BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudda Waldemar (University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland)
Tytuł
Burzyński's Criterion in the Analysis of Heat Resistant Steel
Źródło
Agricultural Engineering, 2020, R. 24, nr 3, s. 11-20, wykr., rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Wytrzymałość materiałów, Analiza techniczna
Machinery and equipment, Strength of materials, Technical analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy zaproponowano zrewaloryzowaną hipotezę Burzyńskiego do określania wytężenia elementów konstrukcji w termicznie zmiennych warunkach obciążenia. Wykorzystując proponowaną hipotezę wyznaczono powierzchnie początku plastyczności dla żarowytrzymałej stali St12T. Przeprowadzono dwie symulacje numeryczne termo-mechanicznych obciążeń łopatki turbiny wykonanej ze stali St12T. Efektem wykonanych analiz było określenie stanów wytężenia łopatki wg hipotezy Hubera-Misesa-Hencky'ego oraz wg proponowanej zrewaloryzowanej hipotezy Burzyńskiego.(abstrakt oryginalny)

A revalorised Burzyński's hypothesis was suggested for determination of effort of construction elements in thermally variable load conditions. Using the suggested hypothesis, surfaces of the beginning of plasticity for the heat resistant St12T steel were determined. Two numerical simulations of thermo-mechanical loads of the turbine vane made of St12T steel were performed. The result of analyses was determination of the effort states of a vane acc. to Huber-Mises- Hencky's hypotheis and according to the suggested revalorised Burzyński's hypothesis.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaszkiewicz, M., Dudda, W. (2018). Applicability of notch stress-strain correction methods to lowcycle fatigue life prediction of turbine rotors subjected to thermomechanical loads. Acta Mechanica et Automatica, 12, 179-185.
  2. Banaszkiewicz, M., Dudda, W., Badur, J. (2019). The Effect of Strength Differential on Material Effort and Lifetime of Steam Turbine Rotors Under Thermo-Mechanical Load. Engineering Transactions 67, 167-184.
  3. Banaś, K., Badur, J. (2017). Influence of strength differential effect on material effort of a turbine guide vane based on thermoelastoplastic analysis. Journal of Thermal Stresses, 40, 1368-1385.
  4. Burzyński, W. (2008). Theoretical foundations of the hypotheses of material effort. Engineering Transactions, 56, 269-305.
  5. Dudda, W. (2007). Numerical modeling of cyclic strengthening and weakening of material. SPIE Proceedings Vol. 6597: Nanodesign, Technology, and Computer Simulations, DOI: 10.1117/12.726762, pp. 65970Z (pages 6).
  6. Dudda, W., Ziółkowski, P.J., Badur, J. (2019). O wytężeniu Burzyńskiego podczas obciążenia termomechanicznego łopatki turbiny. XIV Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna: Elektrownie Cieplne Eksploatacja-Modernizacje-Remonty, Słok k/Bełchatowa.
  7. Dudda, W., Banaszkiewicz, M., Ziółkowski, P.J. (2019). Validation of a Burzyński plasticity model with hardening - a case of St12T. AIP Conference Proceedings 2077.
  8. Dudda, W. (2019). Influence of High Temperatures on the Mechanical Characteristics of 26H2MF and ST12T STEELS. Materials Science, Vol. 55(3), 435-439.
  9. Dudda, W. (2020). Mechanical Characteristics of 26H2MF and St12T steels under compression AT elevated temperatures. Strength of Materials, Vol. 52, No. 2, 325-328.
  10. Lecomte-Beckers, J., (Ed.) (2002). Materials for Advanced Power Engineering. Schriften des Forschungszentrums Julich, vol. 20, Reihe Energietechnik, Germany.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2020-0022
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu