BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prawelska-Skrzypek Grażyna (Jagiellonian University in Cracow)
Tytuł
Academic Autonomy in the Contemporary University
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2020, vol. 12, nr 3, s. 2-29, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Uniwersytet
University
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I23
summ.
Abstrakt
Objective: The purpose of this article is to show changes in the understanding of academic autonomy and the manifestations of its erosion, by appropriating this value to legitimise the increase in managerial autonomy, discrediting the value of community autonomy and increasingly restricting individual academic autonomy.
Methodology: The article is based on a critical analysis of the literature dealing with the reality of the functioning of autonomy in higher education institutions and materials related to the implementation of contemporary higher education reforms - mainly in Poland.
Findings: Changes in the perception of autonomy, threats to institutional and individual autonomy resulting from the uncritical subordination of transformations of higher education to the new public management concept as well as institutional isomorphism are presented.
Value Added: Attention has also been paid to ignoring the critical discourse on the consequences of too-one-sided transformation of higher education institutions, losing key values, whose carrier is community and individual autonomy - both academic teachers, for whom it is a necessary condition for the development of didactic and scientific creativity, as well as students who only in a situation of feeling are able to take responsibility for their own development.
Recommendations: Individual autonomy and participatory management, which determine creative activity and academic entrepreneurship, should be a particular concern for university managers. It is necessary to undertake research on the autonomy of students as members of the academic community. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert, S., & Whetten, D. A. (1985). Organisational Identity. Research in Organisational Behavior, 7, 263-295.
 2. Alvesson, M. (2013). The Triumph of Emptiness. Consumption, Higher Education, and Work Organisation. Oxford: Oxford University Press, 2013.
 3. Antonowicz, D., Brdulak, J., Hulicka, M., Jędrzejowski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J., & Kwiek, M. (2006). Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym, Nauka, 4, 7-33.
 4. Baszkiewicz, J. (1997). Młodość Uniwersytetów. Warsaw: Wydawnictwo Żak.
 5. Bennett, J. B. (1998). Collegial professionalism: The academy, individualism and the common good. Phoenix, AZ: American Council on Education and the Oryx Press.
 6. BBC News (2017a). Bath University chancellor criticised over pay rise. Retrieved from https://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-42066414. Access: 21.11.2017.
 7. BBC News (2017b). Bath University vice-chancellor told to 'move on' at staff event. Retrieved from https://www.bbc.com/news/uk-england-somerset-42024346. Access: 17.11.2017.
 8. Dee, J. R., Henkin, A. B., & Hsin-Hwa Chen, J. (2000). Faculty autonomy: Perspective from Taiwan. Higher Education, 40(2), 203-216.
 9. European University Association (2012). University Autonomy in Europe. Retrieved from https://www.university-autonomy.eu/
 10. Geppert, M., & Hollinshead, G. (2017). Sings of dystopia and demoralization in global academia: Reflections on the precarious and destructive effects of colonization of the Lebenswelt. Critical perspectives on international business, 13(2), 136-150.
 11. Gläser, J. (2016). Context, Content and Effects of Competitive Research Funding. http://www.innovationpolicyplatform.org/.../1-Glaser_Competitiv. Access: 22.03.2018.
 12. Hatch, M.J., & Schultz M. (ed.) (2010). Organisational Identity. Oxford: Oxford University Press.
 13. Konferencja Programowa NKN (2017). Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym. Retrieved from http://nkn.gov.pl(wp-content/uploads/2017/01/NKN_WARSZAWA_broszura_www.pdf. Access: 30.10.2017.
 14. Kostera, M. (2012). Przetrwamy wyłącznie jako uniwersytet. http://magazynkontakt.pl, 23.07.2012. Access: 27.10.2017.
 15. Kostera, M. (2013). Przedmowa. In K. Leja, Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i Współczesne Wyzwania (pp. 11-18). Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business. 2nd updated issue.
 16. Leja, K. (2013). Zarządzanie uczelnią Koncepcje i Współczesne Wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business. 2nd updated issue.
 17. Lenartowicz, M. (2013). Autopoiesis Uniwersytetu Studium zastosowania koncepcji systemu autopoietycznego do prognozowania procesów zmian w małopolskich szkołach wyższych, doctor's thesis. Cracow: Faculty of Management and Social Communication UJ.
 18. Luhmann, N. (1984). Soziale System: Grundriβ einer allgemeinen theorie. Frankfurt/M: Suhrkamp.
 19. Martyniak, Z. (2002). Nowe metody i koncepcje zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 20. Mucha, J. (2014). Europejskie uniwersytety w kryzysie. In: A. Ślisz, M S. Szczepański (Ed.), Dostojny Uniwersytet (pp. 76-99). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 21. Prawelska-Skrzypek, G. (ed.) (2017). Ewaluacja w procesie tworzenia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Naukoznawstwa.
 22. Rybkowski R. (2015). Autonomia a rozliczalność - polskie wyzwania. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(45), 95-115.
 23. Sahlin, K., & Eriksson-Zetterquist, U. (2016). Collegiality in modern universities - the composition of governance ideals and practices. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2-3, 33640. 10.3402/nstep.v2.33640.
 24. Santiago, P., Tremblay, K., Basri, E., & Arnal, E. (2008). Tertiary Education for the Knowledge Society. vol. 1, Special Features: Governance, Funding, Quality. Paris: OECD.
 25. Social Systems (1995). Stanford: Stanford University Press.
 26. Sowa, K. (2009). Gdy myślę UNIWERSYTET... . Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 27. Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka Koniec utopii?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Szczepański, J. (1976). Szkice o szkolnictwie wyższym. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 29. Szostak, A. (ed.) (2015). Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku. Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, part II. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/joim-2020-0043
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu