BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glinka Beata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Przedsiębiorczość i kultura
Entrepreneurship and Culture
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2015, t. 16, z. 1, s. 1-13, bibliogr. 31 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kultura, Wspieranie przedsiębiorczości, Kulturowe uwarunkowania biznesu
Entrepreneurship, Culture, Entrepreneurship support, Cultural determinants of business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość to pojęcie klucz, którego użycie samo w sobie stanowić może obecnie uzasadnienie podjęcia naukowej refleksji czy wysiłku badawczego. Przedsiębiorczość jest ważna, kluczowa z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego - takie opinie możemy słyszeć zarówno ze strony badaczy, jak i polityków czy przedstawicieli rozmaitych organizacji zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości. Z jednej strony trudno się z takimi stwierdzeniami nie zgodzić, z drugiej jednak wydaje się, że powszechne zainteresowanie i trwająca już od jakiegoś czasu "moda na przedsiębiorczość" mogą doprowadzić do trywializacji dyskursu, jak również sposobu badania zjawiska. Świadoma tych zagrożeń chciałabym podjąć w niniejszym artykule problematykę wieloaspektowych związków pomiędzy przedsiębiorczością a kulturą, uznając ten obszar za niebanalny, coraz lepiej rozpoznany, jednakże wciąż zajmujący relatywnie peryferyjne miejsce w literaturze (zwłaszcza polskiej) z zakresu przedsiębiorczości. Celem opracowania jest więc pokazanie wybranych wymiarów relacji, które zachodzą pomiędzy przedsiębiorczością a kulturą. (fragment tekstu)

Entrepreneurship belongs to the most popular research areas in Poland as well as in other countries. The article presents an analysis of selected relations between culture and entrepreneurship. The author discusses selected trends in entrepreneurship research and claims that the researches focused on interconnections between culture and entrepreneurship address the most vital problems. In this text the author points out two key issues: the cultural context of entrepreneurship and the images of entrepreneurship (or entrepreneurs) as presented in different texts of culture (e.g. media, novels etc.). Connections between these two areas are described, as well as their influence on entrepreneurial processes, actions undertaken by entrepreneurs, and entrepreneurs' identities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z.J., Audretsch D.B. (eds.), Handbook of entrepreneurship research, New York-Dordrecht-Heidelberg-London 2010.
 2. Berger B. (red.), Kultura przedsiębiorczości, Warszawa 1994.
 3. Blank S., Dorf B., Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Gliwice 2013.
 4. Busenitz L.W., Gomez C., Spencer J.W., Country Institutional Profiles: Unlocking Entrepreneurial phenomena, "The Academy of Management Journal" 2000, nr 43(5), s. 994-1003.
 5. Dunin-Wąsowicz P., Menedżer świnia, "Polityka" 2005, nr 9(2493), 5.03, s. 62-64.
 6. Gartner W., ‚Who is an Entrepreneur' is the Wrong Question, "American Journal of Small Business" 1988 (Spring), s. 11-32.
 7. Gassea Y., Tremblay M., Entrepreneurial Beliefs and Intentions: A Cross-Cultural Study of University Students in Seven Countries, "International Journal of Business" 2011, nr 16(4), s. 303--314.
 8. Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa 2008.
 9. Glinka B., Przedsiębiorczość [w:] J. Bogdanienko, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Warszawa 2013, s. 59-75.
 10. Glinka B., Przedsiębiorczość humanistyczna [w:] R. Batko, B. Nierenberg, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Warszawa 2015.
 11. Glinka B., Thatchenkery T., A comparative study of perceptions towards entrepreneurship in India, Poland, and the USA, "International Journal of Human Resources Development Management" 2013, nr 13(2/3), s. 119-135.
 12. Grant P., Perren L., Small Business and Entrepreneurial Research: Meta-theories, Paradigms and Prejudices, "International Small Business Journal" 2002, nr 20(2), s. 185-209.
 13. Greve A., Salaff J., Social networks and entrepreneurship, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2003, (1), s. 1-22.
 14. Grondona M., Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego [w:] L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Warszawa 2003.
 15. Grzeszczyk E., Sukces: amerykańskie wzory - polskie realia, Warszawa 2003
 16. . Hampden-Turner C., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu (The seven cultures of capitalism), Warszawa 1998/1993.
 17. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje, Warszawa 2011.
 18. Hoselitz B.F., Noneconomic Factors in Economic Development, "The American Economic Review" 1957, nr 47(2), s. 28-41.
 19. House R.J., Hanges P.J., Javidan M., Dorfman P.W., Gupta V., Culture, leadership and organizations: GLOBE Study of 62 Societies, Thousand Oaks-London-New Delhi 2004.
 20. Jennings P.L., Perren L., Carter S., Alternative Perspectives on Entrepreneurship Research, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2005, nr 29(2), s. 145-152.
 21. Kärreman D., Alvesson M., Making Newsmakers: Conversational Identity at Work, "Organization Studies" 2001, nr 22(1), s. 59-89.
 22. Klyver K., Hindle K., Meyer D., Influence of social network structure on entrepreneurship participation - A study of 20 national cultures, "International Entrepreneurship and Management Journal" 2008, nr 4(3), s. 331-347.
 23. Light I., Bhachu P. (eds.), Immigration and entrepreneurship. Culture, capital and ethnic networks, New Brunswick-London 1993.
 24. Morris M., Kuratko D., Corporate Entrepreneurship: South-Western 2002.
 25. Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Warszawa 2012.
 26. Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy, Warszawa 2004.
 27. Thatchenkery T., Organization development in Asia: Globalization, homogenization, and the end of culture-specific practices [w:] B. Jones, M. Brazzel (red.), The NTL handbook of organization development and change: Principles, practices, and perspectives, San Francisco 2006, s. 387-403.
 28. Thomas A.S., Mueller S.L., A Case for Comparative Entrepreneurship: Assessing the Relevance of Culture, "Journal of International Business Studies" 2000, nr 31(2), s. 287-301.
 29. Wach K., Różnice kulturowe a prowadzenie międzynarodowej działalności gospodarczej [w:] J. Rokicki, M. Banaś (red.), Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, Kraków 2004, s. 325-334.
 30. Welter F., Smallbone D., Exploring the Role of Trust in Entrepreneurial Activity, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2006 (July), s. 465-475.
 31. Xavier S.R., Kelley D., Kew J., Herrington M., Vorderwulbecke A., Global Entrepreneurship Monitor. 2012 Global report, 2013, Global Entrepreneurship Research Association (GERA).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.15.001.3036
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu