BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bitkowska Agnieszka (Warsaw University of Technology)
Tytuł
The Relationship Between Business Process Management and Knowledge Management : Selected Aspects from a Study of Companies in Poland
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 1, s. 169-193, rys., tab., bibliogr. s. 187-192
Tytuł własny numeru
Business Process Management: Current Applications and the Challenges of Adoption
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe, Zarządzanie wiedzą, Proces zarządzania
Processing management, Knowledge management, Management process
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L22, 031
streszcz., summ.
Abstrakt
Integracja koncepcji zarządzania procesowego (BPM) i zarządzania wiedzą (KM) stanowi aktualny problem badawczy, który należy przeanalizować w przedsiębiorstwach. Wyzwaniem dla współczesnych organizacji procesowych jest ciągłe gromadzenie wiedzy i umiejętne jej wykorzystywanie w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej i zapewnienia stabilnej pozycji na rynku. Pomimo rosnącego zainteresowania badaczy i praktyków brakuje artykułów dotyczących omawianej problematyki. Głównym celem artykułu jest identyfikacja związku między zarządzaniem procesowym a zarządzaniem wiedzą. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez we współczesnych przedsiębiorstwach w 2019 r. w Polsce, a także korzyści związane z korelacją tych dwóch pojęć. Zarządzanie procesowe ma pozytywny wpływ na zarządzanie wiedzą, a w szczególności procesy zarządzania wiedzą. Identyfikacja, pozyskiwanie, prezentacja i dokumentacja wiedzy nie są niezależnymi zadaniami, ale są realizowane w ramach procesów. Wdrożenie zarządzania wiedzą stymuluje kreatywność pracowników i wspiera komunikację wewnętrzną. Budowanie organizacji procesowej przy użyciu najlepszych praktyk i wytycznych minimalizuje ryzyko niepowodzenia projektów w celu poprawy organizacji i wdrożenia zarządzania wiedzą. Do przetestowania korelacji między koncepcją zarządzania procesowego i zarządzania wiedzą wykorzystano współczynniki Yule'a, Pearsona i Bykowskiego. (abstrakt oryginalny)

The integration of the concepts of Business Process Management (BPM) and Knowledge Management (KM) is a challenging research issue today, and should be analyzed jointly in contemporary enterprises. The challenge for modern process organizations is the constant accumulation of knowledge and its skillful use in order to gain a competitive advantage and ensure a stable position in the market. Despite the growing interest among researchers and practitioners there is a lack of articles in this area. The main objective of this paper is to identify the relation between Business Process Management and Knowledge Management. The article presents the results of empirical research conducted by the author in contemporary enterprises in Poland in 2019, and some solutions, as well as benefits, related to the correlation of these two concepts. Business Process Management has a positive influence over Knowledge Management processes. The identification, acquisition, presentation and documentation of knowledge are not independent tasks, but are implemented within processes. The implementation of Knowledge Management stimulates employee creativity and supports internal communication. Building a process organization using best practices and guidelines minimizes the risk of failure of projects to improve the organization and implement Knowledge Management. In order to test the correlations between them, Yule's, Pearson's, and Bykowski's coefficients have been used. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alavi, M., & Leidner, D. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-136. https://doi.org/10.2307/325096
 2. Antonucci, Y. L., & Goeke, R. J. (2011). Identification of appropriate responsibilities and positions for business process management success. Seeking a  valid and reliable frame-work. Business Process Management Journal, 17(1), 127-146. https://doi.org/10.1108/14637151111105616
 3. Andreeva, T., & Kianto, A. (2012). Does knowledge management really matter? Linking knowledge management practices, competitiveness and economic performance. Journal of Knowledge Management, 16(4), 617-636. https://doi.org/10.1108/13673271211246185
 4. Barnes, S., & Milton, N. (2014). Designing a successful KM strategy: A guide for the knowledge management professional. Retrieved from https://haman.academy/wp-content/uploads/2018/02/Designing-a-successful-KM-strategy-By-Milton.pdf https://doi.org/10.1108/lm-06-2015-0046
 5. Bartol, K., & Srivastava, A. (2002). Encouraging knowledge sharing: The role of organizational reward systems. Journal of Leadership and Organization Studies, 19(1), 64-76. https://doi.org/10.1177/107179190200900105
 6. Bitkowska, A. (2019a). Od Klasycznego do Zintegrowanego Zarządzania Procesowego. Warszawa: C.H. Beck.
 7. Bitkowska A., (2019b). Business process management vs modeling of the process of knowledge management in contemporary enterprises. In C. Di Ciccio, R. Gabryelczyk, L. García-Bañuelos,T. Hernaus, R.I. Hull, M. Stemberger et al. (Eds.), Business Process Management: Blockchain and Central and Eastern Europe Forum. Lecture Notes in Business Information Processing, 361. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30429-4_22
 8. Bitkowska, A. (2017). Business processes modelling in knowledge management perspective. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria i  Praktyka, 2(21), 7-16. https://doi.org/10.19253/reme.2017.02.001
 9. Bitkowska, A. (2013). Zarządzanie Procesowe we Współczesnych Organizacjach [Process Management in Contemporary Organizations]. Warszawa: Difin.
 10. Bosilj-Vukšic, V. (2006). Business process modeling: A  foundation for knowledge management. Journal of Information and Organizational Sciences, 30(2), 185-198.
 11. Burlton, R. (2001). Business Process Management: Profiting from Process. Indiana, USA: SAMS.
 12. Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practice and innovation performance - the mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62(1), 104-114. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.11.016
 13. Choi, B., Poon, S. K., & Davis, J. G. (2008). Effects of knowledge management strategy on organizational performance: A  complementarity theory-based approach. Omega, 36, 235 - 251. https://doi.org/10.1016/j.omega.2006.06.007
 14. Darroch, J. (2005). Knowledge management, innovation and firm performance. Journal of Knowledge Management, 9(3), 101-115. https://doi.org/10.1108/13673270510602809
 15. Davenport, T. H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology. Cambridge: Harvard Business School Press. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.1995.tb01348.x
 16. Davenport, T. H., & Short, J. E. (1990). The new industrial engineering. information technology and business process redesign. Sloan Management Review, 31, 11-27.
 17. Davenport, T., & Prusak, L., (1997). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School Press. https://doi.org/10.1108/nlw.2000.101.6.282.4
 18. Donate, M. J., & Sánchez de Pablo J. D. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research, 68, 360-370. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.06.022
 19. Dumas, M., van der Aalst, W. M. P., & Hofstede, A. H. M. (Eds.). (2005). Process-Aware Information Systems: Bridging People and Software Through Process Technology. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/0471741442
 20. Du Plessis, M. (2007). The role of knowledge management in innovation. Journal of Knowledge Management, 11(4), 20-29. https://doi.org/10.1108/13673270710762684
 21. Franz, P. H., Kirchmer, M., & Rosemann, M. (2012). Value-driven business process management. Retrieved from https://www.accenture.com/mx- es/~/media/accenture/conversion-assets/dotcom/documents/local/es-la/pdf2/accenture-value-driven- business-process-management.pdf
 22. Gabryelczyk, R., & Roztocki, N. (2018). Business process management success framework for transition economies. Information Systems Management, 35(3), 234 -253. https://doi.org/10.1080/10580530.2018.1477299
 23. Gavrilova, T., Alsufiev, A., & Pleshkova, A. (2017). Influence of knowledge management practices on company performance results in Russian context. Retrieved from WP_6(E)-2017_Gavrilova_Alsufiev_Pleshkova.pdf
 24. Gierszewska, G. (2011), Zarządzanie Wiedzą w Przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 25. Gierszewska, G. (Ed.). (2018). Co Dalej z Zarządzaniem? Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
 26. Handzic, M. (2017). The KM times they are a-changin'. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(3), 7-27. https://doi.org/10.7341/20171331
 27. Harmon, P. (2003). Business Process Change: A Manager's Guide to Improving, Redesigning, and Automating Processes. Amsterdam et al.: Morgan Kaufmann Publishers.
 28. Harmon, P. (2007). Business Process Change. Amsterdam et al.: Morgan Kaufmann Publishers.
 29. Harmon, P., (2018). The State of Business Process Management 2018. Retrieved from: http://www. bptrends.com
 30. Hislop, D. (2013). Knowledge Management in Organizations: A Critical Introduction. New York: Oxford University Press.
 31. Hsu, S. H., & Shen, H. P. (2005). Knowledge management and its relationship with TQM. Total Quality Management, 16(3), 351-361. https://doi.org/10.1080/14783360500054111
 32. Ho, C. F., Hsieh, P. H., & Hung, W. H. (2014). Enablers and processes for effective knowledge management. Industrial Management & Data Systems, 114(5), 734-754. https://doi.org/10.1108/imds-08-2013-0343
 33. Indulska, M., Green, P., Recker, J. C., & Rosemann, M. (2009). Business process modelling: Perceived benefits. In 28th International Conference on Conceptual Modelling (pp. 9-12). November Gramado, Brazil. https://doi.org/10.1007/978-3-642-04840-1_34
 34. Jeston, J., & Nelis, J. (2014). Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. London and New York, NY: Routledge.
 35. Jung, J., Choi I., & Song, M. (2007). An integration architecture for, Knowledge Management systems and Business Process Management systems. Computers in Industry, 58(1), 21-34. https://doi.org/10.1016/j.compind.2006.03.001
 36. Kluza, K., Wiśniewski, P., Jobczyk, K., Ligeza, A., & Suchenia, A. (2017). Comparison of selected modeling notations for process, decision and system modeling. In Proceeding of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). IEEE. https://doi.org/10.15439/2017f454
 37. Ko, R. K. L., Lee, S. S. G., & Lee, E. W. (2009). Business process management (BPM) standards: A survey. Business Process Management Journal, 15(5), 744-791. https://doi.org/10.1108/14637150910987937.
 38. Liao, S. H., & Wu, C. C. (2010). System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation. Expert Systems with Applications, 37(2), 1096-1103. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2009.06.109
 39. Lin, H. F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: An empirical study. International Journal of Manpower, 28(3/4), 315-332. https://doi.org/10.1108/01437720710755272
 40. Linderman, K., Schroeder, R. G., & Sanders J. (2010). A  knowledge framework underlying process management. Decision Sciences, 41(4), 689-719. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.2010.00286.x
 41. Lundvall, B. A., & Nielsen, P. (2007). Knowledge management and innovation performance. International Journal of Manpower, 28(3/4), 207-223. https://doi.org/10.1108/01437720710755218
 42. Madison, D. (2005). Process Mapping, Process Improvement, and Process Management. California: PatonPress.
 43. Maier, R., & Remus, U. (2002). Defining process-oriented knowledge management strategies. Journal of Knowledge Management, 9(2), 103-118. https://doi.org/10.1002/kpm.136
 44. Malinova, M., & Mendling, J. (2018). Identifying do's and don'ts using the integrated business process management framework. Business Process Management Journal, 24(4), 882-899. https://doi.org/10.1108/bpmj-10-2016-0214
 45. Martínez-Martínez, A., Suárez, L. M. C., Montero, R. S., & del Arco, E. A. (2018). Knowledge management as a tool for improving business processes: An action research approach. Journal of Industrial Engineering and Management, 11(2), 276-289. https://doi.org/10.3926/jiem.2499
 46. Mejssner, B. (2018). Cyfryzacja firmy zaczyna się od zarządzania procesami. Retrieved from https://www.computerworld.pl/news/Cyfryzacja-firmy- zaczyna-sie-od-zarzadzania-procesami,409354.html
 47. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1016/0024-6301(96)81509-3
 48. Papavassiliou, G., & Mentzas, G. (2003). Knowledge modelling in weakly-structured business processes. Journal of Knowledge Management, 7(2), 18-33. https://doi.org/10.1108/13673270310477261
 49. Paschek, D, Ivascu L., & Draghici A (2018). Knowledge management-the foundation for a successful business process management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 238, 182-191. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2018.03.022
 50. Pastuszak, Z., & Chadam, J. (2013). Acquisitions: How should a project be successfully executed. Industrial Management & Data Systems, 113(9), 1270 -1285. https://doi.org/10.1108/imds-01-2013-0042
 51. Probst, G., Raub, S., & Romhardt, K. (2000). Managing Knowledge. Building Blocks for Success. London: Wiley.
 52. Process Classification Framework PCF, APQC Cross Industry. Retrieved from https://www.apqc.org
 53. Pyzdek, T., & Keller, P. (2009). The Six Sigma Handbook. London: McGraw-Hill.
 54. Rabhi, F. A., Yu, H., Dabous, F. T., & Wu, S. Y. (2007). A service-oriented architecture for financial business processes: A case study in trading strategy simulation. Information Systems and E-Business Management, 5, 185-200. https://doi.org/10.1007/s10257-006-0041-x
 55. Rehman, W., Asghar N., & Ahmad, K. (2015). Impact of KM practices on firms' performance: A mediating role of business process capabilities and organizational learning. Pakistan Economic and Social Review, 53(1), 47-80.
 56. Recker, J., Rosemann, M., Indulska, M., & Green, P. (2009). Business process modelling: A comparative analysis. Journal of the Association for Information Systems, 10, 333- 363. https://doi.org/10.17705/1jais.00193
 57. Richter-von Hagen, C., Ratz, D., & Povalej, R. (2005). A  genetic algorithm approach to self-organizing knowledge intensive processes. In Proceedings of I- KNOW '05, Graz, Austria, June, 29- July 1. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.128.1605&rep=rep1&type=pdf
 58. Rosemann, M., & vom Brocke, J. (2010). The Six Core Elements of Business Process Management. In Handbook of Business Process Management. Berlin: Springer.
 59. Rummler, G. A., & Brache A. P. (1995). Improving Performance: How to Manage the White Space in the Organization Chart. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 60. Silver, B. (2011). BPMN Method & Style. 2nd edition. Altadena, USA: Cody-Cassidy Press.
 61. Smith, H., & Fingar, P. (2003). Business Process Management: The Third Wave. Tampa, Florida, USA: Meghan-Kiffer Press.
 62. Spanyi, A. (2005). More for Less: The Power of Process Management. Tampa, Florida, USA: Meghan-Kiffer Press.
 63. Sun, P. (2010). Five critical knowledge management organizational themes. Journal of Knowledge Management, 14(4), 507- 523.^https://doi.org/10.1108/13673271011059491
 64. Tiago, M. T. B., Couto, J. P. A., Tiago, F. G., & Vieira, A. C. (2007). Knowledge management: An overview of European reality. Management Research News, 30(2), 100-114. https://doi.org/10.1108/01409170710722946
 65. Trocki, M. (2016). Inteligencja procesowa, czyli inteligentne zarządzanie procesowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i  Finansów Szkoły Głównej Handlowej, 149, 171-184.
 66. Warnecke, G., Gissler, A., & Stammwitz, G. (1998). Referenzmodell wissensmanagement: Ein Ansatz zur Modellbasierten Gestaltung Wissensorientierter Prozesse. Information Management and Consulting, 1, 9-24.
 67. Wen, Y. F. (2009). An effectiveness measurement model for knowledge management. Knowledge-Based Systems, 22(5), 363- 367. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2009.02.007
 68. Wiig, K. M. (1995). Knowledge Management Methods: Practical Approaches to Managing Knowledge. Arlington, TX: Schema Press.
 69. Zhu, P. (2015). Knowledge Management (KM) vs. Business Process Management (BPM). Retrieved from http://futureofcio.blogspot.de/2013/10/knowledge-management-km-vs-business.html
 70. Zięba, M. (Ed.). (2017). Knowledge management - Current trends and challenges. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(3). Retrieved from https://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all- issues/vol13/issue3/JEMI_Vol13_Issue3_2017_From_The_Editor.pdf
 71. Żytniewski, M. (2016). Integration of knowledge management systems and business processes using multi-agent systems. International Journal of Computational Intelligence Studies 5(2), 180-196. https://doi.org/10.1504/ijcistudies.2016.077131
 72. Żytniewski, M. (2017). Context specification in support of business processes and knowledge management integration. International Conference on Information Systems Architecture and Technology. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3- 319-67223-6_15
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201616
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu