BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stopczańska Dominika (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Music Trademarks and their Protection in Trademark and Copyright Law
Źródło
Eastern European Journal of Transnational Relations, 2019, vol. 3, nr 1, s. 53-66, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Znaki towarowe, Ochrona własności intelektualnej
Trademarks, Intellectual property protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
The changes recently introduced in both European regulations (article 4 of the Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 of the European Union trade mark, article 3 of the Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of Member State relating to trade marks), as well as in Polish national regulations (article 120 of the ustawa - prawo własności przemysłowej of 30 June 2000 Dz. U. no 49 position 508 with changes) make registering a sound trademark not only possible on the base of its graphical representation (musical score or sonogram) but also its recording. On the one hand, it will make registration easier, but on the other, it will significantly change the nature of the subject of registration. Especially, it will concern signs which could be called musical trademarks. Their recording shall be seen as a kind of process in which each step is created by another person: the creator of the work, its performer and finally producer. What is the most important, each of them has his/her own right, i.e. copyright or related right. The article will present the characteristics of musical trademarks, rights to them vested in their "creators" on the basis of Polish law and the relationships between those rights, including some specifics of musical trademark both as a trademark and musical work.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barta, J., & Markiewicz, R. (2011). Przedmiot prawa autorskiego [Subject of Copyright]. In: J. Barta, R. Markiewicz (Eds.). Ustawa o Prawie autorskim i prawach Pokrewnych. Komentarz (pp. 3-124) wyd. V. Warszawa: Wolters Kluwers.
  2. Breuneis R., Musical Work Copyright for the Era of Digital Sound Technology: Looking Beyond Composition and Performance. Washington DS: The Georg Washington Law Faculty Publications & Other Works.
  3. Campbell, M. (2001) Timbre. In: Oxford Music Online. Grove Music Online (http://www.oxfordmusiconline.com/). https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.27973.
  4. Ghazal, N. (2012). Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi [The Issue of Relationships Between the Author's Economic Rights and Related Rights]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, 116 (2), 5-16.
  5. Kępiński, J. (2015). Czy znak towarowy może być utworem [Can a trademark be copyright protected?]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77, (2),177-191. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.12.
  6. Kurosz, K. (2015). Artystyczne wykonanie jako przedmiot ochrony - uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądowego [Artistic Performance as the Object of Protection. Remarks Against the Background of the Latest Case Law]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, 130 (4), 26-45.
  7. Mania, G. (2016). Plagiat Muzyczny [Plagiarism in Music]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z prawa własności intelektualnej, 133(3), 54-69.
  8. Nettl, B. (2014). Music. In: Oxford Music Online. Grove Music Online. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.40476.
  9. Sewerynik, A. (2013). Ochrona elementów składowych utworu muzycznego [The Copyright Protection of the Components of Musical Works]. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 776, (2), 21-32.
  10. Tagg, Ph. (1982). Analysing popular music. Popular Music, 2, 37-67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-9214
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/eejtr.2019.03.01.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu