BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Auksztol Jerzy (University of Gdansk, Poland), Chomuszko Magdalena (Sage sp. z o.o, Warsaw, Poland)
Tytuł
A Data Control Framework for SAF-T Reporting : a Process-Based Approach
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 1, s. 13-40, rys., bibliogr. s. 37-40
Tytuł własny numeru
Business Process Management: Current Applications and the Challenges of Adoption
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Zarządzanie procesami biznesowymi, Kontrola finansowa, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie jakością, Jednolity plik kontrolny, Systemy zarządzania przedsiębiorstwem, Język XML
Value Added Tax (VAT), Business Process Management (BPM), Financial control, Risk management, Quality management, Standard Audit File-Tax, Enterprise management systems, XML language
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31, M15, M48
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule prezentujemy innowacyjne podejście o charakterze procesowym mające na celu wsparcie przedsiębiorców w dostosowaniu się do nowych okoliczności powstałych po wprowadzeniu raportowania przy użyciu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), powodującego istotną zmianę stanowiska urzędów skarbowych w postępowaniach o unikaniu opodatkowania. Ciężar przeciwdziałania temu procederowi przeniesiono z administracji podatkowej na przedsiębiorców, zwiększając tym samym ryzyko kar finansowych i odpowiedzialności deliktowej. Jednak w tym samym momencie otworzyły się nowe możliwości wprowadzenia innowacyjnych koncepcji zarządzania w zakresie kontroli finansowej, audytu i zgodności podatkowej. Aby sprostać tym wyzwaniom wykorzystywano podejście procesowe jako platformę integrującą kluczowe koncepcje zarządzania ryzykiem i jakością oraz należytej staranności, które powszechnie analizowane były rozłącznie. Cel nasz osiągnęliśmy opracowując Szablon Postępowania przy Kontroli Danych dla JPK, który zaspokaja potrzebę wprowadzenie procedur wewnętrznej kontroli finansowej odpowiadającej nowym wymaganiom kontroli skarbowej. W pracy wykorzystano dwie metody badawcze: (1) badanie ankietowe oceniające efekty wdrożenia standardu JPK w przedsiębiorstwie oraz (2) podejście projektowe umożliwiające opracowanie rzeczonego szablonu postępowania. (abstrakt oryginalny)

We present an innovative process-based approach aimed at helping entrepreneurs to adapt to the new circumstances arising from the introduction of the Standard Audit File for Tax (SAF-T), which is changing the paradigm of tax authorities3 in dealing with tax non-compliance. The responsibility to protect against evaders has shifted significantly from tax administration towards entrepreneurs, increasing the risk of financial penalties and torts. Simultaneously, it has enabled the introduction of innovative management concepts in the field of financial inspection, auditing, and tax compliance. A process-based approach has been proposed to cope with the complex challenges the entrepreneurs and accountants are now facing in this subject. It is used as a framework for combining key management concepts, like due diligence and quality management, which are typically applied separately. We have achieved our goal by constructing a Data Control Framework (DCF) for SAF-T that addresses the need for the redesign of internal financial control procedures to meet the new requirements of a fiscal audit. Two research methods have been used in this paper: (1) a survey to assess the effects of the implementation of the SAF-T standard in the enterprise and (2) design science research (DSR) for building the proposed framework. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ainsworth, R. T. (2006). Carousel fraud in the EU: A digital VAT solution. Tax Notes International, 42(5), 443-448.
 2. APQC (2018, January 8). Process Classification Framework version 7.2.0. American Productivity and Quality Framework. Retrieved from https://www.apqc.org/
 3. Becker, J., Rosemann, M., & von Uthmann C. (2000). Guidelines of business process modeling. In W. van der Aalst, J. Desel, & A. Oberweis A. (Eds.), Business Process Management. Lecture Notes in Computer Science, 1806 (pp. 30-49). Berlin: Springer.
 4. Braithwaite, V. (2003a). A new approach to tax compliance. In V. Braithwaite (Ed.), Taxing Democracy. Understanding Tax Avoidance and Tax Evasion (pp. 15-39). Aldershot: Ashgate.
 5. Davenport, T. H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 6. Dennis, A. R., Carte T. A., & Kelly, G.G. (2003). Breaking the rules: Success and failure in groupware-supported business process reengineering. Decision Support Systems, 36(1), 31- 47. https://doi.org/10.1016/s0167-9236(02)00132-x
 7. Ebrill, L. P., Keen, M., & Bodin, J. P. (2001). The Modern VAT. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
 8. Eurostat (2018, January 8). Eurostat database. Table: Type of connections to the internet [isoc_ci_it_en2]. Variable: E_BROAD2 - Enterprises with broadband access (fixed or mobile). Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/data/database/
 9. Frunza, M. C., Guegan, D., & Thiebaut, F. (2010). Missing trader fraud on the emissions market. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne, 2010.71.
 10. Gregor, S., & Jones, D. (2007). The anatomy of a design theory. Journal of the Association for Information Systems, 8(5), 312-335. https://doi.org/10.17705/1jais.00129
 11. Gregor, S., & Hevner A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. MIS Quarterly, 37(2), 337-355. https://doi.org/10.25300/misq/2013/37.2.01
 12. Hammer, M. (1990). Reengineering work: Don't automate, obliterate. Harvard Business Review, 78(1), 104-112.
 13. Hammer, M., & Champy, J. (1993). Business Process Reengineering. London: Nicholas Brealey.
 14. ICAEW (1994). Internal Control and Financial Reporting -- Guidance for Directors of Listed Companies Registered in the UK. London: Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Retrieved from https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/library/subjects/corporate-governance/internal- control-and-financial-reporting-rutteman-1994.ashx?la=en
 15. ISO (1994). ISO 5725-1:1994 Accuracy (Trueness and Precision) of Measurement Methods and Results -- Part 1: General Principles and Definitions. Geneva: International Organization for Standardization.
 16. ISO (2009). ISO 31000:2009 - Risk Management -- Principles and Guidelines. Geneva: International Organization for Standardization.
 17. Kanji, G. K. (1990). Total quality management: The second industrial revolution. Total Quality Management, 1(1), 3-12. https://doi.org/10.1080/09544129000000001
 18. Keen, M., & Smith, S. (2006). VAT fraud and evasion: What do we know and what can be done? National Tax Journal, 69(4), 861-887. https://doi.org/10.5089/9781451865950.001
 19. Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The 'slippery slope' framework. Journal of Economic Psychology, 29(2), 210-225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004
 20. Kulesza, K. (2017, April 22). Interpretations, Inquiries, Questions and Deputies' Statements, Interpellation No 11813. Warsaw: The Parliament of the Republic of Poland (in Polish). Retrieved from http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacje.xsp
 21. Lalonde, C., & Boiral, O. (2012). Managing risks through ISO 31000: A critical analysis. Risk Management, 14(4), 272-300. https://doi.org/10.1057/rm.2012.9
 22. Larsen, M. A., & Myers, M. D. (1997). BPR success or failure? A  business process reengineering model in the financial services industry. In Proceedings of the International Conference on Information Systems (pp. 367-82). Retrieved from http://www.academia.edu/download/50514733/BPR_success_or_failure_a_business_proces20161123-12879- w8c2zk.pdf
 23. Ministry of Finance in Poland (2019, May 10). Methodology for the Assessment of Due Diligence by Purchasers of Goods in Domestic Transactions. Warsaw: Ministry of Finance in Poland (in Polish). Retrieved from https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/nalezyta- starannosc/
 24. OECD (2004). Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance. Paris: Centre for Tax Policy and Administration.
 25. OECD (2010). Forum on Tax Administration: Guidance and Specifications for Tax Compliance of Business and Accounting Software. Paris: Centre for Tax Policy and Administration.
 26. OECD (2016a). Advanced Analytics for Better Tax Administration: Putting Data to Work. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264256453-en
 27. OECD (2016b). Consumption Tax Trends 2016: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ctt-2016- en
 28. OECD (2017a). Revenue Statistics 1965-2016. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/rev_stats-2017-4-en
 29. OECD (2017b). The Changing Tax Compliance Environment and the Role of Audit. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264282186-en.
 30. Oxford Dictionary (2018a, April 21). Oxford Dictionary - the term: due diligence. Retrieved from https://en.oxforddictionaries.com/definition/due_diligence
 31. Oxford Dictionary (2018b, April 24). Oxford Dictionary - the term: engineering. Retrieved from https://en.oxforddictionaries.com/definition/engineering
 32. Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. Journal of Management Information Systems, 24(3), 45-77. https://doi.org/10.2753/mis0742-1222240302
 33. Pestel, N., & Sommer, E. (2013). Shifting taxes from labor to consumption: Efficient, but regressive? IZA Discussion Paper, no. 7804. Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA).
 34. Poniatowski, G., Bonch-Osmolovskiy, M., & Belkindas, M. (2016). Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report. Warsaw: Center for Social and Economic Research and Institute for Advanced Studies.
 35. Rosemann, M. (2014). Proposals for future BPM research directions. In C. Ouyang, & J. Y. Jung (Eds.). Asia Pacific Business Process Management. AP-BPM 2014. Lecture Notes in Business Information Processing (181, pp. 1-15). Cham: Springer.
 36. Scheer, A.-W. (2000). ARIS - Business Process Modeling. Berlin: Springer- Verlag.
 37. Shapira, Z. (2011). "I've Got a theory paper-do you?": Conceptual, empirical, and theoretical contributions to knowledge in the organizational sciences. Organization Science, 22 (5), 1312-1321. https://dx.doi.org/10.1287/orsc.1100.0636
 38. Swenson, K. D., &, von Rosing, M. (2015). Phase 4: What is business process management? In M. von Rosing, H. von Scheel, & A.-W. Scheer (Eds.). The Complete Business Process Handbook. Body of Knowledge from Process Modeling to BPM (I) (pp. 79-88). Waltham: Morgan Kaufmann Publishers.
 39. Thomas, A., & Picos-Sánchez, F. (2012). Shifting from social security contributions to consumption taxes: The impact on low-income earner work incentives. OECD Taxation Working Papers, 11.
 40. Van Looy, A., De Backer, M., & Poels, G. (2011). Defining business process maturity. A journey towards excellence. Total Quality Management, 22(11), 1119-1137. https://doi.org/10.1080/14783363.2011.624779
 41. Vasarhelyi, M. A., Kogan, A., & Tuttle, B. M. (2015). Big data in accounting: An overview. Accounting Horizons, 29 (2), 381-396. https://doi.org/10.2308/acch-51071
 42. Wang, R. Y., &, Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. Journal of Management Information Systems, 12(4), 5-33. https://doi.org/10.1080/07421222.1996.11518099
 43. Williams, S. (1967). Business process modeling improves administrative control. Automation, 44-50. Retrieved from https://www.econbiz.de/Record/business-process-modeling-improves-administrative-control-chestnut- harold/10002001276
 44. Wu, R. S., Ou, C. S., Lin, H., Chang, S. I., & Yen, D. C. (2012). Using data mining technique to enhance tax evasion detection performance. Expert Systems with Applications, 39(10), 8769-8777. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.01.204
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201611
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu