BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotlorz Dorota (Katowice Business University, Poland), Jarus Oskar (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Changes in the Sector Employment Structure of the Silesian Voivodeship beetwen 2009-2017
Zmiany sektorowej struktury zatrudnienia w województwie śląskim w latach 2009-2017
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2020, nr 15 (1), s. 77-96, tab., wykr., bibliogr. s. 95-96
Słowa kluczowe
Struktura zatrudnienia, Sektorowa struktura zatrudnienia, Struktura gospodarcza
Employment structure, Sectoral structure of employment, Economic structure
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E2, E24
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Silesian Voivodeship
Abstrakt
Przeobrażenia struktur zatrudnienia odzwierciedlają zmiany, jakie zachodzą w strukturze gospodarki. Struktura ta jest ściśle związana z rozwojem gospodarczym. Waga i wielowątkowość tej problematyki sprawiają, że przemiany strukturalne są jednym z najważniejszych obszarów badań naukowych. Szczegółowe rozpoznanie i zgłębienie wiedzy na temat sektorowych przeobrażeń struktur zatrudnienia oraz obecnych i przyszłych tendencji w tym zakresie jest niezbędne do szukania rozwiązań przyspieszających zmiany strukturalne w gospodarce. Celem opracowania jest rozpoznanie i ocena zmian w sektorowej strukturze zatrudnienia w woj. śląskim w latach 2009-2017, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wewnątrz sektora usług. W związku z tym przeprowadzono analizę przemian strukturalnych w woj. śląskim w badanym okresie. Badania oparto na danych pozyskanych z Banku Danych Lokalnych. Analizę zmian strukturalnych zatrudnienia przeprowadzono z wykorzystaniem wskaźników struktury i dynamiki oraz jednego ze znanych mierników zróżnicowania struktur. Wyniki analizy pozwoliły rozpoznać i ocenić zmiany w sektorowej strukturze zatrudnienia w badanym regionie. (abstrakt oryginalny)

Transformations of employment structures reflect changes in the economic structure. This structure is closely related to economic development. The importance and complexity of this field make structural changes one of the most important areas of scientific research. Detailed recognition and deepening of knowledge about sectoral transformations of employment structures, as well as current and future trends in this area, are necessary for finding optimal solutions that will accelerate changes in the economy. The purpose of the study is to identify and evaluate changes in the sectoral employment structure in the Silesian Voivodeship in the years 2009-2017, with particular emphasis on intra-sectoral changes in the service sector. In connection with this, an analysis of structural changes was carried out in the Silesian Voivodeship in the examined period. The research was based on data obtained from the Local Data Bank. The analysis of structural changes in employment was conducted using structure and dynamics indicators as well as one of the known measures of structure diversity. The results of the analysis allowed this study to recognize and assess changes within the sectoral employment structure within the studied region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Lokalnych. (2019). GUS. Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ (05.2019).
  2. Bukowski, M., Gąska, J., & Koryś, P. (2015). Polska uprzemysłowiona na nowo. In M. Bukowski (Ed.). Praca czasu innowacji. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
  3. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnym Obszarze Metropolitalnym. (2009). Ekspertyza nr 4. Katowice: Główny Instytut Górnictwa Instytut Badawczy.
  4. Górecki, J., Jasińska, M., Polkowski, M., & Karpiesiuk Ł. (2013). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Warszawa: Association of Business Service Leaders.
  5. Karpiński, A., & Łukaszewicz, A. (2001). Struktura gospodarcza. Modyfikacje i nowe zjawiska. Warszawa: Key Text.
  6. Kotlorz, D. (2004). Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji (wybrane problemy). Katowice: Wydawnictwo GWSH.
  7. Kukuła, K. (1996). Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
  8. Pukowska-Mitka, M., & Tkocz, M. (2008). Przemysł. In M. Tkocz (Ed.). Województwo śląskie: zarys geograficzno-ekonomiczny. Sosnowiec: Wydawnictwo Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
  9. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach. (2019). Raport ABSL przygotowany dla Urzędu Miasta Katowice przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z JLL, Randstad i Randstad Sourceright.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31648/oej.5400
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu