BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laberschek Marcin
Tytuł
Identyfikacja pól wartości produktu kultury
Identification of Culture Product Value Fields
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2017, t. 18, z. 3, s. 283-305, il., bibliogr. 41 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Kultura, Produkt, Zarządzanie produktem, Badania marketingowe, Zarządzanie marketingowe
Culture, Product, Product management, Marketing research, Marketing management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematyka artykułu wpisuje się w obszar zarządzania marketingowego, a konkretnie metodologii badań marketingowych i zarządzania produktem. Tłem epistemologicznym nie jest jednak obiektywizująca perspektywa modernistyczna, lecz ujęcie humanistyczne. Wiąże się ono nierozerwalnie z eksploracją przejawów kultury w społecznych procesach zarządzania. (...) W ramach opracowania przyjrzymy się produktom kultury, by sprawdzić, jakie immanentne i niematerialne ich elementy świadczą o tym, że produkt znajduje uznanie wśród potencjalnych nabywców. Wskażemy, że elementy te skupiają się wokół trzech pól wartości: użyteczności, spekulacji i estetyki, które wspólnie tworzą "ukrytą" symboliczną tkankę produktu kultury. Dokonamy pogłębionej analizy każdego z tych pól, przyjrzymy się też ich wzajemnym relacjom. (fragment tekstu)

When we analyse some products, we could take into consideration not only their physical side. What is more, we could reach their incorporeal level, in other words the subjective value that is born in the consciousness and unconsciousness of customers. In this article, we take into account the cultural products and indicate what symbolic values are responsible for the fact that these products are appreciated by customers. To do this, we create and use an analytical tool: fields of the product value. Moreover, the tool could be also useful when it comes to conducting marketing research, both by researchers and manufacturers, who are trying to understand hidden mechanisms, which are responsible for choices not only of cultural market participants, but also other markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adorno T., The Culture Industry, London 1991.
 2. Barthes R., Przyjemność tekstu, Warszawa 1997.
 3. Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983.
 4. Bourdieu P., Rozum praktyczny. O teorii działania, Kraków 2009.
 5. Christies.com, http://www.christies.com/lotfinder/sculptures-statues-figures/jeff-koons-balloon-dog- 5739099-details.aspx. [odczyt: 22.06.2016].
 6. Croce B., Zarys estetyki, Warszawa 1962.
 7. Czarniawska B., Zarządzanie humanistyczne czy zarządzanie ludzkie? [w:] B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Kraków 2015, s. 15-22.
 8. Eco U., Dzieło otwarte: forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1973.
 9. English J.F., Ekonomia prestiżu, Warszawa 2013.
 10. Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.
 11. Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, Kęty 2010.
 12. Garber P.M., Famous First Boubbles,,"The Journal of Economics Prespectives" 1990, vol. 4/2, s. 35-54.
 13. Georgina A., Big Bucks: The Explosion of the Art Market in the 21st Century, London 2014.
 14. Hatch M.J., Kostera M., Koźmiński A., Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, artysta, kapłan, Warszawa 2010.
 15. Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977.
 16. Ilczuk D., Ekonomika kultury, Warszawa 2012.
 17. Ingarden R., Studia z estetyki, t. II, Warszawa 1958.
 18. Jung C.G., The Archetypes and the Collective Unconscious [w:] H. Read (red.), The collected works of C.G. Jung, t. 9, London 1968.
 19. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa 2003.
 20. Kostera M., Archetypy i organizacje, Warszawa 2010.
 21. Kostera M., Zarządzanie na rynku doznań [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Warszawa 2012, s. 361-375.
 22. Kostera M., Collage narracyjny [w:] M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa 2015, s. 81-91.
 23. Kotler P., Marketing, Poznań 2005.
 24. Krzyworzeka P., Kultura i organizacje. Perspektywa antropologiczna [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Warszawa 2012, s. 62-78.
 25. Łyczkowska K., Szarzyńska K., Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981.
 26. McAlone N., Spotify told us the top 20 songs people listen to in the shower - here they are, Businessinsider.com, 01.10.2015, http://www.businessinsider.com/best-shower-songs-according-to-spotify-2015-10 [odczyt: 14.06.2016].
 27. Marks K., Kapitał, Warszawa 2012.
 28. Mill J.S., O wolności. O zasadzie użyteczności, Warszawa 2003.
 29. Orzechowski E., Arte et ratione [w:] B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Kraków 2015, s. 63-74.
 30. Pine B.J, Gilmore, The Experience Economy: Work is the Theater and Every Business a Stage, Boston 1999.
 31. Rosenbaum D., Jeff Koons zrobi wszystko za pieniądze, Vumag.pl, 27.11.2013, http://vumag.pl/ludzie-styl-zycia/jeff-koons-zrobi-wszystko-za-pieniadze/bfzjl [odczyt: 14.06.2016].
 32. Rynekisztuka.pl, "Kobiety z Algieru" Picasso najdroższym dziełem świata!, 13.05.2015, http://rynekisztuka.pl/2015/05/13/kobiety-algieru-picasso-najdrozszym-dzielem-swiata/ [odczyt: 14.06.2016].
 33. Schmitt B., Simonson A., Estetyka w marketingu, Kraków 1999.
 34. Sedlaček T., Ekonomia dobra i zła, Warszawa 2012.
 35. Spotify.com, https://www.spotify.com/pl/brands/targeting/ [odczyt: 10.06.2016].
 36. Stalmerska M., Jeff Koons - najdroższy żyjący artysta. Balonowy król, Czasnawnetrze.pl, 14.06.2016, http://czasnawnetrze.pl/malarstwo-polskie/sylwetki-artystow/17551-jeff-koons-najdrozszy-zyjacy-artysta-balonowy-krol [odczyt: 14.06.2016].
 37. Strati A., Organization and Aesthetics, London 1999.
 38. Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.
 39. Throsby D., Ekonomia i kultura, Warszawa 2010.
 40. Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 1997.
 41. Zaltman G., Zaltman L., Metafora w marketingu, Poznań 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.17.019.7469
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu