BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furman Joanna (Silesian University of Technology), Kuczyńska-Chałada Marzena (Silesian University of Technology), Poloczek Roksana (Silesian University of Technology)
Tytuł
Improvement of Production Processes With the Use of Lean Manufacturing Tools
Źródło
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018, vol. 1, s. 529-535, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Doskonalenie organizacji, Odchudzanie produkcji
Organisation improving, Lean production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Growing competition, clients' requirements as well as advances in technology make modern industrial enterprises search for a way of achieving and maintaining strong position on the market. One of the principal and at the same time necessary conditions to achieve this aim is continuous development of all of the processes in order to fulfil various clients' expectations. Enterprises make use of different concepts and management methods which in significant way upgrade ongoing processes by raising their efficiency. One of such is the concept of 'lean' production - Lean Manufacturing. Management according to Lean Management rules allows to produce more with the use of less resources - at the same time approaching the aim which is to deliver clients the exact product they want. The process of resources use limitation is not easy to perform however, the concept of Lean Manufacturing by the application of chosen tools allows successfully and effectively to introduce 'lean' model of management in an enterprise and undertaking following improvement activities in every of its field. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski, J. and Matusek, M. (2013). Logistyka produkcji. Praktyczne aspekty, Volume 2, Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej, p. 35.
 2. Brainstorm Group. Instructional materials.
 3. Furman, J. and Burchart-Korol, D. (2007). Zarządzanie produkcją i usługami. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej, p.139.
 4. Kubis, N. (2005). Narzędzia Lean Management. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, Volume 50, z. 2-3, p. 292.
 5. Kuczyńska-Chałada, M. and Furman, J. (2016). The process of improvement with the application of lean manufacturing in a steel company. In: METAL 2016: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Ostrava: Tanger, p. 1895.
 6. Liker, J.K. (2005). Droga Toyoty - 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Warszawa: Wyd. MT Biznes, p. 36.
 7. Małysa, T., Nowacki, K. and Lis, T. (2017). The correlation between structure of employment and accidents at work in metallurgical enterprises. In: METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Ostrava: Tanger, p. 2244.
 8. Nowosielski, S. (2014). Ciągłe doskonalenie procesów w organizacji. Możliwości i ograniczenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 340, pp. 303-306.
 9. Nogalski, B. (2010). Lean Management. In: M. Czerska and A. A. Szpitter, ed., Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, p. 302.
 10. Piekkari, R. and Welch, C. (2011). Rethinking the Case Study in International Business and Management Research, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 27-28.
 11. Skotnicka-Zasadzień, B., Wolniak, R. and Zasadzień, M. (2017). Use of quality engineering tools and methods for the analysis of production processes - case study. In: FEBM 2017: Proceedings of the Second International Conference on Economic and Business Management. In: Advances in Economics, Business and Management Research, vol. 33, p. 240.
 12. Urbaniak, M. (2010). Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, p. 31.
 13. Wolniak, R. (2013). Metody i narzędzia Lean Production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle In: R. Knosala, ed., Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP, p. 524.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2545-2827
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/mape-2018-0067
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu