BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra-Sawicka Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Differences in the Cost of Capital : the Case of Food Companies from Emerging and Developed European Economies
Zróżnicowanie kosztu kapitału przedsiębiorstw spożywczych wśród wchodzących i rozwiniętych gospodarek europejskich
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 3, s. 49-56, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Koszt kapitału, Gospodarka, Kapitał własny, Rynki wschodzące
Capital cost, Economy, Ownership capital, Emerging markets
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L22, L11, E32.
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeprowadzone badania miały na celu ocenę poziomu i zróżnicowania kosztu kapitału zgodnie z metodologią WACC w podmiotach branży spożywczego wśród europejskich gospodarek wschodzących i rozwijających się. W artykule uwzględniono ponadto główne wyznaczniki finansowe podkreślające pozycję firmy na rynku (suma aktywów, całkowite przychody i całkowity kapitał własny). W badaniach wykorzystano dane empiryczne 1274 obserwacji z 35 krajów europejskich. Okres badawczy obejmował lata 2015-2018. Uzyskane wyniki badań podkreślają znaczenie asymetrii informacji w ocenie działalności podmiotów branży spożywczej, przy wykorzystaniu metodologii WACC. Wyniki badań wskazały na istotne statycznie różnice między europejskimi gospodarkami wschodzącymi i rozwiniętymi ze względu na koszt kapitału. Rynki wschodzące charakteryzowały się wyższym poziomem kosztów długu i kapitału. Koszt długu przedsiębiorstw z gospodarek wschodzących był powiązany z ich wartością aktywów ogółem i przychodów, co świadczy o znaczeniu wielkości przedsiębiorstw wobec ich oceny rynkowej. (abstrakt oryginalny)

The research aims to assess the cost of capital according to the WACC methodology across the food industry companies. The study also investigates the primary financial indicators for company position on the market as total assets, total revenues, and total equity. The study was conducted among 35 European countries from a sample of 1,274 records. The research period covers the years 2015-2018. The results of the survey underline the current asymmetric information problems in WACC food companies' assessment between European emerging and developed economies. The emerging markets were characterized by a higher level of the cost of equity and debt. The cost of debt among companies from emerging economies was related to total assets value and revenues, which proves the importance of the size of enterprises in relation to their market assessment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, C.S., Core, J.E., Taylor, D.J., Verrecchia, R.E. (2011). When Does Information Asymmetry Affect the Cost of Capital? Journal of Accounting Research, 49 (1), 1-40. https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2010.00391.x
 2. Barthelemy, S., Apoteker, T., Legrand, I. (2012). Cost of Capital in Emerging Markets. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.216879
 3. Bozec, Y., Laurin, C., Meier, I. (2014). The relation between excess control and cost of capital. International Journal of Managerial Finance, 10 (1), 93-114. https://doi. org/10.1108/IJMF-12-2010-0095
 4. Budhathoki, P.B., Rai, C.K. (2020). The Impact of the Debt Ratio, Total Assets, and Earning Growth Rate on WACC: Evidence from Nepalese Commercial Banks. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 15 (2), 16-23. https://doi.org/10.9734/ajeba/2020/ v15i230210
 5. Coman, F. (2011). How does information asymmetry manifest in the cost of capital? Economics, Management & Financial Markets, 6 (3), 154-159. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true &db=bth&AN=70221268&site=ehost-live [accessed 12.02.2020].
 6. Copeland, T.E., Weston, J.F., Shastri, K. (2005). Financial Theory and Corporate Policy. Journal of Banking & Finance, 4 (5), 284-286. https://doi.org/10.1016/0378- 4266(81)90050-9
 7. Damodaran, A. (1994). Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance, Study Guide. John Wiley and Sons, New York.
 8. Fernandez, P. (2010). WACC: definition, misconceptions, and errors. Business Valuation Review, 29 (4), 138-144.
 9. Franc-Dąbrowska, J., Kobus, P. (2012). Koszt kapitału własnego - dylematy wyceny. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 77-89.
 10. Franc-Dąbrowska, J., Mądra-Sawicka, M., Bereźnicka, J. (2018). Cost of agricultural business equity capital - a theoretical and empirical study for Poland. Economies, 6 (3). https://doi.org/10.3390/economies6030037
 11. Frank, M.Z., Shen, T. (2016). Investment and the weighted average cost of capital. Journal of Financial Economics, 119 (2), 300-315. https://doi.org/10.1016/ j.jfineco.2015.09.001
 12. Garcia, C.S., Saravia, J.A., Yepes, D.A. (2016). The weighted average cost of capital over the lifecycle of the firm: Is the overinvestment problem of mature firms intensified by a higher WACC? Corporate Board: Role, Duties and Composition, 12 (1), 96-103. https:// doi.org/10.22495/cbv12i2c1art4
 13. Habib, A. (2006). Information Risk and the Cost of Capital: Review of the Empirical Literature. Journal of Accounting Literature, 25, 127-168. https://doi.org/10.1111/ j.1539-6975.2013.01526.x
 14. Jenner, M.H. von (2008). Calculating the cost of equity in emerging markets. The Finsia Journal of Applied Finance, 4, 21-25.
 15. Madden, B.J. (1998). The CFROI valuation model. The Journal of Investing, 7 (1), 31-44.
 16. Mari, C., Marra, M. (2019). Valuing firm's financial flexibility under default risk and bankruptcy costs: a WACC based approach. International Journal of Managerial Finance, 15 (5), 688-699. https://doi.org/10.1108/IJMF- 05-2018-0151
 17. Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American Economic Review, 48, 261-297.
 18. Mueller, D.C. (2003). The Corporation: Investments, Mergers and Growth. Routledge, London.
 19. Okere, V.O., Tamule, H.B., Maloney, P.J. (2010). Capital structure, institutional quality index and valuation of projects in emerging markets. Journal of International Business and Economics, 10 (1), 25-40.
 20. Pawlonka, T. (2018). Behavioural Finance in Agribusiness - the Birth of a Concept. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 1, 389-395. https://doi. org/10.22630/esare.2018.1.55
 21. Pawlonka, T., Franc-Dąbrowska, J. (2018). Capital Cost and Capital Structure of Businesses in the Meat Industry Listed on the Warsaw Stock Exchange - a Discussion About the Problem of Valuation. Problems of Agricultural Economics, 357 (4), 80-102. https://doi. org/10.30858/zer/100703
 22. Rady, A., Meshreki, H., Ismail, A., Núñez, L. (2019). Variations in Valuation Methodologies and the Cost of Capital: Evidence from MENA Countries. Emerging Markets Finance and Trade, 55 (9), 2106-2123. https://doi. org/10.1080/1540496X.2018.1533462
 23. Rezende, C.F., Pereira, V.S., Penedo, A.S.T. (2019). Asset Pricing Model (CAPM) in Emerging Markets: Evidence in BRICS nations and comparisons with other G20. Future Studies Research Journal: Trends and Strategies, 11 (2), 162-175. https://doi.org/10.24023/futurejournal/ 2175-5825/2019.v11i2.360
 24. Salehi, M., Rostami, V., Hesari, H. (2014). The Role of Information Asymmetry in Financing Methods. Managing Global Transitions: International Research Journal, 12 (1), 43-54.
 25. Soeriowardojo, G.T. (2010). Valuation in High Growth Markets: Capturing Country Risk in the Cost of Equity Capital. MSc thesis. Jönköping University, Jönköping.
 26. Suto, M., Takehara, H. (2017). CSR and cost of capital: Evidence from Japan. Social Responsibility Journal, 13 (4), 798-816. https://doi.org/10.1108/SRJ-10-2016-0170
 27. Szczepankowski, P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Zabolotnyy, S., Wasilewski, M. (2019). The concept of financial sustainability measurement: A case of food companies from Northern Europe. Sustainability, 11 (18). https://doi.org/10.3390/su11185139
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu