BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klaś Jarosław (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Misja instytucji kultury na przykładzie muzeum - po co i jak ją tworzyć
The Why and How Of Creating a Mission Statement of a Culture Institution on the Example of a Museum: The Case of a Museum
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2016, t. 17, z. 1, s. 1-8, bibliogr. 17 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Instytucje kultury, Muzea, Misja przedsiębiorstwa, Zarządzanie
Cultural institutions, Museums, Enterprise mission, Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Punktem wyjścia w sprawnym zarządzaniu instytucją kultury może być rzetelne opracowanie jej misji. Pojawia się przy tym jednak wiele pytań. W jaki sposób misja może pomóc w zarządzaniu organizacją? Po co ją tworzyć? Jak ją wdrożyć w życie? Czy wreszcie chyba najważniejsze: jak opracować misję? Problemy te na gruncie polskim bodaj najlepiej przepracowane zostały w środowisku muzealnym. Tworzenie misji muzeum budzi jeszcze czasem pewne kontrowersje, jednak jej znaczenie jest coraz bardziej doceniane przez muzealników, dla których zagadnienie to w formule zaczerpniętej z biznesu jest stosunkowo nowym zjawiskiem, chociaż, jak zauważa Katarzyna Barańska, występującym wcześniej w muzealnictwie pod innymi nazwami - niemniej zawsze chodziło o określenie wyjątkowego charakteru danej instytucji1. Doświadczenia muzeów w zakresie opracowywania misji mogą być z powodzeniem wykorzystane przez inne instytucje kultury czy organizacje non-profit działające w sektorze kultury. Dlatego też poniższe wskazówki, z wyjątkiem tych bezpośrednio odnoszących się do gromadzonych zbiorów, mogłyby znaleźć zastosowanie w opracowywaniu misji praktycznie każdej instytucji kultury. (fragment tekstu)

The article presents a concise overview of arguments for and ways of formulating the mission statement of a culture institution on the example of a museum. The issue is described on the basis of existing literature. The article provides an explanation of the notion of the mission statement, a justification for its creation and a description of its form. There is also a description of the mission statement preparation process, including a short analysis of the Ashridge Model. The author suggests that a well-formed mission statement which is implemented in specific actions contributes to the effective management of an organization. The advice which the article offers can be used by culture managers in the process of creating mission statements for museums or other non-profit institutions and organizations operating in the cultural sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aarts H., Plaisier K., Zarządzanie strategiczne [w:] J. Czaj (red.), Nowoczesne zarządzanie muzeum. Współpraca polsko-holenderska w ramach projektu MATRA 1999-2007, tłum. tekstów holenderskich A. Tol-Pawłowska, Warszawa 2007.
 2. Barańska K., Misja jako narzędzie przezwyciężania współczesnych aporii muzealnych [w:] D. Folga-Januszewska, B. Gutowski (red.), Ekonomia muzeum, Warszawa 2011.
 3. Barańska K., Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2004.
 4. Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.
 5. Borusiewicz M., Muzeum - instytucja zaufania publicznego [w:] J. Czaj (red.), Nowoczesne zarządzanie muzeum. Współpraca polsko-holenderska w ramach projektu MATRA 1999-2007, tłum. tekstów holenderskich A. Tol-Pawłowska, Warszawa 2007.
 6. Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.
 7. Brzozowski J., Polska rzeczywistość muzealna a idee holenderskie [w:] J. Czaj (red.), Nowoczesne zarządzanie muzeum. Współpraca polsko-holenderska w ramach projektu MATRA 1999-2007, tłum. tekstów holenderskich A. Tol-Pawłowska, Warszawa 2007.
 8. Batko R., Kotowski R., Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność, Kielce 2010.
 9. Dragićević-Šešić M., Stojković B., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010.
 10. Gaweł Ł., Muzeum w przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury, "Zarządzanie publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2012, nr 3 (15).
 11. Klaś J., Muzea historyczne - pomiędzy pamięcią zbiorową a polityką pamięci historycznej, "Zarządzanie w Kulturze" 2014, t. 14.
 12. Lewandowski M., Innowacje w zarządzaniu instytucjami kultury, Katowice 2011.
 13. Lewandowski M., Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, Katowice 2013.
 14. Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Warszawa 2006.
 15. Oleszkiewicz M., Pyla G., Czy muzea w Polsce potrzebują sformułowania misji [w:] J. Czaj (red.), Nowoczesne muzeum. Współpraca polsko-holenderska w ramach projektu MATRA 1999-2007, red. tłum. tekstów holenderskich A. Tol-Pawłowska, Warszawa 2007.
 16. Barańska K., Wiatr w żaglach, czyli misja Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie [online], "Zarządzanie w Kulturze" 2006, t. 7, s. 15-23, http://ejournals.eu [odczyt: 30.01 2015].
 17. Sieroń-Galusek D., Kilka uwag na temat zarządzania instytucją kultury w Polsce [online], "Zarządzanie w Kulturze" 2006, t. 7, http://ejournals.eu [odczyt: 30.01.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.16.001.4475
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu