BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorencowicz Edmund (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Uziak Jacek (University of Botswana, Botswana)
Tytuł
Regional Structure of Tractor Market in Poland
Źródło
Agricultural Engineering, 2020, R. 24, nr 3, s. 51-62, wykr., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Rolnictwo, Produkcja
Machinery and equipment, Agriculture, Production
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Obecnie w Polsce używanych jest około 1 492 000 ciągników ze średnią mocą 45,3 kW. Na jeden ciągnik przypada 9,8 ha użytków rolnych, ich średni wiek wynosi 25 lat a stopień zużycia 77%. W ciągu roku rejestrowanych jest pomiędzy 20 a 30 tysięcy traktorów, jednakże są to zarówno nowe i używane traktory przywiezione z zagranicy. Te nowe rejestracje, które odzwierciedlają także nowo zakupione ciągniki są zróżnicowane w zależności od regionu. Na podstawie rejestrów wpisanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), niniejszy artykuł określa istotne parametry zarejestrowanych ciągników, takich jak cena, moc, wiek w zależności od regionu. Analizie poddano 25 422 rejestry, ponieważ po weryfikacji część z oryginalnych wpisów zostało odrzuconych jako błędne. Ustalono, że w zachodniej części Polski, gdzie gospodarstwa są dwa lub trzy razy większe niż w pozostałej części kraju, zakupione traktory charakteryzowały się dużą mocą i młodszym wiekiem a w konsekwencji wyższymi cenami (81-95 kW, 14-18 lat, 168-186 tysięcy zł). Przeciwnie, ciągniki w południowo-wschodniej Polsce, gdzie przodujące gospodarstwa posiadały użytki rolne poniżej 10 ha, miały gorsze parametry (76-86 kW, 14-18 lat, 76-86 tysięcy).(abstrakt oryginalny)

There are ca 1,492 thousand tractors currently used in Poland, with the average power of 45.3 kW. There are 9.8 ha of agricultural land per one tractor, their average age is ca 25 years and the degree of wear 77%. There are between 20 to 30 thousand tractors newly registered per year, however, these are both new and used tractors imported from abroad. These new registrations, which also reflect new purchases, are diverse depending on the region. Based on the 2018 records of the Central Register of Vehicles and Drivers (CEPiK), the paper establishes essential parameters of the registered tractors, such as price, power, age, depending on the region. There were 25,422 records under analysis, as some of the original records were dismissed as errors after verification. It was established that in the western part of Poland, with farms twice or three times bigger than in the rest of the country, the purchased tractors were characterized by higher power and lower age and, consequently, higher prices (81-95 kW, 14-18 years, PLN168-186 thousands). In contrast, the tractors in south-east Poland, where the dominant farms are of agricultural land below 10 ha, had worse parameters (76-86 kW, 14-18 years, PLN76-86 thousands).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (2018). Średnia wielkość gospodarstw 2018 - Komunikat. Https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html (Accessed: 10.01.2019).
 2. Bolewska A. (2020). Ocena wartościowego zróżnicowania rynku ciągników w Polsce. Final Year Project, University of Life Sciences, Lublin (Supervision: E. Lorencowicz) - in Polish.
 3. CEPiK. (2020). Http://www.cepik.gov.pl/ (Accessed: 10.01.2020)
 4. Dyguś A. (2020). Ocena wartości rynkowej używanych ciągników i maszyn rolniczych. MSc Thesis, University of Life Sciences, Lublin (Supervision: E. Lorencowicz) - in Polish.
 5. Fedoruk A. (2020) Ocena jakościowego zróżnicowania rynku ciągników w Polsce. Final Year Project, University of Life Sciences, Lublin (Supervision: E. Lorencowicz) - in Polish.
 6. Georgantzis N., Sabater-Grande G. (2002). Market Transparency and Collusion: On the UK Agricultural Tractor Registration Exchange. European Journal of Law and Economics, 14, 129-150.
 7. Grisso R.B., Perumpral J.V., Roberson G.T., Pitman R. (2014). Using Tractor Test Data for Selecting Farm Tractors. Virginia Tech, 11, www.ext.vt.edu (Accessed: 10.06.2020).
 8. Kalińska J. (2014). Ceny ciągników rolniczych w latach 2000-2010. Final Year Project, University of Life Sciences, Lublin (Supervision: E. Lorencowicz) - in Polish.
 9. Lorencowicz E. (2013). Polska mapa mocy ciągników. Rolniczy Przegląd Techniczny, 4(170), 58-59.
 10. Lorencowicz E. (2014). Ceny a parametry techniczne ciągników rolniczych. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. OW PTZP, Book II; 159-167 - in Polish.
 11. Lorencowicz E. (2016). Zmiany cen ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000-2014. RN SERiA, XVIII(4), 63-166 - in Polish.
 12. Lorencowicz E., Figurski J. (2009). Ceny nowych i używanych ciągników rolniczych w Polsce. RN SERiA, XI(7), 65-68 - in Polish.
 13. Lorencowicz E., Pawelec P. (2012). Prawie 3 miliardy zł. Rolniczy Przegląd Techniczny, 2(156), 74-75, in Polish.
 14. Lorencowicz E., Uziak J. (2018). Mechanization of Small Family Farms in Poland. The 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future", Sessions Schedule & Abstracts. 25-26.10.2018, Bulgaria, 399 http://conf.uni-ruse.bg
 15. Pawelec P. (2011). Wolumen rynku sprzedaży ciągników w 2010 roku. MSc Thesis, University of Life Sciences, Lublin (Supervision: E. Lorencowicz) - in Polish.
 16. PIGMiUR (2019). Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce wg danych CEPIK grudzień 2018, www.pigmiur.pl (Accessed: 10.2019)
 17. Renius K.-Th. (2020). Fundamentals of Tractor Design. Springer, Cham, ISBN 978-3-030-32804-7.
 18. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019. (2020). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rolnictwa-2019,6,13.html# (Accessed: 25.05.2020)
 19. Rudnicki R., Kluba M., Biczkowski M. (2016). Struktura ciągników według mocy a struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce - analiza porównawcza wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010. RN Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(4), 112-125 - in Polish.
 20. Rycerz M. (2015). Zmiany cen środków technicznych w rolnictwie w latach 2011-2014. MSc Thesis, University of Life Sciences, Lublin (Supervision: E. Lorencowicz) - in Polish.
 21. Walley K., Custance P., Taylor S., Lindgreen A., Hingley M. (2007). The importance of brand in the industrial purchase decision: a case study of the UK tractor market. Journal of Business & Industrial Marketing, 22(6), 383-393. DOI 10.1108/08858620710780145.
 22. Zalewski A. (2017). Uwarunkowania regionalnego zróżnicowania wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze w Polsce. RN SERiA, XIX(6), 219-224 - in Polish.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2020-0026
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu