BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rembielak Grażyna (Warsaw University of Technology Business School, Poland), Rashid Tahir (The University of Salford, Salford Business School, UK), Parlińska Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Factors Influencing Students' Choices and Decision-Making Process : a Case Study of Polish Students Studying in a British Higher Education Institution
Czynniki wpływające na wybory studentów i podejmowane przez nich decyzje : studium przypadku polskich studentów studiujących w brytyjskiej instytucji szkolnictwa wyższego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 3, s. 85-95, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Szkolnictwo wyższe, Podejmowanie decyzji, Studium przypadku
Students, Higher education, Decision making, Case study
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I2, I23, M1, M10, M16, M3, M30, M31, M37.
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Głównym celem tego artykułu jest zbadanie, które czynniki mają wpływ na podejmowanie decyzji studentów o studiach za granicą. Studium przypadku stanowią Polacy studiujący w brytyjskich uczelniach wyższych. Dokument analizuje proces podejmowania decyzji przez tych studentów w zakresie wyboru studiów uniwersyteckich. Przegląd literatury sugeruje, że istnieją dwa rodzaje czynników, które wpływają na ten proces: wypychające (ang. push), które działają w kraju pochodzenia, oraz przyciągające (ang. pull), co oznacza, że studenci są "przyciągani" przez kraj przyjmujący i zachęcani do studiowania tam. Polacy stanowią dość znaczną część studentów z UE uczących się w Wielkiej Brytanii, ale jest bardzo mało badań na tej konkretnej grupie. Wyniki badań jakościowych na Polakach studiujących na wybranym uniwersytecie brytyjskim wskazują, że w przeciwieństwie do wielu innych badań czynniki przyciągające mogą mieć większy wpływ na podejmowane decyzje polskich studentów w zakresie uczenia się za granicą. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to investigate the factors which influence students when deciding to study abroad. The case study is based on Polish students studying in the British higher education system (UK HE) and the paper examines these students' choices and their decision-making process when selecting their university studies. The literature review suggests that there are two types of factors influencing students' decision- making process: push factors, which operate within the home country, and pull factors, meaning that students are attracted by the host country and encouraged to study there. Polish students constitute a significant group of EU students who study in the UK and yet there are very few studies on this particular group. The results from this qualitative research on Polish students studying in a selected British university indicate that, contrary to a number of other studies, pull factors could be more important in influencing Polish students' decision-making process regarding studying abroad. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal, V.B., Winkler, D.R. (1985). Foreign demand for United States Higher Education: A Study of Developing Countries in the Eastern Hemisphere. Economic Development and Cultural Change, 33 (3), 623-644.
 2. Baloch, S., Shaikh, S.S., Shah, S. (2018). Factors Influencing International Students in Selection of Country for Higher Education: A Case Study of Thailand. Asia Pacific Journal, 36, 200-223.
 3. Binsardi, A., Ekwulugo, F. (2003). International Marketing of British Education: Research on the Students, Perception of the UK Market Penetration. Market Intelligence and Planning, 21 (5), 318-327.
 4. Buchanan, F. (2014). Higher education in emerging markets: a comparative commentary. Development and Learning in Organizations, 28 (1), 12-15.
 5. Buchanan, R.F. (2019). International student perceptions of experience in the West. Journal of International Education in Business, 12 (2), 147-166.
 6. Cubillo, J.M., Sanchez, J., Cervino, J. (2006). International Students' Decision Making Process. International Journal of Education Management, 20 (2), 101-115.
 7. DeShields, O.W., Kara, A., Kaynak, E. (2005). Determinants of business student satisfaction and retention in higher education: Applying Herzberg's two-factor theory. International Journal of Educational Management, 19 (2), 128-139
 8. Di Pietro, G. (2020). Does an International Academic Environment Promote Study Abroad. Journal of Studies in International Education. DOI 10.1177/1028315320913260
 9. Germeijs, V., Verschueren, K. (2007). High school students' career decision-making process: Consequences for choice implementation in higher education. Journal of Vocational Behaviour, 70 (2), 223-241.
 10. Gruber, T., Fuss, S., Voss, R., Glaeser-Zikuda, M., (2010) Examining student satisfaction with higher education services. Using a new measurement tool. International Journal of Public Sector Management, 23 (2), 105-123.
 11. Higher Education Statistics Agency - HESA (2020a). Higher Education Student Statistics: UK, 2018/19 - Where students come from and go to study. HESA Statistical Bulletin SB255. Retrieved from https://www.hesa.ac.uk/news/16-01-2020/sb255-higher-education-student-statistics/ location [accessed 21.07.2020].
 12. Higher Education Statistics Agency - HESA (2020b). Top ten EU and non-EU countries of domicile (excluding the UK) in 2018/19 for HE student enrolments by country of HE provider and first year marker. HESA Statistical Bulletin SB255, Figure 10. Retrieved from https://www. hesa.ac.uk/data-and-analysis/sb255/figure-10 [accessed 21.07.2020].
 13. Hooley, G.J., Lynch, J.E. (1981). Modelling the Student University Choice Process through the Use Conjoint Measurement Techniques, European Research, 9 (4), 158-170.
 14. Javed, B., Zainab, B., Zakai, S.N., Malik, S. (2019). Perceptions of International Student Mobility: A Qualitative Case Study. Journal of Education and Educational Development, 6 (2), 269-287.
 15. King, R., Sondhi, G. (2018). International student migration: A comparison of UK and Indian students' motivations for studying abroad. Globalisation, Societies and Education, 16 (2), 176-191.
 16. Kotler, P., Fox, K. (1995). Strategic Management for Educational Institutions. 2nd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs. Kotler, Ph., Armstrong, G. (2015). Marketing. Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Landrum, R.E., Turrisi, R., Harless, C. (1998). University Image: The Benefits of Assessment and Modelling. Journal of Marketing for Higher Education, 9 (1), 53-68.
 18. Lee, K.H., Tan, J.P. (1984). The International Flow of Third Level Lesser Developed Country Students to Developed Countries: Determinants and Implications. Higher Education, 13 (6), 687-707.
 19. Lee, R., Lockshin, L., Greenacre, L. (2016). A memory-theory perspective of country-image formation. Journal of International Marketing, 24 (2), 62-79.
 20. Lin, L. (1997). What Are Student Education and Educationally Related Needs? Marketing and Research Today, 25 (3), 199-212.
 21. Maringe, F., Carter, S. (2007). International Students' Motivations for Study in UK Higher Education. International Journal of Education Management, 21 (6), 459-475.
 22. Mazzarol, T. (1998). Critical Success Factors for International Education Marketing. International Journal of Education Management, 12 (4), 163-175.
 23. Mazzarol, T., Soutar, G.N. (2002). "Push-Pull" Factors Influencing International Student Destination Choice. International Journal of Education Management, 16 (2), 82-90.
 24. McLeay, F., Lichy, J., Asaad, F. (2020). Insights for a post- -Brexit era: marketing the UK as a study destination - an analysis of Arab, Chinese, and Indian student choices. Journal of Strategic Marketing, 28 (2), 161-175.
 25. McMahon, M.E. (1992). Higher Education in a World market: An Historical Look at the Global Context of International Study. Higher Education, 24 (4), 465-482.
 26. Nghia, H.L.T (2019). Motivations for Studying Abroad and Immigration Intentions: The Case of Vietnamese students. Journal of International Students, 9 (3), 758-776.
 27. Omoruyi, T., Rembielak, G. (2019). The Relationship Marketing (RM) Approach and Its Role in International Students' Experience in UK HEIs. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 18 (4), 69-76.
 28. Paramewaran, R., Glowacka, A.E. (1995). University Image: An Information Processing Perspective. Journal of Marketing for Higher Education, 6 (2), 41-56.
 29. Price, I. Matzdorf. F. Smith, L. Agahi, H. (2003). The impact of facilities on student choice of university. Facilities, 21 (10), 212-222.
 30. Quereshi, S. (1995). College accession research: New variables in an old equation. Journal of Professional Services Marketing, 12 (2), 163-170.
 31. Rashid, T. (2007). Relationship Marketing on a University Website: A Case Study of Leeds Metropolitan University Website. International Journal of Management Cases, 9, 261-269.
 32. Rashid, T., Raj, R. (2006). Customer Satisfaction: Relationship Marketing in Higher Education E-Learning. Innovative Marketing, 2 (3), 24-34.
 33. Rembielak, G. (2015). Insights into the choice and decision making to study at a selected British university in the example of Polish students at the university global fair in Poland. Annals of Marketing Management and Economics, 1 (2), 69-79.
 34. Rembielak, G., Conway, A., Parlinska, M. (2009). Polish student recruitment to UK universities: push versus pull factors and their marketing implications. Fourth International Conference on Higher Education Marketing, British Academy of Marketing, Guimaraes, Portugal, Ebook, 113-128.
 35. Rembielak, G., Wilson, J., Li, X. (2017). International Students and Motivation to Study at Postgraduate Level - Some Evidence from China. Annals of Marketing Management and Economics, 3 (2), 73-87.
 36. Soutar, G.N., Turner, J.P. (2002). Students' Preference for University: A Conjoint Analysis. International Journal of Education Management, 16 (1), 40-45.
 37. Yavas, U., Shemwell, D.J. (1996). Graphical Representation of University Image: A Correspondence Analysis. Journal for Marketing for Higher Education, 7 (2), 75-84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu