BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kędziora Alicja, Kościelna Anna
Tytuł
Pomiędzy projektem a strategią - zarządzanie wydarzeniami muzycznymi w instytucji artystycznej
Between Project and Strategy. Management of Music Events in an Art Institution
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2017, t. 18, z. 3, s. 343-358, il., tab., bibliogr. 9 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Koncerny muzyczne, Rynek muzyczny, Instytucje kultury
Project management, Music business groups, Music market, Cultural institutions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji jest chęć zaprezentowania instytucji muzycznej, w której organizacja pracy artystycznej powinna być realizowana na najwyższym możliwym poziomie, dając wszystkim interesariuszom, zewnętrznym i wewnętrznym, największą satysfakcję. Jak się jednak okazuje, koncentracja wyłącznie na projektach i ich realizacji, bez ciągłego i ustawicznego sięgania do korzeni powołania i funkcjonowania instytucji, może być dużym zagrożeniem. Ciągła dbałość o realizację założonej strategii działania przy maksymalnej koncentracji na poszczególnych projektach i ich celach to wyzwanie, przed którym stają obecnie muzyczne instytucje kultury, podczas gdy - jak wskazał już Heraklit z Efezu - jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. (fragment tekstu)

The Polish Sinfonia Iuventus Orchestra (POSI) is a unique artistic music institution with an educational profile. Its main goal is to prepare young musicians - graduates of master studies - to enter the labour market well-geared both artistically and organizationally. This paper describes the specific nature of working at POSI, highlights its main objectives and tasks, illustrates difficulties that arise in fulfilling the facility's mission with the project-based work style (prevailing in such institutions), and portrays a profile of an artist/musician educated at POSI, based on the conducted quantitative and qualitative research. The purpose of this paper is to present a musical institution in which the organization of artistic work should be carried out at the highest possible level, being a source of great satisfaction to all external and internal stakeholders. Unfortunately, as it turns out, concentrating solely on projects and forgetting about the reasons why the institution was established in the first place can be a major threat. Constant care for the implementation of the adopted strategies with the focus only on individual projects and their goals is the challenge the musical institutions of culture are facing now. As indicated by Heraclitus of Ephesus, the only constant thing in life is change. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chandler A.D., Strategy and Structure, Cambridge 1962.
  2. Jarosz M., Słownik wyrazów obcych, Wrocław 2001.
  3. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2002.
  4. Neumann J., Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton 1944.
  5. Podgórska J., Filozofia bytu, "Politykaˮ 2014, nr 10.
  6. Project Management Institute, A guide to the project management body of knowledge, Warszawa 2009.
  7. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, Warszawa 2013.
  8. Wysocki R., Efektywne zarządzanie projektami, Gliwice 2005.
  9. Badania losów absolwentów Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Warszawa 2016 [Archiwum POSI].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.17.022.7472
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu