal Government: Paying for Performance, 1st ed. RAND Corporation, http://www.jstor.org/stable/10.7249/op213pv-emr.9.
 21. Newhouse, J. P. (1996). Reimbursing Health Plans and Health Providers: Eficiency in Production Versus Selection, Journal of Economic Literature, 34.3, s. 1236-1263, http://www.jstor.org/stable/2729501.
 22. Ogundeji, Y. K., Sheldon, T. A., Maynard, A. (2018), A Reporting Framework for Describing and a Typology for Categorizing and Analyzing the Designs of Health Care Pay for Performance Schemes, BMC Health Services Research, 18.1, s. 686, https://doi.org/10.1186/s12913-018-3479-x.
 23. Ostrowska, M. (2016). Finansjalizacja w ochronie zdrowia. Warszawa: CeDeWu.
 24. Quinn, K. (2015). The 8 Basic Payment Methods in Health Care, Annals of Internal Medicine, 163.4, s. 300-306, https://doi.org/10.7326/M14-2784.
 25. Rosenberg, M. A., Browne, M. J. (2001). The Impact of the Inpatient Prospective Payment System and Diagnosis-Related Groups: A Survey of the Literature, North American Actuarial Journal, 5.4, https://doi.org/10.108/10920277.2001.10596020.
 26. Stern, R. S., Epstein, A. M. (1985). Institutional Responses to Prospective Payment Based on Diagnosis-Related Groups, Hospital Topics, 63.3, s. 18-24, https://doi.org/10.1080/ 00185868.1985.9950494.
 27. Tambor, M. (2015). Finansowanie świadczeniodawców (s. 426). W: Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, S. Golinowska (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Widmer, P. K. (2015). Does Prospective Payment Increase Hospital (in) Eficiency? Evidence from the Swiss Hospital Sector, European Journal of Health Economics, 16.4, https://doi.org/10.1007/s10198-014-0581-9.
 29. Wolfe, P. R., Moran D. W. (1993). Global Budgeting in the OECD Countries, Health Care Financing Review, 14.3, s. 55-76, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10130584.
 30. Zyśk, R. (2012). Za zdrowie, nie za świadczenie, Menedżer Zdrowia, 6, s. 32-35, https://www.termedia.pl/Za-zdrowie-nie-za-swiadczenie,12,19087,1,1.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP.2019.3.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu