BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewęgłowski Adrian (The Maria Curie-Skłodowska University, Poland)
Tytuł
Current Problems Being Faced by the Consortia with Respect to Industrial Property in the Light of Empirical Research
Źródło
Eastern European Journal of Transnational Relations, 2019, vol. 3, nr 1, s. 11-24, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Konsorcjum, Spółki cywilne, Prawo własności przemysłowej, Prawo upadłościowe, Licencje, Szkolnictwo wyższe, Badania naukowe
Consortium, Civil law partnership, Industrial property law, Bankruptcy law, Licences, Higher education, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article presents the outcomes of empirical research conducted by the author, which included the science consortia currently operating in Poland. This term should be understood as referring to multi-lateral agreements concluded between academic units (universities), and sometimes also involves private businesses (interested in investing in new technologies). Following the proliferation of science consortia, which was particularly pronounced in 2010, many of these entities are currently facing major difficulties in their daily operations. These have resulted, inter alia, from the expanding membership structure, which can give rise to conflicts between consortium members, or from financial and organizational difficulties which can lead to some consortium members' being declaring bankruptcy. In addition, consortium agreements frequently fail to devise effective solutions to deal with such difficulties once they arise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ann Ch. (2009). Patent Trolls - Menace or Myth. In W. Prinz zu Waldeck und Pyrmont, M. J. Adelman, R. Brauneis, J. Drexl & R. Nack (Eds.), Patents and Technological Progress in a Globalized World: Liber Amicorum Joseph Straus (pp. 355-364). Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.
 2. Blakeney, M. (2009). Biotechnological Patenting and Innovation. In W. Prinz zu Waldeck und Pyrmont, M. J. Adelman, R. Brauneis, J. Drexl & R. Nack (Eds.), Patents and Technological Progress in a Globalized World: Liber Amicorum Joseph Straus (pp. 229-242). Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.
 3. Herbet, A. (2008). Spółka cywilna. Konstrukcja prawna [Civil law partnership. Legal structure]. Warszawa: C. H. Beck.
 4. Kruczalak-Jankowska, J. (2016). Podmiotowy zakres prawa upadłościowego (zdolność upadłościowa) [Persons Falling Within the Scope of Insolvency Law (Bankruptcy Capacity)]. In A. Hrycaj, A. Jakubecki & A. Witosz (Eds.), System prawa handlowego: prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (pp. 655-657), vol. 6. Warszawa: C. H. Beck.
 5. Liberstein, M., Feingold, S., James, C., & Rosenblatt, P. (2012). "Recent developments and best practices in trademark licensing". In G. J. Battersby & C. W. Grimes (Eds.). Licensing update (pp. 30-31). New York: Wolters Kluwer Law & Business.
 6. Lic, J. (2013). Spółka cywilna. Problematyka podmiotowości prawnej [Civil Law Partnership. Issues of Legal Personality]. Warszawa: C. H. Beck.
 7. McGuire, M-R. (2015). Commentary on Article 17. In G.H. Hasselblatt (Ed.). Community Trade Mark Regulation. A Commentary (p. 469). München-Oxford: Beck-Hart-Nomos.
 8. Muchowska-Zwara, K. (2015). Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych [Legal Problems of the Functioning of Consortia Participating in Trade Regulated by the Public Procurement Law]. Warszawa: C. H. Beck.
 9. Opalski, A. (2018). Umowa konsorcjum [Consortium Agreement]. In W. J. Katner (Ed.), System prawa prywatnego: umowy nienazwane (pp. 1189-1191), vol. 9. Warszawa: C. H. Beck.
 10. Salamonowicz, M. (2018). Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe [The Concept and Legal Nature of a Research and Development Contract]. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 11. Sieńczyło-Chlabicz, J. (Ed.) (2017). Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz [Commercialisation and Transfer of Research and Development Results from Universities to Business. Commentary]. Warszawa: C. H. Beck.
 12. Sikorski, R. (2013). Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej [The Functioning of Patent Pools in European Union Competition Law]. Warszawa: C. H. Beck.
 13. Spyra, M. & Włodyka, S. (2017). Konsorcjum [Consortium]. In M. Stec (Ed.), System prawa handlowego. Prawo umów handlowych (p. 869), vol. 5, Warszawa: C. H. Beck.
 14. Stecki, L. (1997). Konsorcjum [Consortium]. Toruń. Publisher "Organizer's House".
 15. Strugała, R. (2013). Standardowe klauzule umowne adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma [Standard Contractual Clauses for Adaptation, Salvatoria, Merger, Interpretation and pactum de forma]. Warszawa: C. H. Beck.
 16. Strzępka, J. A. (2018). Umowy o generalne wykonawstwo [General Construction Contracts]. In J. Rajski (Ed.), System prawa prywatnego: prawo zobowiązań - część szczegółowa (pp. 599-600), vol. 7. Warszawa: C. H. Beck.
 17. Szyszko, R. (2019). Umowy wspólników, inwestycyjne, konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia przez uczestnika [Shareholders' Agreements, Investment Agreements, Consortia, Joint Ventures and Other Subtypes of Civil Partnership - Remedies in Case of a Violation by a Participant]. Warszawa: C. H. Beck.
 18. Włodyka, S. (2000). Strategiczne umowy przedsiębiorców [Strategic Agreements of Entrepreneurs]. Warszawa: C. H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-9214
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/eejtr.2019.03.01.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu