BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaura Marcin (University of Agriculture in Krakow), Kuboń Maciej (University of Agriculture in Krakow), Kowalczyk Zbigniew (University of Agriculture in Krakow), Kwaśniewski Dariusz (University of Agriculture in Krakow), Daniel Zbigniew (University of Agriculture in Krakow), Kapela Krzysztof (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce)
Tytuł
Quality Assessment of Delivery in the Supply Chain Optimization
Źródło
Agricultural Engineering, 2020, R. 24, nr 3, s. 21-30, wykr., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Jakość, Zaopatrzenie
Logistics, Quality, Supplies
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zagadnienie oceny dostawców jako narzędzia kontroli poziomu świadczonej obsługi przedsiębiorstwa produkcyjnego. Do pracy wykorzystane zostały dane pochodzące z wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przeprowadzono ocenę dostawców poszczególnych grup asortymentowych oraz dokonano ich analizy. Wskazane zostały mocne i słabe obszary działalności poszczególnych grup dostawców. Stwierdzono, że łańcuch dostaw w analizowanym przedsiębiorstwie jest w dużej mierze uwarunkowany rodzajem zamawianego towaru, miejscem jego produkcji oraz sposobu jego dystrybucji do klienta. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses supplier evaluation as a tool for controlling the level of service in a production enterprise based on data from the selected production company. The suppliers were assessed and analyzed based on their respective assortment groups and strengths and weaknesses of their activity were indicated. It was found that the supply chain in the analyzed company is largely determined by the type of ordered goods, the place of its production and the method of its distribution to the customer.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaik, P. (2010). Kluczowe wyzwania współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Struktura - trendy - doświadczenia, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 4, 14-19.
 2. Bujak, A. (2015). Zarządzanie i funkcjonowanie współczesnego i perspektywicznego łańcucha dostaw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe. Nr 249, 50-62.
 3. Coyle, J., Bardi, E., Langley, J. (2012). Zarządzanie logistyczne. PWE, Warsaw. ISBN 978-83-208- 1864-2
 4. Ficoń, K. (2008). Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne. BEL Studio Sp. z o.o. Warsaw. ISBN: 978-83-61208-11-2.
 5. Iakovou, E., D. Vlachos, Ch. Achillas, and F. Anastasiadis. (2014). Design of sustainable supply chains for the agrifood sector: a holistic research framework. Agric Eng Int: CIGR Journal, Special issue 2014.
 6. Kolasińska-Morawska, K.(2011). Zarządzanie logistyczne. Wydawnictwo SWSPiZ Łódź. ISBN: 978- 83-62916-23-8
 7. Krygier, J. (2011). Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wydawnictwo SWSPiZ Łódź. ISBN: 978-83- 62916-23-8
 8. Kuboń, M. (2007). Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolniczych o wielokierunkowym profilu produkcji. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 113-119.
 9. Maloni, M.J., Brown, M.E. (2006). Corporate Social Responsibility in the Supply Chain: An Application in the Food Industry. Journal of Business Ethics. Vol.68, 35-52.
 10. Nowicka-Skowron, M.(2000). Efektywność systemów logistycznych. PWE. Warsaw. ISBN 83-208- 1332-8
 11. Owsiak, Z., Płócienniczak, M., Biskupski, A., Weber, R., Włodek, S. (2013). Logistics of supply of agricultural farms in the selected production means. Inżynieria Rolnicza, 3(146), 275-284.
 12. Pfohl, H. (2001). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań. ISBN 83-87344-10-9.
 13. Twaróg, J. (2005). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań. ISBN 978-83-87344-91-7.
 14. Wajszczuk, K. (2016). The role and importance of logistics in agri-food supply chains: An overview ofempirical findings. Logistics and Transport, 2(30), 47-55.
 15. Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw. ISBN: 978-83-208-1865-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2020-0023
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu