BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cegielska Edyta (SGH Warsaw School of Economics)
Tytuł
Limitations on the Activity of Business Angels in Financing Startups
Ograniczenia aktywności aniołów biznesu w finansowaniu startupów
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 3, s. 5-12, tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Źródła finansowania, Finanse przedsiębiorstwa, Anioł biznesu
Source of financing, Enterprise finance, Business angel
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26, M13, G24.
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu identyfikację ograniczeń aktywności aniołów biznesu w zakresie finansowania startupów. Anioły biznesu są największym źródłem kapitału zewnętrznego dla startupów, oprócz rodziny i przyjaciół. Jednak aktywność aniołów biznesu jest ograniczona nie tylko w Polsce, ale także w innych częściach świata. Ograniczenia te wynikają z wielu warunków dotyczących zarówno popytu, jak i podaży. Badanie pogłębiają teoretyczne rozważania o ograniczeniach aktywności aniołów biznesu w finansowaniu startupów z punktu widzenia barier popytowych i podażowych. Artykuł uzasadnia, że od strony popytowej największymi ograniczeniami aktywności aniołów biznesu w finansowaniu startupów jest brak zachęt podatkowych dla działalności inwestycyjnej i skomplikowane prawo podatkowe. Z kolei od strony podażowej jest to niespełnianie kryteriów inwestycyjnych narzuconych startupom przez anioły biznesu. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że bez ingerencji instytucji publicznych trudno będzie skutecznie zmniejszać ograniczenia aktywności aniołów biznesu w finansowaniu startupów. (abstrakt oryginalny)

The article aims to identify limitations on the activity of business angels (also known as "angel investors") in financing startups. Business angels are the main source of external capital for startups, aside from family and friends. However, the degree to which they are active in the economy, in Poland and in other countries, is bound by certain restrictions, a number of which are related to supply and demand. The article seeks to deepen the theoretical considerations of these limitations from the perspective of demand and supply constraints. The study demonstrates that on the demand side, the greatest limitations that hinder business angels from financing startups are overly-complicated tax laws and a lack of tax incentives for investment activities. On the supply side, it is the failure to meet investment criteria imposed by business angels. Based on the conducted research, it can be concluded that without the interference of public institutions it will be difficult to effectively reduce the limitations on the activity of business angels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AFME (2017). The Shortage of Risk Capital for Europe's High Growth Businesses. Retrieved from: https://www. afme.eu/portals/0/globalassets/downloads/publications/ afme-highgrowth-2017.pdf [accessed 26.12.2018].
 2. Aminoff, J. (2018). Business Angel Financing. An EU Perspective. European Investment Fund, Luxembourg. Retrieved from: https: //tem.fi/documents/1410877/ 7325723/Juho +Aminoff+EIF/0a2d270b-7f3d-401d-8b 5f-69babb9d40c4/Juho+Aminoff+EIF.pdf [accessed 27.12.2018].
 3. Beauchamp, M., Kowalczyk A. (2016). Raport Polskie Startupy 2016. Fundacja Startup Poland, Warszawa.
 4. Beauchamp, M., Kowalczyk, A., Skala, A. (2017). Polskie Startupy Raport 2017. Fundacja Startup Poland, Warszawa.
 5. Beauchamp, M., Krysztofiak-Szopa, J., Skala, A. (2018). Polskie Startupy. Raport 2018. Fundacja Startup Poland, Warszawa.
 6. Bonini, S., Capazzi, V., Valletta, M., Zocchi, P. (2018). Angel network affiliation and business angels' investment practices. Journal of Corporate Finance, 50, 592-608.
 7. Cambridge Dictionary. Retrieved from: https://dictionary. cambridge.org/dictionary/english/business-angel [accessed 10.12.2018].
 8. Carpentier, C., Suret, J.-M. (2015). Angel group members' decision process and rejection criteria: a longitudinal analysis. Journal of Business Venturing, 30, 808-821.
 9. Croce, A., Tenca, F., Ughetto, E. (2016). How business angel groups work: Rejection criteria in investment evaluation. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 35 (4), 405-426.
 10. Deloitte (2016). Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/ dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_raport_ startupy.pdf [accessed 20.12.2018].
 11. Devigne, D., Vanacker, T.R., Manigart, S., Paeleman, I. (2013). The Role of Domestic and Cross-border Venture Capital Investors in the Growth of Portfolio Companies. Small Business Economics, 40 (3), 553-573.
 12. Dibrova, A. (2015). Business Angel Investments: Risks and Opportunities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, 280-289. Retrieved from: http://linkinghub.elsevier. com/ retrieve/pii/S1877042815052301 [accessed 10.12.2018].
 13. EBAN (2010). Statistics Compendium 2010. Brussels. Retrieved from: http://www.eban.org/wp-content/uploads/ 2013/10/EBAN-Statistics-Compendium-2010.pdf [accessed 15.2.2018].
 14. EBAN (2016). EBAN statistics compendium European Early Stage Market Statistics 2016. Retrieved from: http://www.eban.org/wp-content/uploads/2017/11/Statistics- Compendium-2016-Final-Version.pdf [accessed 02.01.2019].
 15. EBAN (2018). EBAN Why Business Angels Do Not Invest. Retrieved from: https://www.eban.org/wp-content/uploads/ 2018/02/EBAN-Report-Why-Business-Angels- Do-Not-Invest.pdf [accessed 02.11.2019].
 16. EBAN glossary (2018). Retrieved from http://www.eban. org/glossary/business-angel [accessed 10.12.2018].
 17. EBAN Statistics Compendium 2017 (2018). European Early Stage Market Statistics. Retrieved from: https://www. eban.org/statistics-compendium-2018-european-earlystage- market-statistics/ [accessed 28.12.2018].
 18. Engineer, M.H., Schure, P., Vo, D.H. (2018). Hide and seek search: Why angels hide and entrepreneurs seek. Journal of Economic Behavior and Organization, 157(C), 523-540. https://doi.org/ 10.1016/j.jebo.2018.10.007
 19. Kerr, W.R., Lerner, J., Schoar, A. (2014). The consequences of entrepreneurial finance: Evidence from angel financings. Review of Financial Studies, 27 (1), 20-55.
 20. Kollmann, T., Stöckmann, Ch., Hensellek, S., Kensbock, J. (2017). Deutcher Startup Monitor 2017. Mut und Macher.
 21. KPMG, Berlin. Retrieved from: https://deutscherstartupmonitor. de/fileadmin/dsm/dsm-17/daten/dsm_2017. pdf [accessed 21.21.2018].
 22. Marro, P., Borg, L. (2016). Understanding the Nature and Impact of the business angels in Funding Research and Innovation. Retrieved from: http://www.eban.org/wpcontent/ uploads/2017/11/Final-Report_Understanding- the-Nature-and-Impact-of-the-business-angels-in- Funding-Research-and-Innovation_FV.pdf [accessed 20.12.2018].
 23. Mason, C., Harrison, R.T. (2008). Measuring business angel investment activity in the United Kingdom: A review of potential data sources. Venture Capital, 10 (4), 309-330.
 24. Mason, C., Botelho, T. (2016). The role of the exit in the initial screening of investment opportunities: The case of business angel syndicate gatekeepers. International Small Business Journal, 34 (2), 157-175.
 25. Mason, C., Botelho, T., Zygmunt, J. (2017). Why business angels reject investment opportunities: Is it personal? International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 35 (5), 519-534.
 26. Mason, C., Harrison, R.T. (2000). The size of the informal venture capital market in the United Kingdom. Small Business Economics, 15(2), 137-148.
 27. Maxwell, A.L., Lévesque, M. (2014). Trustworthiness: a critical ingredient for entrepreneurs seeking investors. Entrepreneurship Theory and Practice, 38, 1057- -1080.
 28. Murnieks, C.Y., Cardon, M.S., Sudek, R., White, T.D., Brooks, W.T. (2016). Drawn to the fire: the role of passion, tenacity and inspirational leadership in angel investing. Journal of Business Venturing, 31 (4), 468-484.
 29. OECD (2016). Financing SMEs and Entrepreneurs 2016: An OECD Scoreboard. OECD Publishing, Paris. http:// dx.doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2016-en
 30. Preston, S.L. (2004). Angel investment groups, networks, and funds: a guidebook to developing the right angel organization for your community, 2014th ed. Ewing Marion Kauffman Fundation, Kansas City.
 31. Ramadani, V. (2009). Business angels: who they really are. Strategic Change, 18, 249-258.
 32. Saublens, C. (2007). All Money Is Not the Same ! SME Access To Finance. Guidebook for Public Decision-Makers and Intermediaries. EURADA.
 33. Warnick, B.J., Murnieks, C.Y., McMullen, J.S., Brooks, W.T. (2018). Passion for entrepreneurship or passion for the product? A conjoint analysis of angel and VC decision-making. Journal of Business Venturing, 33, 315-332.
 34. Wetzel, W.E. Jr. (1983). Angels and Informal Risk Capital. Sloan Management Review, 23-34.
 35. Wieczyński, P., Jura, P., Bijas, A., Dąbrowska, E. (2011). Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce.
 36. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 1-74. Wiltbank, R. (2009). Siding with the Angels: Business angel investing - promising outcomes and effective strategies. NESTA/ British Angels Business Association. Retrieved from: https://www.effectuation.org/?researchpapers= siding-with-the-angels-business-angel-invest ing-promising-outcomes-and-effective-strategies [accessed 20.12.2018].
 37. Wiltbank, R., Boeker, W. (2007). Returns to Angel Investors in Groups. Ewing Marion Kauffman Foundation, Kansan City.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu