BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orłowska Maria Jolanta (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland)
Tytuł
Competitiveness of Polish Organic Farms of Different Sizes According to FADN Data
Konkurencyjność polskich gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości obszarowej w świetle danych FADN
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 3, s. 57-63, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Konkurencyjność, Potencjał przedsiębiorstwa, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Effectiveness, Competitiveness, Potential of enterprise, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12, D2, D24, D3, D31, O1.
streszcz., summ.
Abstrakt
Analizowano efektywność oraz konkurencyjności polskich gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości obszarowej. Ocenie poddano także ich potencjał, intensywność oraz koszty produkcji. Badaniami objęto lata 2013-2017. Posłużono się informacjami z gospodarstw prowadzących rachunkowość Polski FADN, zawartymi w publikacjach Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w latach 2013-2017. Zastosowano metody: opisową z wykorzystaniem zestawień tabelarycznych oraz porównawczą. W latach 2013-2017 potencjał produkcyjny, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw ekologicznych uzależnione były od ich wielkości obszarowej. Gospodarstwami ekologicznymi konkurencyjnymi okazały się gospodarstwa obszarowo największe, powyżej 50 ha UR, zdolnymi zaś do konkurencji o powierzchni 30-50 ha UR. Gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną na powierzchni do 30 ha UR pomimo uzyskiwanych dopłat nie miały zdolności konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the productivity and competitiveness of Polish organic farms of different sizes, as well as their potential, production intensity and the costs. The analysis covers the period of 2013-2017. Information that was used in this study came from FADN farms and was included in the publications Technical- economic parameters according to agricultural farm groups participating in the Polish FADN from the years 2013-2017. Two methods were applied: a descriptive method with the use of tabulated summaries and a comparative method. In 2013-2017 the production potential, productivity and competitiveness of Polish ecological farms depended on their size. The largest farms with 50 ha of farmland turned out to be the most competitive, whereas those with 30-50 ha of farmland were found to be able to withstand competition. Farms that produce ecological products whose area is up to 30 ha were found uncompetitive despite subsidies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2017). Parametry techniczno- ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2015 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 2. Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2018). Parametry techniczno- ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2016 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 3. Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2019). Parametry techniczno- ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2017 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 4. Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91. OJ L 189 of 20.07.2007.
 5. Czubak, W., Sadowski, A. (2014). Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej gospodarstw rolnych w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (32), 45-57.
 6. Drygas, M., Bańkowska, K., Nurzyńska, I., Wycech, K., Gradka, I., Lesisz, T. (2017). Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (raport z badań). IRWiR PAN, Warszawa.
 7. Goraj, L., Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2015). Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2013 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Goraj, L., Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2016). Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2014 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 9. Grzelak, A. (2015). Determinanty zasobowe procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). Roczniki Naukowe SERiA, 17 (2), 69-74.
 10. Józwiak, W. (2012). Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. Program Wieloletni 2011-2014, 53. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Józwiak, W. (Ed.). (2014). Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich go spodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Kleinhanss, W. (2015). Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolnych w Niemczech. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1 (342), 25-41. DOI 10.5604/00441600.1146869
 13. Mirkowska, Z., Ziętara, W. (2015). Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1 (342), 42-56. DOI 10.5604/00441600.1146308
 14. Miś, T., Zając, D. (2017). Problemy rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2 (88), 47-64.
 15. Nachtman, G. (2015). Trwałość ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w latach 2010-2013. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4 (345). 105-125. DOI 10.5604/00441600.1184591
 16. Nachtman, G., Żekało, M. (2006). Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych w 2004 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 91-106.
 17. Runowski, H. (2009). Rolnictwo ekologiczne - rozwój czy regres? Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 96 (4), 182-193.
 18. Sass, R. (2017). Konkurencyjność gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim w zależności od kierunku i skali produkcji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2 (351), 32-50. DOI 10.5604/00441600.1240388
 19. Sobierajewska, J., Ziętara, W. (2017). Konkurencyjność polskich gospodarstw ogrodniczych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104 (3), 21-32. DOI 10.22630/RNR.2017.104.3.18
 20. Zdrojewska, I. (Ed.) (2017). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014. Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych, Warszawa.
 21. Ziętara, W. (2014). Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 16 (1), 257- -262.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu