BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiński Wojciech (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Pietkiewicz Paweł (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Influence of the Printing Nozzle Diameter on Tensile Strength of Produced 3D Models in FDM Technology
Źródło
Agricultural Engineering, 2020, R. 24, nr 3, s. 31-38, wykr., rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Drukarstwo, Badania właściwości fizycznych
Machinery and equipment, Typography, Physical properties research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych na rozciąganie z uwzględnieniem wpływu średnicy dyszy drukującej. Opisano metodę druku 3D w technologii FDM. Celem badań było zbadanie wpływu średnicy dyszy drukującej zainstalowanej w głowicy. Wykonano badania próbek wydrukowanych przy dwóch rodzajach wypełnienia. Otrzymane wyniki zostały zestawione i porównane. Porównany został czas wydruku próbek poszczególną średnicą dyszy. Na podstawie prób wytrzymałościowych można stwierdzić, że wytrzymałość na rozciąganie próbek wykonanych w technologii druku FDM jest proporcjonalna do zastosowanej średnicy dyszy drukującej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of tensile strength tests taking into account the influence of the printing nozzle diameter. The 3D printing method in FDM technology is described. The aim of the research was to investigate the effect of the printing nozzle diameter installed in the head. Samples printed with two types of filling were tested. The obtained results were summarized and compared. The printing time of the samples was compared with a diameter of each nozzle. Based on the strength tests, it can be concluded that the tensile strength of the samples made with the FDM printing technology is proportional to the used printing nozzle diameter.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bharath, V., Dharma, R., Prakash, N., Henderson, M. (2014).Sensitivity Of Rp Surface Finish To Process Parameter Variation. Journal of North America, 3, 124-133.
  2. Kiński, W., Pietkiewicz, P. (2016). Parametry eksploatacyjne wpływające na jakość wydruków w technologii FDM. Mechanik, 7, 632-636.
  3. Kiński, W., Pietkiewicz, P. (2018). Koncepcja systemu podawania materiału w drukarkach 3D wykorzystującego zużyty materiał w technologii FDM. Mechanik, 7, 543-545.
  4. Maćkowiak, P., Magdziarz, D., Kotyk, M., Tomkiewic,z R., Kabat, P. (2016). Wielkość i liczba wad w elementach wyprodukowanych metodą FDM w zależności od parametru prędkości wytwarzania. Postępy w Inżynierii Mechanicznej, 7, 17-31.
  5. Miazo, Ł. (2016). Badanie wytrzymałości na rozciąganie próbek wydrukowanych w technologii FDM z różną gęstością wypełnienia. Mechanik,7, 533-538.
  6. Nancharaiah, T., Raju, D.R., Raju, V.R. (2010). An experimental investigation on surface quality and dimensional accuracy of FDM components. International Journal on Emerging Technologies, 1, 106-111.
  7. Nowak, B., Pająk, J. (2010). Biodegradacja polilaktydu (PLA).Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2, 1-10.
  8. Zhengyan, Z.,Sanjay, J. (2015). An improved slicing algorithm with efficient contour construction using STL files. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 80, 1347-1362.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2020-0024
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu