BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogumił Hubert (University of Warsaw, student)
Tytuł
Dissimilarities Between Applied Methods of Project Management Impacting Regression in Business Processes and Technical Architecture
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 1, s. 133-168, rys., tab., bibliogr. s. 165-168
Tytuł własny numeru
Business Process Management: Current Applications and the Challenges of Adoption
Słowa kluczowe
Organizacje hybrydowe, Procesy biznesowe, Zarządzanie zmianami
Hybrid organizations, Business processes, Change management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M15, L84
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest zbadanie czynników zachowania spójności procesów biznesowych, silnie wspieranych przez technologie IT, podczas pojawiania się zmian w architekturze technicznej organizacji, która stosuje zarówno tradycyjne, jak i zwinne metody zarządzania zmianami. Postawiono dwa pytania badawcze dotyczące najczęstszych przeszkód w zarządzaniu regresją systemową i biznesową przy użyciu hybrydowych sposobów realizacji zmian oraz odpowiednich metod stosowanych w celu ograniczenia regresji systemowej i biznesowej w konfliktujących się podejściach reprezentowanych przez różne modele operacyjne. W badaniach zastosowano sprofilowaną metodę wielokrotnego studium przypadku w oparciu o dane pierwotne i wtórne pochodzące z dokumentacji projektowej, doświadczeń z testów i uruchomień produkcyjnych systemów, przeprowadzanych zróżnicowanymi metodami zarządzania projektami i zmianami. Ogólne wnioski koncentrują się na tym, że aby zachować kontrolę przy stosowaniu zasad BPM w przekształcaniu organizacji, niezbędna jest otwarta współpraca, która pozwoli osiągać cele biznesowe w ramach organizacji i zachować wrażliwość biznesową przy agnostycznym podejściu do realizacji zmian w myśl stosowanych metodyk. Zalety zgromadzonej wiedzy mogą prowadzić do zarysowania sposobów zabezpieczenia celów biznesowych przed nieoczekiwaną regresją wynikającą z wewnętrznych i niezależnych mechanizmów realizacji zmian organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to explore the drivers of keeping the consistency within business processes that are highly supported by system configuration, while the system architecture is impacted by a technical change in the organization that uses both traditional and agile methods of change management. Two research questions were raised related to the most frequent road blocks in managing system and business non-regression in hybrid management of change and the respective methods used to limit the system and business regression in the conflicting approaches of business operation models. In the research, a tailored method of multiple case study was used based on primary and secondary data from accessible documentation of projects, experience from tests and production cut-overs performed in the mix-method of project management, and change management circumstances. Overall findings wrap up the conclusion which is, that in order to keep control using the rules of BPM in transforming an organization, it is an indispensable necessity to use open cooperation that addresses cross-organization business objectives and overall business sensitivity for threads related to an agnostic approach of change realization chained by methodological rules. The advantages of collected knowledge may lead to formed ways of securing business objectives from unexpected regression driven by internal and independent organizational enforcements. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avila, O., & Garces, K. (2017). Change management support to preserve business-information technology alignment. Journal of Computer Information Systems, 57(3), 218-228. http://dx.doi.org/10.1080/08874417.2016.1184006
 2. Białek-Jaworska, A., & Gabryelczyk, R. (2016). biotech spin-off business models for the internationalization strategy. Baltic Journal of Management, 11(4), 380-404. https://doi.org/10.1108/BJM-11-2015-0223
 3. Boehm, B., & Turner, R. (2005). Management challenges to implementing agile processes in traditional development organizations. IEEE Software, 22(5), 30-39. http://dx.doi.org/10.1109/MS.2005.129
 4. Costantino, F., Di Gravio, G., & Nonino, F. (2015). Project selection in project portfolio management: An artificial neural network model based on critical success factors. International Journal of Project Management, 33(8), 1744-1754. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.07.003
 5. Daniel, P. A., & Daniel, C. (2018). Complexity, uncertainty and mental models: From a paradigm of regulation to a paradigm of emergence in project management. International Journal of Project Management, 36 (1), 184-197. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.07.004
 6. Dwivedi, Y. K., Wade, M. R., & Schneberger, S. L. (Eds.). (2012). Information Systems Theory, Explaining and Predicting Our Digital Society (Vol. 2). Berlin/Heidelberg, Germany: Springer Science & Business Media.
 7. Elzinga, D. J., Gulledge, T. R., & Lee, Ch-Y (1999). Business Process Engineering. Advancing the State of the Art. Berlin/Heidelberg, Germany: Springer Science & Business Media.
 8. Galavan, R., Murray, J., & Markides, C. (2008). Strategy, Innovation and Change. Challenges for Management. New York, NY: Oxford University Press.
 9. Hammer, M., & Champy, J. (2001). Reengineering the Corporation. A  Manifesto for Business Revolution. New York, NY: HarperCollins Publishers Inc.
 10. Harrison, F., & Lock, D. (2017). Advanced Project Management. A Structured Approach. London, England/New York, NY: Routledge.
 11. Harrison, R. (2011). TOGAF 9 Foundation. Study Guide (2nd Edition). Zaltbommel, The Netherlands: Van Haren Publishing.
 12. Hillson, D. (2009). Managing Risk in Projects. London, England/New York, NY: Routledge.
 13. Kakar, A. K. (2017). Assessing self-organization in agile software development teams. Journal of Computer Information Systems, 57(3), 208- 217.^http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2016.1184002
 14. Kaiser, A. K. (2018). Reinventing ITIL in the Age of DevOps. Berkeley, CA: Apress.
 15. Kerzner, H. (2017). Project Management., A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. New York, NY: John Wiley and Sons.
 16. Komai, S., Nakanishi H., & Saidi H. (2017). Guidelines for selecting agile development method in system requirements definition. In Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE, 2017). http://dx.doi.org/10.1109/ICCSCE.2017.8284378
 17. Luftman, J., Tal, B-Z., Dwivedi, R., & Rigoni, E. H. (2010). IT governance: An alignment maturity perspective. International Journal of IT/Business Alignment and Governance, 1(2), 13-25. http://dx.doi.org/10.4018/jitbag.2010040102
 18. McManus, S., Seville, E., Vargo, J., & Brunsdon, D. (2008). Facilitated process for improving organizational resilience. Natural Hazards Review, 9(2), 81-90. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)1527-6988(2008) 9:2(81)
 19. Mihalache, A. (2017). Project management tools for agile teams. Informatica Economică, 21(4), 85-93. http://dx.doi.org/10.12948/issn14531305/21.4.2017.07
 20. Mishra, A., Garbajosa, J., Wang, X., Bosch, J., & Abrahamson, P. (2017). Future directions in agile research: alignments and divergence between research and practice. Journal of Software: Evolution and Process, 29(6), 1-4. http://dx.doi.org/10.12948/issn14531305/21.4.2017.07
 21. Moran, A. (2014). Agile Risk Management. Cham, Switzerland: Springer.
 22. Muller, K., & Rumpe, B. (2015). A methodology for impact analysis based on model differencing. In 17. Workshop Software-Reengineering and -Evolution, Vol. 4.
 23. Parsons, D. (2014). Influences on regression testing strategies in agile software development environments. Software Quality Journal, 22(4), 717-739. http://dx.doi.org/10.1007/s11219-013-9225 -z
 24. Paton, R., & McCalman J. (2008). Change Management. A Guide to Effective Implementation. London, Great Britain: Sage Publications.
 25. Pisano, G. (2006). Profiting from innovation and the intellectual property revolution. Research Policy,35(8), 1122-1130. http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2006.09.008
 26. Prahalad, C. K. (1998). Managing discontinuities: The emerging challenges. Research-Technology Management, 41(3), 14-22. http://dx.doi.org/10.1080/08956308.1998.11671205
 27. Pries, K. H., & Quigley, J. M. (2009). Project Management of Complex and Embedded Systems. Ensuring Product Integrity and Program Quality. Boca Raton, FL: CRC Press.
 28. Resnick, J. T. (2004). Corporate reputation: Managing corporate reputation-applying rigorous measures to a key asset.Journal of Business Strategy,25(6), 30-38. http://dx.doi.org/10.1108/02756660410569175
 29. Rogers, G. P. (2009). The role of maturity models in IT Governance: A Comparison of the major models and their potential benefits to the enterprise. InInformation Technology Governance and Service Management: Frameworks and Adaptations(pp. 254- 265). IGI Global. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-60566-008-0.ch014
 30. Sajdak, M. (2015). Compilation of operational and strategic agility for ensuring the highest efficiency of company operations. Economics and Management, 7(2), 20-25.
 31. Simon, K. A. (1994). Towards a theoretical framework for Business Process Reengineering. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/a253/e54abb1428bf559ab9db21e17c7dbc36e8d3.pdf
 32. Smite, D., Moe, N. B., & Agerfalk, P. J. (Eds.). (2010). Agility Across Time and Space. Implementing Agile Methods in Global Software Projects. Berlin/Heidelberg, Germany: Springer Science & Business Media.
 33. Stumpf, K. (2015). Leading Business Change, A practical Guide to Transforming Your Organization. Boca Raton, FL: CRC Press.
 34. Śledziewska, K., Gabryelczyk, R., & Włoch, R. (2017). The gap in the digital competence: The diagnosis for Poland. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 45, 159-175.
 35. Teniente, E., & Weidlich, M. (Eds.). (2018).Business Process Management Workshops: BPM 2017 International Workshops, Barcelona, Spain, September 10-11, 2017, Revised Papers(Vol. 308). Cham: Springer.
 36. Unhelkar, B. (2013). The Art of Agile Practice. A  Composite Approach for Projects and Organizations. Boca Raton, FL: CRC Press.
 37. Wells, H. (2012). How effective are project management methodologies? An explorative evaluation of their benefits in practice. Project Management Journal, 43(6), 43-58. http://dx.doi.org/10.1002/pmj.21302
 38. Weiner, B. J. (2009). A theory of organizational readiness for change. Implementation Science, 4(1), 67. http://dx.doi:10.1186/1748-5908-4-67
 39. Yazici, H. J. (2009). The role of project management maturity and organizational culture in perceived performance. Project Management Journal,40(3), 14-33. http://dx.doi.org/10.1002/pmj.20121
 40. Yin, R. K. (2017). Case Study Research. Design and Methods. London, Great Britain: Sage Publications.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201615
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu