BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwacka-Mokrzycka Joanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Changes in the Standard of Living In Polish Households Against the Background of Other European Union Countries
Zmiany w poziomie życia gospodarstw domowych w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 3, s. 107-116, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Poziom życia, Standard siły nabywczej, Współczynnik Giniego
Living standard, Purchasing Power Standard (PPS), Gini coefficient
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B12, B21.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przewodnim pracy jest przedstawienie zmian zachodzących w poziomie życia polskich gospodarstw domowych na tle pozostałych krajów UE. Punktem wyjścia rozważań jest przedstawienie definicji stanowiących podstawę rozróżnienia między poziomem a jakością życia. Następnie zaprezentowano metody pomiaru poziomu życia przyjęte w UE. Kolejna część opracowania prezentuje poziom życia gospodarstw domowych w latach 2008-2018. Ostatnia część artykułu przedstawia zmiany w popycie na żywność w Polsce na tle pozostałych krajów UE na przestrzeni ostatniej dekady według współczynników elastyczności dochodowej. W konkluzji zwrócono uwagę na zróżnicowanie poziomu życia w krajach UE jako rezultat wielu czynników, w szczególności różnic w poziomie rozwoju, a także uwarunkowań technologicznych i edukacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The primary aim of the article is to present changes in the standard of living in Polish households against the background of other EU countries. It starts with definitional approaches that distinguish the standard of living category from the quality of life category. The methods of measuring the standard of living of households in the European Union are presented. Next, the living standards of households in EU countries in 2008-2018 are presented. The last part of the study refers to the demand for food - Poland against the background of other EU countries - over the last decade. Quantitative research of income elasticity is also presented. The conclusions show that inequalities in the standard of living in various EU countries result from many factors, especially differences in the level of their development, and their technological and educational opportunities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allardt, E. (1989). An updated indicator system: having, loving, being. Working Papers 48. University of Helsinki, Helsinki.
 2. Arnoult, M.H., Tiffin, R. (2008). Econometric models of nutrient demand. Project Document 07, Workpackage 1, Report 02. University of Reading.
 3. Berger-Schmitt, R., Noll, H-H. (2000). Conceptual framework and structure of a European System of Social Indicators. EuReporting Working Paper 9. Centre for Survey Research and Methodology (ZUMA), Social Indicators Department, Mannheim.
 4. Burton, M., Dorsett, R., Young, T. (2000). An investigation of the increasing prevalence of nonpurchase of meat by British households. Applied Economics, 32, 1985-1991.
 5. Central Intelligence Agency - CIA (2012). Distribution of family income - Gini index. The World of Factbook. Retrieved from https://www.cia.gov/library/publications/ the-world-factbook/rankorder/2172rank.html [accessed 23.02.2012].
 6. Eales, J.S., Unnevehr, L.J. (1988). Demand for beef and chicken products: Separability and structural change. American Journal of Agricultural Economics, 70 (3), 521-532.
 7. European Commission (2019). External and intra-EU trade - statistical yearbook. Data 1958-2009. Eurostat Statistical Books. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 8. Eurostat Newsrelease 188/2019. Consumption per capita in purchasing power standards in 2018. European Commission 13 December 2019.
 9. Fousekis, P., Revell, B.J. (2004). Retail fish demand in Great Britain and its fisheries management implications. Marine Resource Economics, 19, 495-510.
 10. Kehlbacher, A. (2012). Estimating Food and Drink Demand Elasticities using the Family Food Module of the LCF data. University of Reading [slideshow]. Retrieved from https://www.ukdataservice.ac.uk/media/357447/kehlbacher. pdf [accessed 20.03.2012].
 11. Klonaris, S. (2001). Structural change in Greek meat demand. Agricultural Economics Review, 2, 31-41.
 12. Kwasek, M. (Ed.) (2015). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (33). Analiza bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Monografie Programu Wieloletniego, 19. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 13. Luszniewicz, A. (1982). Statystyka społeczna. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 14. Molina, J.A. (2000). Food demand in Spain: An application of the almost ideal system. Journal of Agricultural Economics, 27, 302-323.
 15. Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD (2011). Society at a Glance 2011. OECD Social Indicators. Retrieved from www.oecd.org/social/societyataglance2011. htm [accessed 12.12.2012].
 16. Słaby, T. (1990). Poziom życia, jakość życia. Wiadomości Statystyczne, 6, 8-10.
 17. Słaby, T. (2007). Poziom i jakość życia. [In:] T. Panek (Ed.) Statystyka społeczna. PWE, Warszawa, 99-130.
 18. Statistics Poland (2019). Incomes and living conditions of the population of Poland - report from the EU-SILC survey of 2018. Statistical Information. Warsaw.
 19. Szukiełojć-Bieńkuńska, A., Walczak, T. (2011). Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie. Wiadomości Statystyczne, 7-8, 9-29.
 20. Szwacka-Mokrzycka, J. (2018). Paradygmaty rozwoju konsumpcji żywności w Polsce. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 21. Tyers, R., Anderson, K. (1992). Disarray in world food markets. A quantitative assessment. Cambridge University Press, Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu