BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sternal Małgorzata (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Tytuł
"Przedsiębiorczość dla mnie brzmi groźnie" - o znaczeniu przedsiębiorczości w pracy aktora
"Entrepreneurship Sounds Scary to Me..." - on the Significance of Entrepreneurship in an Actor's Work
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2015, t. 16, z. 1, s. 47-60, bibliogr. 13 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rynek sztuki, Rynek pracy, Wolne zawody
Entrepreneurship, Art market, Labour market, Freelance occupation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość artystów coraz częściej staje się przedmiotem dyskusji dotyczących kształcenia na wyższych uczelniach artystycznych i przygotowania artystów do wejścia na wymagający rynek pracy. Kontrowersje wokół odpowiedzialności uczelni za to, by absolwenci dysponowali kompetencjami innymi niż tylko ściśle artystyczne, można zaobserwować zarówno w akademiach muzycznych i teatralnych, jak i sztuk pięknych. Jednym z częściej pojawiających się wymogów jest wezwanie do tego, by artyści - aby lepiej radzić sobie na rynku pracy - wykazywali się przedsiębiorczością w swoich działaniach. Niniejszy artykuł powstał jako próba przedstawienia znaczenia przedsiębiorczości w pracy aktora. Powodem, dla którego wybrano akurat tę grupę zawodowych artystów, jest nie tylko fakt, że trudno znaleźć w literaturze przedmiotu analizy odnoszące się do tego właśnie wymiaru pracy absolwentów akademii teatralnych, lecz także częste porównania sposobu działania menedżerów (i przedsiębiorców) do pracy artystów wykonawców - muzyków i aktorów. Po krótkim przedstawieniu wybranych aspektów relacji sztuki i biznesu artykuł prezentuje wyniki pilotażowego badania dotyczącego miejsca przedsiębiorczości w wykonywaniu zawodu aktora. Analiza badania pozwoliła na pokazanie znaczenia, jakie aktorzy przypisują przedsiębiorczości we współczesnej kulturze. Tekst kończą ogólne refleksje odnoszące się zarówno do rozumienia przedsiębiorczej postawy artystów (i przez artystów), jak i do szerszego kontekstu wykorzystywania sztuki w nauce oraz praktyce zarządzania. (fragment tekstu)

This article attempts to present the significance of entrepreneurship in the professional life of actors. The results of a pilot research have been presented in the context of relationships between the arts and business. As described by the respondents entrepreneurship can be regarded as a a particular personality trait or a set of skills, or finally a certain attitude towards their personal and professional life. It has been linked to responsibility for one's professional activities and to value creation, not only in the economic dimension. The article concludes with general remarks on some factors contributing to possible misunderstandings of the concept of entrepreneurship in the artistis professions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Austin R.D., Devin L., Why Managing Innovation is Like Theatre, Harvard Business School Working Knowledge, 2003. http://hbswk.hbs.edu/item/3687.html [odczyt: 05.09. 2014].
 2. Bilton Ch., Cummings S., Creative Strategy. Reconnecting Business and Innovation, Southern Gate-Chichester 2010.
 3. Guillet de Monthoux P., The Art Firm, Aesthetic Management and Metaphysical Marketing from Wagner to Wilson, Palo Alto 2004.
 4. Ilczuk D. (red.), Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Bydgoszcz-Warszawa 2013.
 5. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2010.
 6. Krawczyk-Bryłka B., Geniusz-Stepnowska B., Predyspozycje zawodowe artysty a cechy przedsiębiorcze, "Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria i Praktyka" 2013, nr 1, http://www.zie.pg.gda.pl/2013/01 [odczyt: 05.09.2014].
 7. Mintzberg H., Zarządzanie, Warszawa 2013.
 8. Schiuma G., The Value of Arts for Business, Cambridge 2011.
 9. Słownik języka polskiego PWN, t. L-P, Warszawa 1995.
 10. Sternal M., Zarządzanie i przedsiębiorczość - czym są dla artystów?, "Zarządzanie Kulturą" 2013, t. 6, nr 1 / "Culture Management" 2013, vol. 6, no. 1.
 11. Stróżewski W., Kultura i rozwój [w:] O wielkości. Szkice z filozofii człowieka, Kraków 2002.
 12. Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, Warszawa 2011.
 13. Varbanova L., Strategic Management in the Arts, New York 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.15.004.3039
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu