BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vynogradova Olena (State University of Telecommunications in Kyiv, Ukraine), Drokina Nina (State University of Telecommunications in Kyiv, Ukraine)
Tytuł
The Structure of an Integrated Internet Marketing Complex, Based on the Marketing-Mix Concept
Struktura zintegrowanego kompleksu marketingu internetowego według koncepcji marketingu mix
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 3, s. 117-126, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Marketing internetowy, Synergia, Systemy zintegrowane
e-marketing, Synergy, Integrated system
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, F61, L86, M15, M31.
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze badanie opisuje główne podejścia do cyfrowych modeli marketingowych opartych na koncepcji marketingu mix. W artykule przedstawiono główne składniki różnych modeli, takich jak: kompleks marketingu internetowego "5W" Mosley-Matchetta; "8Р" e-marketing mix naukowców z National Taiwan University (Chen); zestaw elementów "6С" skutecznej witryny internetowej autorstwa Chaffeya, Mayera, Johnstona, Ellis-Chadwicka; kompleks marketingu internetowego "4S" Сonstantinidesa; kompleks marketingu cyfrowego "4Ps+P2C2S3" (e-marketing mix) stworzony przez Kalyanama i McIntyre'a; digital marketing mix "3С+І" Pastore'a i Vernuccio; model informacyjny firmy Dev i Schultz zorientowany na klienta "SIVA"; kompleks marketingu cyfrowego "2P+2C+3S" przedstawiony przez Otlacan. W pracy przedstawiono analizę porównawczą cech tych modeli oraz zalet i wad wykorzystania każdego z nich w ramach zintegrowanej strategii marketingu internetowego. Stworzono strukturę zintegrowanych narzędzi marketingu internetowego opartą na koncepcji marketingu mix, na którą składają się dwa bloki składowe: elementy kluczowe występujące w tradycyjnym modelu "4P", dostosowane do środowiska internetowego oraz elementy "2Р2С2S2": personalizacja i prywatność, personel i ludzie, obsługa klienta, społeczność, synergia i zakres. Autorzy formułują definicję marketingu internetowego i zintegrowanego marketingu internetowego na podstawie zbudowanej struktury zintegrowanego marketingu internetowego Kalyanama i McIntyre'a. (abstrakt oryginalny)

This research describes the main approaches of digital marketing models based on the marketing mix concept. It outlines the main components of various models, such as: "5W" Internet marketing complex of Mosley-Matchett; "8Р" e-marketing mix of researchers at the National Taiwan University (Chen); "6С" set of elements for an effective website by Chaffey, Mayer, Johnston, Ellis-Chadwick; "4S" web marketing complex of Constantinides; "4Ps+P2C2S3" digital marketing complex (e-marketing mix) created by Kalyanam and McIntyre; "3С+І" digital marketing mix of Pastore and Vernuccio; "SIVA" client-oriented information model of Dev and Schultz; "2P+2C+3S" digital marketing complex presented by Otlakan. The study presents a comparative analysis of the characteristics of these models, and the pros and cons for using each them as part of an integrated Internet marketing strategy. The study also creates a structure of Integrated Internet marketing tools based on the marketing mix concept which includes two blocks of components: key elements found in the traditional "4P" model and adapted to the Internet environment, and the elements "2Р2С2S2": Personalization & Privacy, Personnel & People, Customer Service, Community, Synergy & Scope. The authors formulate a definition of Internet marketing and Integrated Internet marketing, based on the built structure of integrated Internet marketing of Kalyanam and McIntyre. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitner, M., Booms, B., Tetrault, M.S. (1990). The Service Encounter: Diagnosing favourable and unfavourable incidents. Journal of Marketing, 54 (1), 71-84.
 2. Bhatt, G., Emdad, A.F. (2001). An Analysis of the Virtual Chain in Electronic Commerce. Logistics Information Management, 14 (1/2), 78-85.
 3. Burchakow, R. (2006). Kompleks marketinga v Internete. Prakticheskiy marketing, 12 (118), 6-12.
 4. Chaffey, D., Mayer, R., Johnston, K., Ellis-Chadwick, F. (2000). Internet Marketing, Strategy, Implementation and Practice. Pearson Education Limited, Edinburgh.
 5. Constantinides, E. (2002). The 4S WebMarketing Mix model. Electronic Commerce Research and Applications, 1, 57-76.
 6. Chen, C-Y. (2006). The comparison of structure differences between internet marketing and traditional marketing. International Journal of Management and Enterprise Development, 3 (4), 397-417.
 7. Dev, C.S., Schultz, D.E. (2005). Simply SIVA. Marketing Management, 14 (2), 36-41.
 8. Kalyanam, K., McIntyre, S. (2002). The E-marketing Mix: a Contribution of the E-Tailing Wars. Academy of Marketing Science Journal, 30 (4), 487-499.
 9. Mosley-Matchett, J.D. (1997). Include the Internet in Marketing Mix. Marketing News, 31, 25, 10-25.
 10. Otlacan, O. (2005). E-Marketing Strategy: 7 Dimensions to Consider.The E-Marketing Mix. Retrieved from: https:// ezinearticles.com/?e-Marketing-Strategy:-7-Dimensions- to-Consider-(the-e-Marketing-Mix)&id=21976 [accessed 12.03.2020].
 11. Pastore, A., Vernuccio, M. (2004). Marketing, Innovazione e Tecnologie Digitali. Una lettura in ottica sistemica. Cedam, Padua.
 12. Pogoreluy, M.Y (2016). Transformatsiya soderzhaniya kontseptsii marketing miks s uchYotom razvitiya informatsionnyih tehnologiy. Nauchnyiy rezultat. Ekonomicheskie issledovaniya, 2 (4), 38-45.
 13. Romaniv, A.S. (2017). Suchasni modyfikatsii modeli marketynh- miks ta osoblyvosti yikh zastosuvannia u turyzmi. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 2 (2), 251-256.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu