BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mori Neema (University of Dar es Salaam Business School, Tanzania; University of Agder, Norway), Mlambiti Rosallia (CRDB Bank Plc.)
Tytuł
Determinants of Customers' Adoption of Mobile Banking in Tanzania : Further Evidence from a Diffusion of Innovation Theory
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 2, s. 203-229, tab., bibliogr. s. 225-228
Tytuł własny numeru
Behavioral Determinants of Enterprise Development and Innovation
Słowa kluczowe
Bankowość elektroniczna, Czynniki demograficzne, Dochody ludności
E-banking, Demographic factors, People's income
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M310, G21
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tanzania
Tanzanian
Abstrakt
Głównym celem tych badań było zbadanie wpływu czynników demograficznych na przyjęcie innowacyjnych usług bankowości mobilnej w Tanzanii. Wykorzystano teorię dyfuzji innowacji Rogersa (DIT), aby ustalić znaczenie czynników demograficznych zależnych od sytuacji. Ankieta została przeprowadzona z 416 klientami wiodącego banku w Tanzanii. W badaniu zastosowano kwestionariusze wypełniane przez respondentów, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu. Dane analizowano przy użyciu kombinacji analiz opisowych i wielowymiarowych. Wyniki opisowe ujawniły, że większość respondentów korzystała z bankowości mobilnej raz do trzech razy w tygodniu, aby sprawdzić saldo, pobrać mini wyciąg, zapłacić różne rachunki, przelać środki ze swojego rachunku do mobilnej sieci telekomunikacyjnej i kupić czas antenowy. Wyniki regresji wykazały ponadto pozytywny i znaczący związek między poziomem dochodów a poziomem wykształcenia z jednej strony a przyjęciem bankowości mobilnej z drugiej. Badanie dowodzi, że potrzebne są praktyki promocyjne i kampanie uświadamiające, aby uchwycić profile demograficzne klientów i zachęcić ich do korzystania z bankowości mobilnej. Badanie wykazało znaczenie zastosowania teorii sytuacyjnej do przyjęcia innowacyjnych technologii w zakresie usług bankowych w Tanzanii. Poszerza także nasze rozumienie znaczenia czynników demograficznych, na które nie zwracano uwagi w dominujących teoriach społeczno-psychologicznych. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this study was to examine the influence of demographic factors on the adoption of innovative mobile banking services in Tanzania. It utilized Rogers' Diffusion of Innovation Theory (DIT) to ascertain the importance of situation-based demographic factors. A survey was conducted with 416 customers of a leading bank in Tanzania. The study applied self-administered questionnaires completed by the respondents who had agreed to participate. The data were analyzed using a combination of descriptive and multivariate analyses. The descriptive results revealed that the majority of respondents used mobile banking once to three times a week to check their balance, download a mini-statement, pay different bills, transfer funds from their account to a mobile telecom network, and buy airtime. The regression results further showed a positive and significant relationship between level of income and education attainment on the one hand and the adoption of mobile banking on the other. The study argues that promotional practices and awareness-raising campaigns are needed to capture the demographic profiles of customers in order to encourage them to adopt mobile banking. Theoretically, the study has shown the relevance of applying the situation-based theory to the adoption of innovative technologies as regards banking services in Tanzania. It also broadens our understanding of the importance of demographic factors that have received little attention from the dominant socio-psychological theories. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdinoor, A., & Mbamba, U. O. (2017). Factor influencing consumers' adoption of mobile financial services in Tanzania. Cogent Business & Management, 4(1), 1-19. http://doi.org/10.1080/23311975.2017.1392273
 2. Ahmed, A. M., Moreton, R., Mehdi, Q. H., & Elmaghraby, A. (2013). E-government services challenges and opportunities for developing countries: The case of Libya. Paper presented at the 2013 Second International Conference on Informatics & Applications (ICIA). Retrieved from https://www.academia.edu/24237882/E- Government_Services_Challenges_and_Opportunities_for_Developing_Countries_The_Case_of_Libya
 3. Alafe ef, M., Singh, D., & Ahmad, K. (2011). Influence of demographic factors on the adoption level of mobile banking applications in Jordan. Research Journal of Applied Sciences, 6(6), 373-377. http://doi.org/10.3923/rjasci.2011.373.377
 4. Alalwan, A.A., Rana, N.P., Dwivedi, Y.K., Lai, B., & Williams, M.D. (2015). Adoption of mobile banking in Jordan: Exploring demographic differences on customers' perceptions. IFIP International Federation for Information Processing, 9373, 13-23. http://doi.org/10.1007/978-3-319-25013-7_2
 5. Ajide, F.M. (2016). Financial innovation and sustainable development in selected countries in West Africa. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 12(3), 85-111. https://doi.org/10.7341/20161234
 6. Burgess, R. (1986). Key Variables in Social Investigation. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351170000
 7. Bhatt, A., & Bhatt, S. (2016). Factors affecting customers' adoption of mobile banking services. Journal of Internet Bank Commerce, 21. Retrieved from http://www.icommercecentral.com/open-access/factors-affecting-customers-adoption-of-mobile- banking-services.php?aid=70189
 8. Cruz, P., Neto, L., Gallego, P., & Laukkanen, T. (2010). Mobile banking rollout in emerging markets. Evidence from Brazil. The International Journal of Bank Marketing, 28(10), 342-371. http://doi.org/10.1108/02652321011064881
 9. Curran, J.M. & Meuter, M.L. (2005). Self-service technology adoption: Comparing three technologies. Journal of Services Marketing, 19,(2), 103-113. http://dx.doi.org/10.1108/08876040510591411
 10. DeBaillon, L., & Rockwell, P. (2005). Gender and student-status differences in cellular telephone use. International Journal of Mobile Communication, 3(1), 82-98. http://doi.org/10.1504/IJMC.2005.005876
 11. Glaeser, E.L. (1999). Learning in cities. Journal of Urban Economics, 46(2), 254-277. https://doi.org/10.1006/juec.1998.2121
 12. Golejewska, A. (2018). Innovativeness of enterprises in Poland in a regional context. Journal of Management, Entrepreneurship and Innovation. 14(1), 29-44. https://doi.org/10.7341/20181412
 13. Gosavi, A. (2017). Use of the Internet and its impact on productivity and sales growth in female-owned firms: Evidence from India. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 13(2), 155-178. https://doi.org/10.7341/20171327
 14. Harma, M.K., & Dubey, R. (2009). Prospects of technological advancements in banking sector using mobile banking and position of India. Proceedings of the International Association of Computer Science and Information Technology Spring Conference (pp. 291-295). Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5169360
 15. Hair, J., Black, B., Babin, B., Anderson, R., & Tatham, R. (2008). Multivariate Data Analysis New Delhi: Prentice Hall.
 16. Hill, A.M.(1998). Problem solving in real-life contexts: An alternative for design in technology education. International Journal of Technology and Design Education. 8(1), 203-220. https://doi.org/10.1023/A:1008854926028
 17. Kolodinsky, M.J., Hogarth, M., & Hilgert, A.M. (2004). The adoption of electronic banking technologies by US consumers. International Journal of Bank Marketing, 22(4), 238-259. http://doi.org/10.1108/02652320410542536
 18. Krogh, E., Hansen, T.N., Wendt, S., & Elkjaer, M. (2009). Promoting employment for women as a strategy for poverty reduction. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Retrieved from http://www.oecd.org/greengrowth/green-development/43514554.pdf
 19. Laforet, S., & Li, X.Y. (2005). Consumers' attitudes towards online and mobile banking in China. International Journal of Bank Marketing, 3(5), 362-380. http://doi.org/10.1108/02652320510629250
 20. Laukkanen, T., & Pasanen, M. (2008). Mobile banking innovators and early adopters: How they differ from other online users. Journal of Financial Service Marketing, 13(2), 86-94. http://doi.org/10.1057/palgrave.fsm.4760077
 21. Lee, K.S., Lee, H.S., & Kim, S.Y. (2007). Factors influencing the adoption behaviour of mobile banking: A South Korean perspective. Journal of Internet Banking and Commerce, 12,(2). Retrieved from http://www.icommercecentral.com/open- access/factors-influencing-the-adoption-behavior-of-mobile-banking-a-south-korean- perspective.php?aid=38487
 22. Lohse, G.L., Bellman, S., & Johnson, E.J. (2000). Consumer buying behaviour on the Internet: Findings from panel data. Journal of Interactive Market, 14(1), 15-29. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6653(200024)14:1<15::AID-DIR2>3.0.CO;2-C
 23. Makanyeza, C. (2017). Determinants of consumers' intention to adopt mobile banking services in Zimbabwe. International Journal of Bank Marketing, 35(6), 997-1017. http://doi.org/10.1108/IJBM-07-2016-0099
 24. Masamila, B. (2014). State of mobile banking in Tanzania and security issues. International Journal of Network Security and its Applications, 6(4), 53-64. http://doi.org/10.5121/ijnsa.2014.6405
 25. Mattila, M., Karjaluoto, H., & Pento, T. (2003). Internet banking adoption among mature customers: Early majority or laggards?. Journal of Services Marketing, 17(5), 514-528. https://doi.org/10.1108/08876040310486294
 26. Mattila, K. (2003). Factors affecting the adoption of mobile banking services. Journal of Internet Banking Commerce, 8, 14-15. Retrieved from http://www.icommercecentral.com/open-access/factors-affecting-the-adoption-of-mobile-banking- services.php?aid=38725
 27. Mirza, A.P., Beheshti, M.T.H., Wallstrom, A., & Mirza, O.P. (2009). Adoption of internet banking by Iranian consumers: An empirical investigation. Journal of Applied Sciences, 9(14), 2567-2575. http://doi.org/10.3923/jas.2009.2567.2575
 28. Monsuwe, T.P., Dellaert, B.G.C., & de Ruyter, K. (2004). What drives consumers to shop online? A literature review. International Journal of Service Industry Management, 15(1), 102-121. https://doi.org/10.1108/09564230410523358
 29. Mori, N. (2014). Women entrepreneurship development in Tanzania. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--- ifp_seed/documents/publication/wcms_360426.pdf.
 30. Munisi, R. (2015). Attitudinal factors and adoption of e-money services in Tanzania: A case of Ilala District's SMEs in Dar es Salaam. Unpublished MBA Dissertation, University of Dar es Salaam, Dar es Salaam.
 31. Naegels, V., Mori, N., & D'Espallier, B. (2018). An institutional view on access to finance by Tanzanian women-owned enterprises. Venture Capital, 20(2), 191-210. https://doi.org/10.1080/13691066.2017.1358927
 32. Rambocas, M., & Arjoon, S. (2012). Using diffusion of innovation theory to model customer loyalty for internet banking: A TT millennial perspective. International Journal of Business and Commerce, 1(8), 1-14.
 33. Reem, R., & Jawdat, A. (2018). A  model of mobile payment usage among Arab consumers. International Journal of Bank Marketing, 36 (7), 1213-1234, https://doi.org/10.1108/IJBM-05-2017-0080
 34. Rogers, E. (1995). Diffusion of Innovations (3rd ed.). New York: Free Press.
 35. Rogers, E. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). New York: Free Press.
 36. Singh, S., & Srivastava, R. K. (2018). Predicting the intention to use mobile banking in India. International Journal of Bank Marketing, 36(2), 357-378. https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2016-0186
 37. Sulaiman, A., Jaafar, N.I., & Mohezar, S. (2007). An overview of mobile banking adoption among the urban community. International Journal of Mobile Communications, 5,(2), 157-168. https://doi.org/10.1504/IJMC.2007.011814
 38. Swai, F.A. (2015). Factors influencing customers' adoption and actual use of mobile phone payment services in Tanzania. Unpublished MBA Dissertation, University of Dar es Salaam, Dar es Salaam.
 39. Van de Wijngaert, L., & Bouwman, H. (2009). Would you share? Predicting the potential use of a new technology. Telematics and Informatics, 26(1), 85-102. https://doi.org/10.1016/j.tele.2008.01.002
 40. Venkatesh, V., & Morris, M. (2000). A longitudinal field investigation of gender differences in individual technology adoption decision-making processes. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 83(1), 33-60.
 41. Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B., & Davis, F.D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478. http://doi.org/10.2307/30036540
 42. Yu, C.S. (2012). Factors affecting individuals to adopt mobile banking: Empirical evidence from the UTAUT Model. Journal of Electronic Commerce Research, 13(2), 104-121.
 43. Zhou, T., Lu, Y., & Wang, B. (2010). Integrating TTF and UTAUT to explain mobile banking user adoption. Computing Human Behaviour, 26 (4), 760-767. http://doi.org/10.1016/j.chb.2010.01.01
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201627
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu