BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kędziora Magdalena (Uniwersytet Jagielloński, doktorantka)
Tytuł
Narracje dotyczące kategorii "pamięci niechcianej"o traumatycznych wydarzeniach historycznych, obecne w polskich muzeach
The Narratives on the Category of the "Unwanted Memory" of Traumatic Historical Events Present in Polish Museums
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2016, t. 17, z. 1, s. 49-65, bibliogr. 22 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Muzea, Historia, Wystawy
Museums, History, Exhibitions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie pamięcią jest obecnie niezwykle interesującym obszarem badawczym i rozwija się coraz intensywniej, począwszy od II połowy XX wieku, aż po dwie kolejne dekady XXI wieku4. Uczeni zajmujący się powiązaniem tematyki zarządzania oraz pamięci wkraczają w tę dyscyplinę powoli, z dużą dozą ostrożności, bowiem nie zostały jeszcze wypracowane solidne fundamenty metodologiczne oraz ideowe. Niemniej zarządzanie pamięcią jest, zdaniem wielu uczonych, obiecującym obszarem prowadzenia obserwacji i badań, pozwala bowiem na podjęcie w nieznanym świetle nowych oraz obecnych już wątków badawczych, takich jak zarządzanie pamięcią o artystach wszelkiego rodzaju (poetach, malarzach, pisarzach), zarządzanie spuścizną materialną i niematerialną, zarządzanie dziedzictwem5 czy wreszcie zarządzanie pamięcią niechcianą6. Ta ostatnia kategoria, jeszcze niesprecyzowana i nieposiadająca spójnej definicji oraz określonej ściśle problematyki badawczej, należy do grona pojęć ważnych oraz wymagających podjęcia dalszej, intensywnej pracy naukowej. Obszar zastosowania pamięci niechcianej jest bowiem niezwykle szeroki i obejmuje wiele instytucji kultury sięgających po tematy trudne i niejednoznaczne, w tym także także placówki muzealne. (fragment tekstu)

The article presents the problem of unwanted memory based on the analysis of narrative exhibitions, conducted in two Kraków museums - the Oskar Schindlerʼs Enamel Factory, which is a branch of The Historical Museum of the City of Kraków, and the Home Army Museum. The Schindler's Factory permanent exhibition Kraków under Nazi Occupation 1939-1945 presents the fate of Kraków Jews and Poles under Nazi occupation during World War II, as well as the history of the manager and employees of the factory (during WWII bearing the name of Deutsche Emailwarenfabrik). The exhibition in the Home Army Museum presents the history of the Polish Underground State as an armed and ideological formation, and also the history of the Home Army and its named and unnamed soldiers. Both permanent exhibitions are part of a research area of unwanted memory, touching upon a subject which is very difficult for many types of customers, both individual and collective. This issue is still subject to analysis and has no precise definition or clearly defined research methodology. The recurring attempts to define the unwanted memory, in the opinion of the author of the article, are a great chance to create a dialogue between the parties in many current problematic discussions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualizacja Strategii Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na lata 2006-2014, Kraków 2011-2012.
 2. Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i tożsamość polityczna w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008.
 3. Batko R., Tożsamość miejsca - rewitalizacja pamięci. Dom, świątynia, cmentarz [w:] K. Skalski (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, Kraków 2010, s. 175-196.
 4. Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008.
 5. Karbońska J., Architektura jako forma pamięci. Rola architektury w tworzeniu współczesnego horyzontu wartości, monografia nr 91, Gdańsk 2008.
 6. Keneally T., Schindler's Ark, Sydney 1982.
 7. Kędziora A., Zarządzanie pamięcią o artyście. Refleksje nad zagadnieniem, "Culture Management. Kulturmanagement. Zarządzanie Kulturą" 2012, vol. 5, s. 171-182.
 8. Kędziora A., Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie szlaku kulturowego, "Problemy Zarządzania" 2012, vol. 11, nr 4 (44), s. 101-112.
 9. Kędziora A., Orzechowski E., Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie działalności Fundacji Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, "Zarządzanie w Kulturze" 2015, t. 16, nr 2, s. 187-203.
 10. Kędziora M., Zarządzanie "pamięcią niechcianą" o artyście. Studium przypadku "poety wyklętego" Rafała Wojaczka, "Zarządzanie w Kulturze" 2015, t. 16, nr 4.
 11. Kocój E., "Dziedzictwo bez dziedziców?". Religijne i materialne dziedzictwo kulturowe mniejszości pochodzenia wołoskiego w Europie w kontekście projektu interdyscyplinarnych badań (przyczynek do tematu), "Zarządzanie w Kulturze" 2015, t. 16, nr 2, s. 137-150.
 12. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa 1996.
 13. Morgan G., Burrell G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis. Elements of the Sociology of Corporate Life, Hants 1979.
 14. Nora P., Między pamięcią a historią. Les lieux de Mémoire "Tytuł roboczy: Archiwum" 2009, nr 2.
 15. Spielberg S., Schindler's List, Amblin Entertainment, 1993.
 16. Traba R., Historia - przestrzeń dialogu, Warszawa 2006.
 17. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz.U. z 2012 r. poz. 987.
 18. Historia Fabryki Emalia Oskara Schindlera zamieszczona w Wikipedii, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabryka_Emalia_Oskara_Schindlera [odczyt: 27.06.2015].
 19. Informacje dotyczące historii oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera, pochodzące z oficjalnej strony internetowej placówki, źródło: http://www.mhk.pl/oddzialy/fabryka-schindlera/historia-6 [odczyt: 27.06.2015].
 20. Informacje dotyczące budynku Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, źródło: https://www.mocak.pl/budynek [odczyt: 27.06.2015].
 21. Informacje dotyczące historii Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila", pochodzące z oficjalnej strony internetowej placówki, źródło: http://www.muzeum-ak.pl/muzeum/index.php [odczyt: 29.06.2015].
 22. Nierenberg B., "Problemy Zarządzania. Zarządzanie humanistyczne" 2013, vol. 11, nr 4 (44), Wydział Zarządzania UW, słowo od redaktora naukowego, http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/zarzadzanie-humanistyczne [odczyt: 26.06.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.16.004.4478
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu