BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Steinerowska-Streb Izabella (University of Economics in Katowice, Poland), Głód Grzegorz (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Innovations in Polish Family Firms. Exploring Employee Creativity and Management Practices that Stimulate Innovative Thinking
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2020, vol. 16, nr 2, s. 231-260, tab., wykr., bibliogr. s. 252-259
Tytuł własny numeru
Behavioral Determinants of Enterprise Development and Innovation
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Innowacje, Kreatywność, Innowacje w organizacji, Innowacje w produkcji, Innowacje marketingowe
Family-owned business, Innovations, Creativity, Innovations in organization, Innovations in production, Marketing innovations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O3, D22
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania jest rozpoznanie, czy firmy rodzinne wdrażające kreatywne pomysły swoich pracowników są bardziej innowacyjne niż pozostałe firmy rodzinne, tj. czy wdrażają więcej innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. W artykule eksploruje się związek między innowacjami wdrażanymi w firmach rodzinnych i zaangażowaniem tych firm w prowadzenie działań stymulujących innowacyjne myślenie pracowników firmy przez budowanie klimatu zaufania w pracy, wspieranie rozwoju pracowników oraz wspieranie integracji zespołu. Realizacja postawionych celów została osiągnięta w oparciu o analizę wyników badania pierwotnego przeprowadzonego w Polsce na próbie 353 firm rodzinnych. Analiza statystyczna wyników badania wykazała, że firmy rodzinne wdrażające kreatywne rozwiązania swoich pracowników, wprowadzają istotnie więcej innowacji produktowych, niż inne firmy rodzinne. Nie ma jednak różnic między tymi dwiema grupami firm rodzinnych w zakresie wdrażania innowacji organizacyjnych, procesowych i marketingowych. Nasza analiza wykazała również, że: (i) wspieranie rozwoju pracowników jest niezależnym czynnikiem wpływającym na innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne firm rodzinnych; oraz że (ii) budowanie integracji zespołu przez firmę jest niezależnym czynnikiem wpływającym na innowacje procesowe. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to recognize whether family firms that introduce the creative ideas of their employees are more innovative than the other family firms, i.e. if they introduce more products, processes, marketing, and organizational innovations. Moreover, it explores the relationship between the innovation of family businesses and their involvement in activities that stimulate innovative thinking by building a trusting workplace climate, driving employees' development, and supporting team integration. The study is based on the primary research which was conducted in Poland on a sample of 353 family firms. The statistical analysis of the research results shows that family firms that implement the creative solutions of their employees introduce significantly more product innovations than other family businesses. However, there are no differences between these two groups of family firms regarding organizational, process, and marketing innovations. Our analysis also revealed that: (i) supporting employee development is an independent factor influencing the product, process and organizational innovation of family businesses; and that (ii) building team integration by the company is an independent factor that impacts process innovation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, N., Potocnik, K., & Zhou, J. (2014). Innovation and creativity in organizations: A  state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework. Journal of Management, 40(5), 1297-1333. http://doi.org/10.1177/0149206314527128
 2. Astrachan, J.H. (2010). Strategy in family business: Toward a multidimensional research agenda. Journal of Family Business Strategy, 1(1), 6-14. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfbs.2010.02.001
 3. Bammens, Y., Notelaers, G., & Van Gils, A. (2014). Implications of family business employment for employees' innovative work involvement. Family Business Review, 28(2), 123-144. http://doi.org/10.1177/0894486513520615
 4. Bassanini, A., Breda, T., Caroli, E., & Rebérioux, A. (2013). Working in family firms: Paid less but more secure? Evidence from French matched employer-employee data. ILR Review, 66(2), 433-466. http://doi.org/10.1177/001979391306600206
 5. Beheshtifar, M., & Zare, E. (2013). Employee creativity: A compulsory factor in organizations. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research, 5(2), 242-247. http://doi.org/10.1177/0258042X16676664
 6. Beck, L., Janssens, W., Kommelen, T., & Sluismans, R. (2009). Research on innovation capacity antecedents, distinguishing between family and non-family businesses. Paper presented at the EIASM Workshop on Family Firms Management Research, June 7-9, Hasselt, Belgium. Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/228781684_Research_on_innovation_capacity_antecedents_dist inguishing_between_family_and_non-family_businesses
 7. Bratnicka-Myśliwiec, K., Wronka- Pośpiech, M., & Ingram T. (2019). Does socioemotional wealth matter for competitive advantage? A case of Polish family businesses. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1), 123-146. http://doi.org/10.7341/20191515
 8. Boers, B., Ljungkvist, T., Brunninge, O., & Nordqvist, M. (2017). Going private: A socioemotional wealth perspective on why family controlled companies decide to leave the stock-exchange. Journal of Family Business Strategy, 8(2), 74-86. http://doi.org/10.1016/j.jfbs.2017.01.005
 9. Cekmecelioglu, H.G., & Gűnsel, A. (2013). The effects of individual creativity and organizational climate on firm innovativeness. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99(2013), 257-264. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.493
 10. Ceserani, J. (2014). Innovation and trust - the path to mastery. Industrial and Commercial Training, 46(6), 302-306. http://doi.org/10.1108/ICT-04-2014-0024
 11. Classen, N., Carree, M., Van Gils, A., & Peters, B. (2014). Innovation in family and non-family SMEs: An exploratory analysis. Small Business Economics, 42(3), 595-609. http://doi.org/10.1007/s11187-013-9490-z
 12. Clinton, E. (2016). Human resources in the family business - maximising the power of your people. The Irish Journal of Management, 35(2), 176-178. http://doi.org/10.1515/ijm-2016-0014
 13. Coelho, F., Augusto, M., & Lages, L.F. (2011). Contextual factors and the creativity of frontline employees: The mediating effects of role stress and intrinsic motivation. Journal of Retailing, 87(1), 31-41. http://doi.org/10.1016/j.jretai.2010.11.004
 14. Covin, J.G., & Wales, W.J. (2012). The measurement of entrepreneurial orientation. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4), 677-702. http://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00432.x
 15. Dackert, I. (2016). Creativity in teams: The impact of team members' affective well-being and diversity. Open Journal of Social Sciences, 4, 19-28. http://doi.org/10.4236/jss.2016.49003
 16. De Massis, A., Wang, H., & Chua J.H. (2018). Counterpoint: How heterogeneity among family firms influences organizational change. Journal of Change Management, 19(1), 37-44. http://doi.org/10.1080/14697017.2017.1419808
 17. De Massis, A., Frattini, F., & Lichtenthaler, U. (2012). Research on technological innovation in family firms: Present debates and future directions. Family Business Review XX(X), 1-22. http://doi.org/10.1177/0894486512466258
 18. Doran, J., & Ryan, G. (2017). The role of stimulating employees' creativity and idea generation in encouraging innovation behaviour in Irish firms. Irish Journal of Management, 36(1), 32-48. http://doi.org/10.1515/ijm-2017-0005
 19. Dovey, K. (2009). The role of trust in innovation. The Learning Organization, 16(4), 311-325. http://doi.org/10.1108/09696470910960400
 20. Drozdowski, R., Zakrzewska, A., Puchalska, K., Morchat, M., & Mroczkowska, D. (2010). Wspieranie Postaw Proinnowacyjnych przez Wzmacnianie Kreatywności Jednostki. Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Retrieved from https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/9721ogktouk4ue.pdf
 21. Dul, J., & Ceylan, C. (2014). The impact of a creativity-supporting work environment on a firm's product innovation performance. Journal of Product Innovation Management, 31, 1254-1267. http://doi.org/10.1111/jpim.12149
 22. Erdogan, I., Rondi, E., & De Massis, A. (2019). Managing the tradition and innovation paradox in family firms: A family imprinting perspective. Entrepreneurship Theory and Practice, 44(1), 1-35. http://doi.org/10.1177/1042258719839712
 23. Filser, M., Brem, A., Gast, J., Kraus, S., & Calabrò, A. (2016). Innovation in family firms - examining the inventory and mapping the path. International Journal of Innovation Management, 20(06), 1-39. http://doi.org/10.1142/S1363919616500547
 24. Franz, B., Leicht, R., Molenaar, K., & Messner, J. (2017). Impact of team integration and group cohesion on project delivery performance. Journal of Construction Engineering and Management, 143(1), 1-12. http://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001219
 25. Gentry, R., Dibrell, C., & Kim, J. (2016). Long-term orientation in publicly traded family businesses, Evidence of a dominant logic. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(4), 733-757. http://doi.org/10.1111/etap.12140
 26. Ghosh, K. (2015). Developing organizational creativity and innovation. Toward a model of self-leadership, employee creativity, creativity climate and workplace innovative orientation. Management Research Review, 38(11), 1126-1148. http://doi.org/10.1108/MRR-01-2014-0017
 27. Giustiniano, L., Lombardi, S., & Cavaliere, V. (2016). How knowledge collecting fosters organizational creativity, Management Decision, 54(6), 1464-1496. http://doi.org/10.1108/MD-04-2015-0111
 28. Gòmez-Meja, L. R., Kynes, K. T., Numez-Nickel, M., & Moyano-Tuentes. H. (2007). Socioemotional health and business risk in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills. Administrative Science Quarterly, 52, 106-137. http://doi.org/stable/i20109899
 29. Granot, E. (2011). Creative managers and managing creativity: A hermeneutic exploration. American Journal of Business, 26(2), 161-182. http://doi.org/10.1108/19355181111174534
 30. Hassan, M.U., Malik, A.A. Hasnain, A., Faiz, M.F., & Abbas, J. (2013). Measuring employee creativity and its impact on organization innovation capability and performance in the banking sector of Pakistan. World Applied Sciences Journal, 24 (7), 949-959. http://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.24.07.13253
 31. Hiebl, M.R.W. (2014). Risk aversion in the family business: The dark side of caution. Journal of Business Strategy, 35(5), 38-42. http://doi.org/10.1108/JBS-09-2013-0087
 32. Hon, A.H.Y., Bloom, M., & Crant, M. (2014). Overcoming resistance to change and enhancing creative performance. Journal of Management, 40(3), 919-941. http://doi.org/10.1177/0149206311415418
 33. Hon, A.H.Y., & Lui, S.S. (2016). Employee creativity and innovation in organizations. Review, integration, and future directions for hospitality research. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(5), 862- 885. http://doi.org/10.1108/IJCHM-09-2014-0454
 34. Hong, J., Hou, B., Zhu, K., & Marinova, D. (2018). Exploratory innovation, exploitative innovation and employee creativity: The moderation of collectivism in Chinese context. Chinese Management Studies, 12(2), 268-286. http://doi.org/10.1108/CMS-11-2016-0228
 35. Hoy, F. (2006). The complicating factor of life cycles in corporate venturing. Entrepreneurship Theory Practice, 30(6), 831-836. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00154.x
 36. Isaken, S. (2017). Leadership's role in creative climate creation. In M.D. Mumford & S. Helmin (Eds.), Handbook of Research on Leadership and Creativity. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
 37. Imran, M. Ilyas, M., Aslam, U., & Fatima, T. (2018). Knowledge processes and firm performance, the mediating effect of employee creativity. Journal of Organizational Change Management, 31(3), 512-531. http://doi.org/10.1108/JOCM-10-2016-0202
 38. Jiang, Y., & Chen, C.C. (2016). Integrating knowledge activities for team innovation. Effects of transformational leadership. Journal of Management, 44 (5), 1819-1847. http://doi.org/10.1177/0149206316628641
 39. Khalili, A. (2018). Creativity and innovation through LMX and personal initiative. Journal of Organizational Change Management, 31 (2), 323-333. http://doi.org/10.1108/JOCM-09-2016-0183
 40. Kammerlander, N., Dessì, C., Bird, M., Floris, M., & Murru, A. (2015). The impact of shared stories on family firm innovation: A  multicase study. Family Business Review, 28(4), 332 -354. http://doi.org/10.1177/0894486515607777
 41. Kellermanns, F.W., Eddleston, K.A., Sarathy, R., & Murphy, F. (2012). Innovativeness in family firms: A family influence perspective. Small Business Economics, 38(1), 85-101. http://doi.org/10.1007/s11187-010-9268-5
 42. Kotlar, J., & Chrisman, J.J. (2018). How family involvement influences organizational change. Journal of Change Management, 19 (1), 26-36. http://doi.org/10.1007/s11187-010-9268-5
 43. Kotlar, J., De Massis, A., Fang, H., & Frattini, F. (2014). Strategic reference points in family firms. Small Business Economics, 43(3), 597-619. http://doi.org/10.1007/s11187-014-9556-6
 44. König, A., Kammerlander, N., & Enders, A. (2013). The family innovator's dilemma. How family influence affects the adoption of discontinuous technologies by incumbent firms. Academy of Management Review, 38(3), 418-441. http://doi.org/10.5465/amr.2011.0162
 45. Kraśnicka, T. (2017), Sukcesja i kondycja ekonomiczno- finansowa firm rodzinnych w Polsce i Czechach. Wyniki badań jakościowych. Zeszyty Naukowe Poiltechniki Śląskiej, 108, 203-214.
 46. Lattuch, F. (2019). Family firm innovation strategy, contradictions and tradition. Journal of Business Strategy, 40(3), 36-42. http://doi.org/10.1108/JBS-03-2018-0046
 47. Lau, D.C., & Liden, R.C. (2008). Antecedents of coworker trust: Leaders' blessings. Journal of Applied Psychology, 93, 1130-1138. http://doi.org/10.1037/0021-9010.93.5.1130
 48. Li, Z., & Daspit, J.J. (2016). Understanding family firm innovation heterogeneity: A typology of family governance and socioemotional wealth intentions. Journal of Family Business Management, 6(2), 103-121. http://doi.org/10.1108/JFBM-02- 2015-0010
 49. Lim, E.N.K., Lubatkin, M.H., & Wiseman, R.M. (2010). A family firm variant of the behavioral agency theory. Strategic Entrepreneurship Journal, 4(3), 197-211. http://doi.org/10.1002/sej.91
 50. Lorenzo, D., & Núñez-Cacho, P. (2013). Do family firms have specific barriers to innovation? A first approach. Paper presented at the IFERA 2013 Conference, University of St. Gallen, St. Gallen. Retrieved from http://www2.uca.es/serv/catedra-empresa- familiar/docs/DO%20FAMILY%20FIRMS%20HAVE%20-Lorenzo_y_Nunez-Cacho_Ifera_2013.pdf
 51. Madrid-Guijarro, A., Garcia, D., & Van Auken, H. (2009). Barriers to innovation among Spanish manufacturing SMEs. Journal of Small Business and Management, 47(4), 465-488. http://doi.org/10.1111/j.1540- 627X.2009.00279.x
 52. Martin, G., & Gomez-Mejia, L. (2016). The relationship between socioemotional and financial wealth: Re-visiting family firm decision making. Management Research. Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 14(3), 215-233. http://doi.org/10.1108/MRJIAM-02-2016- 0638
 53. Memili, E., & Welsh, H.B. (2012). Towards a theory of nonfamily employees' organizational identification and attachment in family firms. Journal of Technology Management, 7(3), 255-269. http://doi.org/10.1108/17468771311325167
 54. Moghimi, S., & Subramaniam, I.D. (2013). Employees' creative behavior: The role of organizational climate in Malaysian SMEs. International Journal of Business and Management, 8(5), 1-12. http://doi.org/10.5539/ijbm.v8n5p1
 55. Nawi, M.N.M., Lee, A., Kamar, K.A.M., & Hamid, Z.A. (2012). Critical success factors for improving team integration in industrialised building system (IBS) construction projects: the Malaysian case. Malaysian Construction Research Journal, 10(1), 45-63.
 56. OECD. (2005). Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (3rd ed.). Paris, France: Organization for Economic Co-operation and Development.
 57. OECD/Eurostat. (2018). Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation (4th ed.). Luxemburg: OECD Publishing.
 58. O'Sullivan, D., & Dooley, L. (2009). Applying Innovation. Thousand Oakes, CA: Sage Publications.
 59. Palacios, D., Gil, I., & Garrigos, F. (2009). The impact of knowledge management practices on innovation and entrepreneurship in the biotechnology and telecommunications industries. Small Business Economics, 32, 291-301. jstor.org/stable/40344552
 60. Parjanen, S. (2012). Experiencing creativity in the organization: From individual creativity to collective creativity. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 7, 110-128. http://doi.org/10.28945/1580
 61. Park, H.Y., Misra, K., Reddy, S., & Jaber, K. (2019). Family firms' innovation drivers and performance: A  dynamic capabilities approach. Journal of Family Business Management, 9(1), 4-23. http://doi.org/10.1108/JFBM-11-2017-0039
 62. Rodrigues, A.F.C., & Marques Veloso, A.L.O. (2013). Organizational trust, risk and creativity. Review of Business Management 14(49), 545-561. http://doi.org/10.7819/rbgn.v15i49.1334
 63. Salas, E., Diazgranados, D., Klein, C., Burke, C.S., Stagl, K.C., Goodwin, G.F., & Halpin, S. M. (2008). Does team training improve team performance? A  meta-analysis. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 50(6), 903-933. http://doi.org/10.1518/001872008X375009
 64. Sarri, K.K., Bakouros, I.L., & Petridou, E. (2010). Entrepreneur training for creativity and innovation. Journal of European Industrial Training, 34(3), 270-288. http://doi.org/10.1108/03090591011031755
 65. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students (3rd ed.). London, UK: Financial Times/Prentice Hall.
 66. Seale, C. (2004). Researching Society and Culture. London, UK, Sage.
 67. Shih, H.-A., Chiang, Y.-H., & Chen, T.-J. (2012). Transformational leadership, trusting climate, and knowledge-exchange behaviors in Taiwan. The International Journal of Human Resource Management 23 (6), 1057-1073. http://doi.org/10.1080/09585192.2011.639546
 68. Slatten, T. (2014). Determinants and effects of employee's creative self-efficacy on innovative activities. International Journal of Quality and Service Sciences, 6(4), 326-347. http://doi.org/10.1108/IJQSS-03-2013-0013
 69. Sharama, P., & Sharama, S. (2011). Drivers of proactive Environmental strategy in family firms. Business Ethics Quarterly, 21(2), 309-334. http://doi.org/10.5840/beq201121218
 70. Siddiqi, H., & Qureshi, M. (2016). The impact of employees' creativity on the performance of the firm. Research Issues in Social Sciences, 1, 1-12.
 71. Steinerowska-Streb, I. 2016, Wybrane determinanty zatrudniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3 (794), 68-78.
 72. Sułkowski, Ł., & Marjański, A. (2009). Firmy Rodzinne. Jak Osiągnąć Sukces w  Sztafecie. Warszawa: Poltext.
 73. Tang, G., Yu, B., Cooke, F.L., & Chen, Y. (2017). High-performance work system and employee creativity. The roles of perceived organisational support and devolved management, Personnel Review, 46(7), 1318-1334. http://doi.org/10.1108/PR-09-2016-0235
 74. Tien, H.K., Chang, B.L., & Kuo, Y.K. (2019). Does experience stimulate or stifle creativity?. European Journal of Innovation Management, 22(3),422-445. http://doi.org/10.1108/EJIM-02-2018-0042
 75. Tuan, N.P, Giang, P.H., & Nguyen, D.N. (2014). The impact of organizational culture on innovation activities the case of X corporation in Vietnam. Journal of Global Management Research. Retrieved from http://gmrjournal.uqam.ca/documents/GMRJ-V10N1-JUN2014-29-36.pdf
 76. Tung, F.C., & Yu, T.W. (2016). Does innovation leadership enhance creativity in high-tech industries? Leadership & Organization Development Journal, 37(5), 579-592. http://doi.org/10.1108/LODJ-09-2014- 0170
 77. Tierney, P., & Farmer, S.M. (2004). The Pygmalion process and employee creativity. Journal of Management, 30(3), 413-32. http://doi.org/10.1016/j.jm.2002.12.001
 78. Xu, F., & Wang, X. (2019). Leader creativity expectations and follower radical creativity: Based on the perspective of creative process. Chinese Management Studies, 13(1), 214-234. http://doi.org/10.1108/CMS-04-2018- 0489
 79. Urbinati, A., Franzò, S., De Massis, A., & Frattini, F. (2017). Innovation in family firms: A review of prior studies and a framework for future research. In A. Brem & E. Viardot (Eds), Revolution of Innovation Management. (pp. 213-246). London: Palgrave Macmillan.
 80. Unsworth, K. (2001). Unpacking creativity. Academy of Management Review, 26, 289-297. http:doi.org/10.5465/amr.2001.4378025
 81. Vinarski-Peretz, H., & Carmeli, A. (2011). Linking care felt to engagement in innovative behaviors in the workplace: The mediating role of psychological conditions. Psychology of Aesthetic, Creativity, and the Arts, 5, 43-53. http://doi.org/10.1037/a0018241
 82. Zaitouni, M., & Ouakouak, M.L. (2018). The impacts of leadership support and coworker support on employee creative behavior. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(9), 1745-1763. http://doi.org/10.1108/IJPPM-10-2017-0264
 83. Zientara, P. (2017). Socioemotional wealth and corporate social responsibility: A critical analysis. Journal of Business Ethics, 144(1), 185-189. http://doi.org/10.1007/s10551-015-2848-1
 84. Zhang, X., & Zhou, J. (2014). Empowering leadership, uncertainty avoidance, trust, and employee creativity: Interaction effects and a mediating mechanism. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 124, 150-164. http://doi.org/10.1016/j.obhdp.2014.02.002
 85. Zhou, J., & George J.M. (2003). Awakening employee creativity. The role of leader emotional intelligence. Leadership Quarterly, 14, 545-568. http://doi.org/10.1016/S1048-9843(03)00051-1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20201628
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu