BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konaszczuk Wojciech (Maria Curie-Sklodowska University, Poland)
Tytuł
The Case of "Białowieska" as a Universal Example of Cooperation Between Jews, Poles and Russians
Źródło
Eastern European Journal of Transnational Relations, 2018, vol. 2, nr 1, s. 11-20, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Mniejszości narodowe, Mniejszości religijne, Współpraca, Żydzi
Ethnic minority, Religious minorities, Cooperation, Jews
Uwagi
summ.
Abstrakt
Article analyses the phenomena of "Białowieska" forest as a starting point for cooperation between the Jewish, Polish and Russian nations. The research is based on historical, theoretical background as well as from the over national point of view. Analysed extraordinary status of "Białowieska" through the ages is not only universal but timeless. The research proves that multinational cooperation between nations can be achieved with respect for each other's values and with positive mutually effective results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chlebowski, B. (Ed.). (1895). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Vol. XIV. Warszawa: Druk "WIEKU" Nowy-Świat Nr. 61.
 2. Gutowski, J. (2000). Zasady funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego powiększonego na cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej. Białowieża: Białowieski Park Narodowy.
 3. Iwaniuk, H. (1996). Turystyka jako element ekorozwoju Rejonu Puszczy Białowieskiej. In: B. Poskrobko (Ed.), Rejon Puszczy Białowieskiej. Mieszkańcy - Środowisko - Gospodarka. Studia i Materiały Nr 1 (pp. 143-167). Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 4. Karcov, G. (2015). Puszcza Białowieska. Zarys historii, współczesne gospodarstwo łowiecki i polowania Panujących w Puszczy, St.Petersburg: Publikator. (Original work published 1903).
 5. Kozieł, M. (2010). Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych na pograniczu polsko-białoruskim na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXVI, 271-285.
 6. Kwiatkowski, W. & Stepaniuk, M. (2008). Geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowania rozmieszczenia roślinności w Puszczy Białowieskiej. In E. Jekatierynczuk-Rudczyk & M. Stepaniuk (Eds.), Rozwój obszarów przyrodniczo cennych (pp. 17-35). Białystok: PTG.
 7. Lockwood, K. (2014). Political Power, a Religious Agenda and the Failings of the Endorsement Test: Hasidic Educational Separatism and the East Ramapo School Boards. First Amendment Law Review, 12(3), 698-720.
 8. Montesquieu. (1748). The Spirit of Laws (T. Nugent, Trans.), bk. 20, CHS. 1-8. Retrieved from http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch4s2.html
 9. Moroz-Keczynska, E. & Keczyński, A. (2008). Zasoby przyrodnicze i kulturowe Białowieskiego Parku Narodowego. In E. Jekatierynczuk-Rudczyk & M. Stepaniuk (Eds.), Rozwój obszarów przyrodniczo cennych (pp. 8-18). Białystok: PTG.
 10. Pawleta, E. (2009). Białostocki ewenement- Szlak dziedzictwa żydowskiego. Białystok: Historical Museum in Bialystok.
 11. Perkowski, M., Hryniewiecka-Filipkowska, W. & Dąbrowska, I. (2018). Protection of the Bialowieża Forest as a Challenge to Cross Border Cooperation. International Community Law Review, 20(1), 71-107.
 12. Polonsky, A. (2014). Dzieje Żydów w Polsce i Rosji. Warszawa: PWN.
 13. Saiman, Ch. (2005-2006). Legal Theology: The Turn to Conceptualism in Nineteenth Century Jewish Law. Journal of Law and Religion, 21(1), 40-66.
 14. Samojlik, T. (2005). Ochrona i Łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN.
 15. Sosna, G. & Troc-Sosna, A. (2012). Hierarchia i kler kościoła prawosławnego w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX-XXI wieku. Białystok-Ryboły: Orthdruk.
 16. Więcko, E. (1984). Puszcza Białowieska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 17. Wishniakov, E. (1894). Biełowieżskaja Puszcza. St. Petersburg, as cited by P. Bajko. (2001). Białowieża zarys dziejów, Białowieża: Orthdruk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-9214
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/eejtr.2018.02.01.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu