BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Abid Ghulam (National College of Business Administration & Economics, Lahore, Pakistan), Ahmed Saira (University of Engineering & Technology, Pakistan), Fiaz Qazi Tehmina (University of Engineering & Technology, Pakistan), Sarwar Komal
Tytuł
How Managerial Coaching Enables Thriving at Work. A Sequential Mediation
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 2, s. 131-160, rys., tab., bibliogr. s. 150-158
Tytuł własny numeru
Behavioral Determinants of Enterprise Development and Innovation
Słowa kluczowe
Coaching, Motywacje, Mediacje, Poczucie własnej skuteczności
Coaching, Motivation, Mediation, Self-efficacy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D23, O15, Q56
streszcz., summ.
Abstrakt
Stan psychiczny, w którym jednostka doświadcza formy witalności i poczucia uczenia się w pracy, jest znany jako dobrze prosperujący w pracy. Od nowego tysiąclecia badania empiryczne pokazują, że dobrze prosperujący (zrównoważony rozwój pracowników) ma kluczowe znaczenie dla stabilności organizacyjnej. Jednak ten ludzki wymiar zrównoważonego rozwoju jest zaniżony i niewiele wiadomo na temat tego, w jaki sposób indywidualne cechy i kierownicy promują dobrze prosperujących pracowników w pracy. Aby wypełnić tę lukę, to pionierskie badanie bada kontekst pracy i różnice indywidualne w promowaniu dobrze prosperującego miejsca pracy. Interwencyjny mechanizm własnej skuteczności i motywacji prospołecznej między coachingiem menedżerskim a dobrze prosperującym w pracy został zbadany przy użyciu sekwencyjnego podejścia mediacyjnego. Dane zostały przeanalizowane przy użyciu modelu 6 w procesie Hayesa (opartego na ponownym próbkowaniu 1000 ładowań początkowych) z rzeczywistą próbą 221 respondentów. Nasze wyniki wspierają nasz hipotetyczny model. Badanie wykazuje bezpośredni związek między coachingiem menedżerskim a poczuciem własnej skuteczności. Stwierdza się, że poczucie własnej skuteczności jest bezpośrednio związane z motywacją prospołeczną, a tym samym poprawia rozwój pracownika w pracy. Stwierdzono również, że skuteczność i motywacja prospołeczna odgrywają istotną rolę w wyjaśnianiu związku między coachingiem menedżerskim a dobrze prosperującym miejscem pracy. (abstrakt oryginalny)

The psychological state in which an individual experiences a form of vitality and a sense of learning at work is known as thriving at work. Since the new millennium, empirical research is evident that thriving (employees' sustainability) is critical for organizational sustainability. However, this human dimension of sustainability is understudied, and little is known about how individual characteristics and managers promote employee thriving at work. To address the gap, this pioneering study investigates the work context and individual differences in promoting thriving at work. The intervening mechanism of self-efficacy and prosocial motivation in the association between managerial coaching and thriving at work has been examined using a sequential mediation approach. Data has been analyzed using a Hayes' PROCESS Model 6 (based on 1,000 bootstrap resampling) with an actual sample of 221 respondents. Our results provide support for our hypothesized model. The study finds a direct association between managerial coaching and self-efficacy. It is concluded that self-efficacy is directly related to prosocial motivation, hence enhanced employee thriving at work. It is also found that self-efficacy and prosocial motivation play a vital role in explaining the association between managerial coaching and thriving at work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abid, G. (2014). Promoting thriving at work through job characteristics for performance and absenteeism. Unpublished Master of Philosophy dissertation. Lahore, Pakistan: National College of Business Administration & Economics.
 2. Abid, G. (2016). How does thriving matter at workplace. International Journal of Economics and Empirical Research, 4(10), 521-527.
 3. Abid, G., & Ahmad, A. (2016). Multifacetedness of thriving: Its cognitive, affective, and behavioral dimensions. International Journal of Information, Business and Management, 8(3), 121-130. https://ssrn.com/abstract=2774601
 4. Abid, G., Contreras, F., Ahmed, S., & Qazi, T. (2019). Contextual factors and organizational commitment: Examining the mediating role of thriving at work. Sustainability, 11(17), 4686. http://doi.org/10.3390/su11174686
 5. Abid, G., Khan, B., & Hong, M. C. W. (2016a, January). Thriving at work: How fairness perception matters for employee's thriving and job satisfaction. Academy of Management Proceedings, 2016(1), 11948. https://doi.org/10.5465/ambpp.2016.11948abstract
 6. Abid, G., Sajjad, I., Elahi, N. S., Farooqi, S., & Nisar, A. (2018). The influence of prosocial motivation and civility on work engagement: The mediating role of thriving at work. Cogent-Business & Management, 5(1), 1-19. http://doi.org/10.1080/23311975.2018.1493712
 7. Abid, G., Zahra, I., & Ahmed, A. (2015). Mediated mechanism of thriving at work between perceived organization support, innovative work behavior and turnover intention. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 9, 982-998. https://ssrn.com/abstract=2728112
 8. Abid, G., Zahra, I., & Ahmed, A. (2016b). Promoting thriving at work and waning turnover intention: A relational perspective. Future Business Journal, 2(2), 127- 137. https://doi.org/10.1016/j.fbj.2016.08.001
 9. Alfredsson, L., Spetz, C. L., & Theorell, T. (1985). Type of occupation and near-future hospitalization for myocardial infarction and some other diagnoses. International Journal of Epidemiology, 14(3), 378-388. http://doi.org/10.1093/ije/14.3.378
 10. Allenbaugh, G. E. (1983). Coaching... a management tool for a  more effective work performance. Management Review, 72(5), 21-26.
 11. Bakker, A. B., Tims, M., & Derks, D. (2012). Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement. Human Relations, 65(10), 1359-1378. https://doi.org/10.1177/0018726712453471
 12. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84 (2), 191.-215. http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191
 13. Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 122.-147. http://dx.doi.org/10.1037/0003 -066X.37.2.122
 14. Bar, S. G. (2014). How personal systems coaching increases selfefficacy and well- being for Israeli single mothers. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 12(2), 59-74.
 15. Baron, L., & Morin, L. (2010). The impact of executive coaching on self-efficacy related to management soft-skills. Leadership & Organization Development Journal, 31(1), 18-38. http://dx.doi.org/10.1108/01437731011010362
 16. Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator- mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173.-1182. http://doi.org/10.1037//0022-3514.51.6.1173
 17. Beattie, R. S., Kim, S., Hagen, M. S., Egan, T. M., Ellinger, A. D., & Hamlin, R. G. (2014). Managerial coaching: A review of the empirical literature and development of a model to guide future practice. Advances in Developing Human Resources, 16 (2), 184-201. http://dx.doi.org/10.1177/1523422313520476
 18. Beehr, T. A., & Newman, J. E. (1978). Job stress, employee health, and organizational effectiveness: A facet analysis, model, and literature review. Personnel Psychology, 31(4), 665-699. http://dx.doi.org/10.1111/j.1744- 6570.1978.tb02118.x
 19. Borman, W. C., Penner, L. A., Allen, T. D., & Motowidlo, S. J. (2001). Personality predictors of citizenship performance. International Journal of Selection and Assessment, 9(1-2), 52-69. https://doi.org/10.1111/1468-2389.00163
 20. Brown, D. J., Arnold, R., Fletcher, D., & Standage, M. (2017). Human thriving: A conceptual debate and literature review. European Psychologist. http://dx.doi.org/10.1027/1016-9040/a000294
 21. Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. Sage Focus Editions, 154, 136-136. https://doi.org/10.1177/0049124192021002005
 22. Bryl, Ł. (2018). Human capital orientation and financial performance: A comparative analysis of US corporations. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(3), 61-86. http://doi.org/10.7341/20181433
 23. Cameron, K. (2012). Positive Leadership: Strategies for Extraordinary Performance. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 24. Carmeli, A., & Spreitzer, G. M. (2009). Trust, connectivity, and thriving: Implications for innovative behaviors at work. The Journal of Creative Behavior, 43(3), 169-191. https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.2009.tb01313.x
 25. Chen, G., Gully, S. M., & Eden, D. (2001). Validation of a new general self-efficacy scale. Organizational Research Methods, 4(1), 62-83. https://doi.org/10.1177/109442810141004
 26. Crant, J. M., & Bateman, T. S. (2000). Charismatic leadership viewed from above: The impact of proactive personality. Journal of Organizational Behavior, 63-75. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(200002)21:1<63::AID-JOB8>3.0.CO;2- J
 27. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The general causality orientations scale: Self-determination in personality. Journal of Research in Personality, 19(2), 109-134. http://dx.doi.org/10.1016/0092-6566(85)90023-6
 28. Dudley, N. M., & Cortina, J. M. (2008). Knowledge and skills that facilitate the personal support dimension of citizenship. Journal of Applied Psychology, 93(6), 1249-1270. http://dx.doi.org/10.1037/a0012572
 29. Ehrenfeld, J. (2008). Sustainability by Design: A Subversive Strategy for Transforming our Consumer Culture. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
 30. El Bedawy, R. (2015). A review for embedding human dimension of sustainability to maintain energetic organizations in Egypt. Journal of Management and Sustainability, 5(1), 158-167. http://doi.org/10.5539/jms.v5n1p158
 31. Elahi, N. S., Abid, G., Arya, B., & Farooqi, S. (2019). Workplace behavioral antecedents of job performance: Mediating role of thriving. The Service Industries Journal, 1-22. https://doi.org/10.1080/02642069.2019.1638369
 32. Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks. The Triple Bottom Line of 21st Century. New York: John Wiley & Son.
 33. Ellinger, A.D., Ellinger, A.E., & Keller, S.B. (2003). Supervisory coaching behavior, employee satisfaction, and warehouse employee performance: A dyadic perspective in the distribution industry. Human Resource Development Quarterly, 14(4), 435-458. https://doi.org/10.1002/hrdq.1078
 34. Elmadağ, A. B., Ellinger, A. E., & Franke, G. R. (2008). Antecedents and consequences of frontline service employee commitment to service quality. Journal of Marketing Theory and Practice, 16(2), 95-110. https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679160201
 35. Evered, R. D., & Selman, J. C. (1989). Coaching and the art of management. Organizational Dynamics, 18(2), 16-32. https://doi.org/10.1016/0090-2616 (89)90040-5
 36. Fehr, R., & Gelfand, M. J. (2012). The forgiving organization: A multilevel model of forgiveness at work. Academy of Management Review, 37(4), 664-688. https://www.jstor.org/stable/23416291
 37. Field, A.P. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics: And sex and Drugs and Rock 'N' Roll (fourth edition). London: Sage Publications.
 38. Flinchbaugh, C., Luth, M. T., & Li, P. (2015). A challenge or a hindrance? Understanding the effects of stressors and thriving on life satisfaction. International Journal of Stress Management, 22(4), 323. http://doi.org/10.1037/a0039136
 39. Frazier, M. L., & Tupper, C. (2016). Supervisor prosocial motivation, employee thriving, and helping behavior: A trickle-down model of psychological safety. Group & Organization Management. https://doi.org/10.1177/1059601116653911
 40. Fritz, C., Lam, C. F., & Spreitzer, G. M. (2011). It's the little things that matter: An examination of knowledge workers' energy management. The Academy of Management Perspectives, 25(3), 28-39. http://doi.org/10.5465/AMP.2011.63886528
 41. Galup, S. D., Klein, G., & Jiang, J. J. (2008). The impacts of job characteristics on IS employee satisfaction: A comparison between permanent and temporary employees. Journal of Computer Information Systems, 48(4), 58-68. http://doi.org/10.1080/08874417.2008.11646035
 42. Gebauer, J. E., Riketta, M., Broemer, P., & Maio, G. R. (2008). Pleasure and pressure based prosocial motivation: Divergent relations to subjective well-being. Journal of Research in Personality, 42(2), 399-420. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2007.07.002
 43. Gerbasi, A., Porath, C. L., Parker, A., Spreitzer, G., & Cross, R. (2015). Destructive de-energizing relationships: How thriving buffers their effect on performance. Journal of Applied Psychology, 100(5), 1423. http://doi.org/10.1037/apl0000015
 44. Gilley, A., Gilley, J. W., & Kouider, E. (2010). Characteristics of managerial coaching. Performance Improvement Quarterly, 23(1), 53-70. https://doi.org/10.1002/piq.20075
 45. Gist, M. E., & Mitchell, T. R. (1992). Self-efficacy: A  theoretical analysis of its determinants and malleability. Academy of Management Review, 17(2), 183-211. http://dx.doi.org/10.2307/258770
 46. Grant, A. M. (2014). The efficacy of executive coaching in times of organisational change. Journal of Change Management, 14(2), 258-280. http://dx.doi.org/10.1080/14697017.2013.805159
 47. Grant, A. M., & Berry, J. W. (2011). The necessity of others is the mother of invention: Intrinsic and prosocial motivations, perspective taking, and creativity. Academy of Management Journal, 54(1), 73-96. https://doi.org/10.5465/amj.2011.59215085
 48. Grant, A. M., & Rothbard, N. P. (2013). When in doubt, seize the day? Security values, prosocial values, and proactivity under ambiguity. Journal of Applied Psychology, 98(5), 810-819. http://doi.org/10.1037/a0032873
 49. Grant, A. M., & Sumanth, J. J. (2009). Mission possible? The performance of prosocially motivated employees depends on manager trustworthiness. Journal of Applied Psychology, 94(4), 927-944. http://doi.org/10.1037/a0014391
 50. Hagen, M. S. (2012). Managerial coaching: A review of the literature. Performance Improvement Quarterly, 24(4), 17-39. https://doi.org/10.1002/piq.20123
 51. Hall, R. J., Snell, A. F., & Foust, M. S. (1999). Item parceling strategies in SEM: Investigating the subtle effects of unmodeled secondary constructs. Organizational Research Methods, 2(3), 233-256. https://doi.org/10.1177/109442819923002
 52. Hamlin, R. G., Ellinger, A. D., & Beattie, R. S. (2006). Coaching at the heart of managerial effectiveness: A cross-cultural study of managerial behaviours. Human Resource Development International, 9(3), 305-331. http://dx.doi.org/10.1080/13678860600893524
 53. Hayes, A. F. (2012). PROCESS: A versatile computational tool for observed variable mediation, moderation, and conditional process modeling. Retrieved from http://www.afhayes.com/public/process2012.pdf
 54. Hoffman, A.J.; Haigh, N. (2011). Positive deviance for a sustainable world: Linking sustainability and positive organizational scholarship. In K. Cameron & G. Spreitzer (Eds.), The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship (pp. 953-964). New York, NY: Oxford University Press.
 55. Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60. http://www.ejbrm.com/vol6/v6-i1/v6-i1-papers.htm
 56. Hoyle, R. H. (1995). Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Applications. London: Sage.
 57. Hu, J., & Liden, R. (2015). Making the difference in the teamwork: Linking team proscocial motivation to team processes and effectiviness. Academy of Management Journal, 58(4), 1102-1127. http://doi.org/10.5465/amj.2012.1142
 58. Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: a Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118
 59. Jiang, Z. (2017). Proactive personality and career adaptability: The role of thriving at work. Journal of Vocational Behavior, 98, 85-97. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2016.10.003
 60. Judge, T. A., & Bono, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits-self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability-with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 80. http://doi.org/10.1037/0021-9010.86.1.80
 61. Kim, S., Egan, T. M., & Moon, M. J. (2014). Managerial coaching efficacy, work-related attitudes, and performance in public organizations: A comparative international study. Review of Public Personnel Administration, 34 (3), 237-262. https://doi.org/10.1177/0734371X13491120
 62. Kira, M., & van Eijnatten, F. M. (2008). Human and Social Sustainability in Work Organizations. Proposal International Research Program SUSTAIN. Espoo/ Eindhoven: Helsinki University of Technology, Department of Industrial Engineering/ Eindhoven University of Technology, Department of Technology Management.
 63. Kleine, A. K., Rudolph, C. W., & Zacher, H. (2019). Thriving at work: A meta analysis. Journal of Organizational Behavior, 40(9-10), 973-999. http://doi.org/10.1002/job.2375.
 64. Lee, S. H., & Ha- Brookshire, J. (2017). Ethical climate and job attitude in fashion retail employees' turnover intention, and perceived organizational sustainability performance: A cross-sectional study. Sustainability, 9(3), 465-475. https://doi.org/10.3390/su9030465
 65. Levene, R. A. (2015). Positive psychology at work: Psychological capital and thriving as pathways to employee engagement. Retrieved from http://repository.upenn.edu/mapp_capstone/88
 66. Little, T. D., Cunningham, W. A., Shahar, G., & Widaman, K. F. (2002). To parcel or not to parcel: Exploring the question, weighing the merits. Structural Equation Modeling, 9(2), 151-173. https://doi.org/10.1207/S15328007SEM0902_1
 67. Liu, W., Steve Chi, S. C., Friedman, R., & Tsai, M. H. (2009). Explaining incivility in the workplace: The effects of personality and culture. Negotiation and Conflict Management Research, 2(2), 164-184. https://ink.library.smu.edu.sg/soss_research/2048
 68. Liu, X., & Batt, R. (2010). How supervisors influence performance: A multilevel study of coaching and group management in technology-mediated services. Personnel Psychology, 63(2), 265-298. http://doi.org/10.1111/j.1744- 6570.2010.01170.x
 69. Marsh, H. W., Balla, J. R., & Hau, K. T. (1996). An evaluation of incremental fit indices: A clarification of mathematical and empirical properties. In G. A. Marcoulides, & R. E. Schumacker (Eds.), Advanced Structural Equation Modeling Techniques (pp. 315-353). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 70. Maslow, A. H. (1954). The instinctive nature of basic needs. Journal of Personality, 22(3), 326-347. http://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1954.tb01136.x
 71. Moen, F., & Allgood, E. (2009). Coaching and the effect on self-efficacy. Organization Development Journal, 27(4), 69-82.
 72. Mushtaq, M., Abid, G., Sarwar, K., Ahmed, S. (2017). Forging ahead: How to thrive at the modern workplace. Iranian Journal of Management Studies, 10(4), 783-818. http://doi.org/10.22059/IJMS.2017.235409.672704
 73. Nawaz, M., Abid, G., Arya, B., Bhatti, G. A., & Farooqi, S. (2018). Understanding employee thriving: The role of workplace context, personality and individual resources. Total Quality Management & Business Excellence. http://doi.org/10.1080/14783363.2018.1482209
 74. Niessen, C., Sonnentag, S., & Sach, F. (2012). Thriving at work-A diary study. Journal of Organizational Behavior, 33(4), 468-487. https://doi.org/10.1002/job.763
 75. O'Leary, V. E., & Ickovics, J. R. (1995). Resilience and thriving in response to challenge: An opportunity for a paradigm shift in women's health. Women's Health, 1(2), 121-142.
 76. Organ, D. W., & Ryan, K. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Personnel Psychology, 48(4), 775 -802. http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6570.1995.tb01781.x
 77. Parker, P., Kram, K. E., & Hill, D. T. T. (2014). Peer coaching: An untapped resource for development. Organizational Dynamics, 43(2), 122-129. http://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2014.03.006
 78. Paterson, T. A., Luthans, F., & Jeung, W. (2014). Thriving at work: Impact of psychological capital and supervisor support. Journal of Organizational Behavior, 35(3), 434-446. https://doi.org/10.1002/job.1907
 79. Pereverzieva, A. (2019). A methodical approach to the assessment of human resources interactions. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1), 171-204. https://doi.org/10.7341/20191517
 80. Pfeffer, J. (2010). Building sustainable organizations: The human factor. The Academy of Management Perspectives, 24(1), 34-45. https://doi.org/10.5465/amp.24.1.34
 81. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., & Podsakoff, N. P. (2012). Sources of method bias in social science research and recommendations on how to control it. Annual Review of Psychology, 63, 539-569. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710- 100452
 82. Porath, C., Spreitzer, G., Gibson, C., & Garnett, F. G. (2012). Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement. Journal of Organizational Behavior, 33(2), 250-275. https://doi.org/10.1002/job.756
 83. Pousa, C., & Mathieu, A. (2015). Is managerial coaching a source of competitive advantage? Promoting employee self-regulation through coaching. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 8(1), 20-35. https://doi.org/10.1080/17521882.2015.1009134
 84. Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879-891. https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879
 85. Purvanova, R. K., & Muros, J. P. (2010). Gender differences in burnout: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 77(2), 168-185. http://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.04.006
 86. Qaiser, S., Abid, G., Arya, B., & Farooqi, S. (2018). Nourishing the bliss: Antecedents and mechanism of happiness at work. Total Quality Management & Business Excellence. http://doi.org/10.1080/14783363.2018.1493919
 87. Ren, H., Yunlu, D. G., Shaffer, M., & Fodchuk, K. M. (2015). Expatriate success and thriving: The influence of job deprivation and emotional stability. Journal of World Business, 50(1), 69-78. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2014.01.007
 88. Rioux, S. M., & Penner, L. A. (2001). The causes of organizational citizenship behavior: A motivational analysis. Journal of Applied Psychology, 86 (6), 1306-1314. http://doi.org/ 10.1037/0021-9010.86.6.1306
 89. Shan, S. (2016). Thriving at workplace: Contributing to self-development, career development, and better performance in information organizations. Pakistan Journal of Information Management & Libraries, 17, 109- 119.
 90. Shirom, A. (2004). Feeling vigorous at work? The construct of vigor and the study of positive affect in organizations. In P. L. Perrewé & D. C. Ganster (Eds.), Research in Occupational Stress and Well-Being: Vol. 3. Emotional and Physiological Processes and Positive Intervention Strategies (pp. 135-164). Elsevier Science/JAI Press.
 91. Spreitzer, G. (2008). Toward the integration of two perspectives: A review of social-structural and psychological empowerment at work. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Gretchen_Spreitzer/publication/228915522_Toward_the_integrati on_of_two_perspectives_A_review_of_social- structural_and_psychological_empowerment_at_work/links/54b8f8b70cf269d8cbf72818/Toward-the- integration-of-two-perspectives-A-review-of-social-structural-and-psychological-empowerment-at- work.pdf
 92. Spreitzer, G. M., Lam, C. F., & Fritz, C. (2010). Engagement and human thriving: Complementary perspectives on energy and connections to work. In A. B. Bakker & M. P. Leiter (Eds.), Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research (pp. 132-146). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
 93. Spreitzer, G., Porath, C. L., & Gibson, C. B. (2012). Toward human sustainability: How to enable more thriving at work. Organizational Dynamics, 41(2), 155-162. http://dx.doi.org/10.1016/j.orgdyn.2012.01.009
 94. Spreitzer, G., Sutcliffe, K., Dutton, J., Sonenshein, S., & Grant, A. M. (2005). A socially embedded model of thriving at work. Organization Science, 16(5), 537-549. https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0153
 95. Stajkovic, A. D., & Luthans, F. (1998). Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 124 (2), 240-261. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.124.2.240
 96. Uchino, B. N., Berg, C. A., Smith, T. W., Pearce, G., & Skinner, M. (2006). Age-related differences in ambulatory blood pressure during daily stress: Evidence for greater blood pressure reactivity with age. Psychology and Aging, 21 (2), 231-239. http://doi.org/10.1037/0882-7974.21.2.231
 97. Wallace, J. C., Butts, M. M., Johnson, P. D., Stevens, F. G., & Smith, M. B. (2016). A multilevel model of employee innovation: Understanding the effects of regulatory focus, thriving, and employee involvement climate. Journal of Management, 42(4), 982-1004. https://doi.org/10.1177/0149206313506462
 98. Walumbwa, F. O., Muchiri, M. K., Misati, E., Wu, C., & Meiliani, M. (2017). Inspired to perform: A multilevel investigation of antecedents and consequences of thriving at work. Journal of Organizational Behavior. https://doi.org/10.1002/job.2216
 99. Wood, R., & Bandura, A. (1989). Impact of conceptions of ability on self-regulatory mechanisms and complex decision making. Journal of Personality and Social Psychology, 56(3), 407-415. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.56.3.407
 100. Zhang, J., Jensen, B. E., & Mann, B. L. (1997). Modification and revision of the leadership scale for sport. Journal of Sport Behavior, 20(1), 105-122.
 101. Zhu, Y., & Akhtar, S. (2014). How transformational leadership influences follower helping behavior: The role of trust and prosocial motivation. Journal of Organizational Behavior, 35(3), 373-392. https://doi.org/10.1002/job.1884
 102. Zieba, K. & Golik, J. (2018). Testing students' entrepreneurial self-efficacy as an early predictor of entrepreneurial activities. Evidence from the SEAS project. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(1), 91-10. http://doi.org/10.7341/20181415
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201625
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu