BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hrybau Andrei (Grodno State Agrarian University), Kulakou Vasili (Yanka Kupala State University of Grodno), Napiórkowska-Baryła Agnieszka (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Features and Trends in External Migration in the Republic of Belarus
Cechy i tendencje migracji zewnętrznej w Republice Białorusi
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2020, nr 15 (1), s. 63-75, tab., wykr., bibliogr. s. 74-75
Słowa kluczowe
Emigracja, Imigracja, Socjologia migracji, Przyczyny migracji
Emigration, Immigration, Sociology of migration, Reasons for migration
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J1, J6, R1
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Białorusi
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja głównych trendów w migracji zewnętrznej, charakterystycznych dla obecnego etapu rozwoju Republiki Białorusi i ich wpływu na gospodarkę. Konsekwencje światowego kryzysu finansowego i gospodarczego wywarły znaczący wpływ na zmiany w przepływach migracyjnych na całym świecie. Procesy te znajdują odzwierciedlenie w rosnącym napięciu na rynkach pracy w różnych krajach. Dla gospodarki białoruskiej początkowy napływ zasobów siły roboczej z zagranicy w 2008 roku przekształcił się w wyraźną tendencję do odpływu wykwalifikowanych pracowników. Trend ten wymaga szczegółowej analizy obecnych procesów oraz identyfikacji głównych kierunków i przyczyn migracji ludności. Analiza przedstawiona w artykule opiera się na danych Krajowego Komitetu Statystycznego Republiki Białorusi i obejmuje lata 2014-2018. Zastosowane w pracy metody porównawczej analizy statystycznej, budowa szeregów czasowych odzwierciedlających zmiany zjawiska w czasie, pozwoliły na zidentyfikowanie aktualnych trendów i charakterystycznych cech dla procesów migracji zewnętrznych w Republice Białorusi. Określono główne kierunki przemieszczania się obywateli oraz przyczyny zachodzących zmian w strukturze i intensywności przepływów migracyjnych. (abstrakt oryginalny)

This study identified the major trends in external migration, typical of the current development stage of the Republic of Belarus and their effect on the economy. The consequences of the global financial and economic crisis had a considerable impact on migration flows around the globe. These processes are reflected in the growing tension in the labour markets in different countries. The basic features of the Belarusian labour market remain the low share of the private sector and excessive state interventionism. For the Belarusian economy, which is in transition, the initial inflow of foreign labour resources at the beginning of the 2000s has transformed into a clear trend towards an outflow of skilled workers. This trend requires a detailed analysis of current processes and identification of the major directions and causes of migration, especially in the depopulation processes observed. The analysis presented in this paper is based on data from the National Statistics Committee of the Republic of Belarus and covers the years 2014-2018. The comparative statistical analysis method used in the study (creating time series reflecting changes of the phenomenon over time) identified the current trends and characteristic features of internal migration processes in the Republic of Belarus. Moreover, the main directions of population movements were determined as well as the causes of changes in the structure and intensity of migration flows. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Artûhin, M.I., & Puškevič, S.A. (2014). Osnovnye problemy migracii Naseleniârespubliki Belarusʹ: sociologičeskij analiz. Institut Sociologiinan Belarusi. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-migratsii-naseleniya-respubliki-belarus-sotsiologicheski%20y-analiz (17.10.2019).
 2. Brunarska, Z., Nestorowicz, J., & Markowski, S. (2014). Internal vs External Migration in the Post-Soviet Space. CARIM-East Research Report. CMR, Working Papers, 67(125). Warsaw: Centre of Migration Research, University of Warsaw. Retrieved from http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/WP67_125-2.pdf (12.03.2020).
 3. Demographic yearbook of the Republic of Belarus: statistical book. (2019). Minsk: National Statistical Committee of the Republic of Belarus.
 4. Dluhopolskyi, O., Zatonatska, T., & Lvova, I. (2019). Regulations for Returning Labour Migrants to Ukraine: International Background and National Limitations. Comparative Economic Research-Central And Eastern Europe, 22(3), 45-64. https://doi.org/10.2478/cer-2019-0022 (20.12.2019).
 5. Engbersen, G. (2018). Liquid Migration and Its Consequences for Local Integration Policies. In P. Scholten, M. van Ostaijen (Eds.). Between Mobility and Migration. The Multi-Level Governance of Intra-European Movement. IMISCOE Research Series, p. 63-77 (20.12.2019).
 6. Evrazijskij èkonomičeskij soûz: Oficialʹnyj sajt. http://www.eaeunion.org/#about-history (20.10.2019).
 7. Kuciński, K. (2004). Migracje w teorii ekonomii. International Journal of Management and Economics, 15, 8-20. Retrieved from http://bazhum.muzhp.pl/media//files/International_Journal_of_Management_and_Economics/International_Journal_of_Management_and_Economics-r2004-t15/International_Journal_of_Management_and_Economics-r2004-t15-s8-20/International_Journal_of_Management_and_Economics-r2004-t15-s8-20.pdf (20.12.2019).
 8. Kulakou, & V. Tsimayeu, A. (2017). Peculiarities of development and perspectives of cooperation in the field of logistics of the Republic of Belarus. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2(3), p. 49-60. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.3.25.
 9. Lotero-Echeverri, G., & Perez Rodriguez, M.A. (2019). Migrations in contemporary society: correlation with migration and development. Retos-Revista de Ciencias de la Administracion y Economia, 9(17), 141-154. https://doi.org/10.17163/ret.n17.2019.09 (20.12.2019).
 10. Lučenok, A.I., & Kolesnikova, I.V. (2015). Vliânie migracionnyh potokov nasocialʹno-èkonomičeskoe razv. Institut Demografii Nacionalʹnogoissledovatelʹskogo Universiteta Vysšaâ Škola Èkonomiki. Retrieved from http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0649/analit05.php (23.10.2019).
 11. Lebedeva, S.N., & Timošenko, M. (2010). Osobennosti vnešnej migraciitrudovyh resursov v Respublike Belarusʹ. Retrieved from http://lib.i-bteu.by/bitstream/handle/22092014/2956/Лебедева%20С.Н.%2c%20Тимошенко%20М.В.%20Особенности%20внешней%20миграции.pdf?sequence=^1&isAllowed=y (23.10.2019).
 12. Obŝie itogi migracii naseleniâ. Nacionalʹnyjstatističeskij komitet. Oficialʹnyj sajt. Retrieved from http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/naselenie-i-migratsiya/migratsiya/godovye-dannye/obshchie-itogi-migratsii-naseleniya-/ (20.10.2019).
 13. Organiściak-Krzykowska, A., & Machnis-Walasek, J. (2016). Transfery środków finansowych z tytułu pracy za granicą jako konsekwencje emigracji zarobkowej mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2013. Olsztyn Economic Journal, 11(2), 91-102.
 14. Pirozhnik, I. (2016). Migracje zewnętrzne jako czynnik bezpieczeństwa demograficznego Białorusi. Słupskie Prace Geograficzne, 13, 47-67.
 15. Statistical yearbook: statistical book. (2019). Minsk: National Statistical Committee of the Republic of Belarus.
 16. Tihonova, L.E. (2015). Migraciâ i migracionnaâpolitika Belarusi i Rossii v kontekste rešeniâ zadač evrazijskojintegracii: otčet o NIR/Belorus. Gos. Un-t; Ruk. Minsk, GR 20131640, p. 107.
 17. Tihonova, L., & Krasinec, E. (2015). Trudovaâmigraciâ i migracionnaâ politika Respubliki Belarusʹ v ramkah integracii Vevrazijskij èkonomičeskij soûz. Žurnal meždunarodnogo prava i meždunarodnyh otnošenij. Retrieved from http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/122888/1/статья%20Тихонова%20красинец%20окончательный%20вариант.pdf (22.10.2019).
 18. Thomas, M., Gillespie, B., & Lomax, N. (2019). Variations in migration motives over distance. Demographic Research, 40, 1097-1109. https://doi.org/10.4054/DemRes.2019.40.38.
 19. Uprety, D. (2019). Does Skilled Migration Cause Income Inequality in the Source Country? International Migration, Early Access. https://doi.org/10.1111/imig.12661 (20.10.2019).
 20. Zajceva, E. (2019). Sotrudničestvo Respublikibelarusʹ i KNR v investicionnoj sfere. Nacionalʹnyj Bank Respubliki Belarusʹ. Retrieved from http://www.nbrb.by/bv/articles/10652.pdf (20.10.2019).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31648/oej.5399
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu