BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Andrzej H. (University of Warsaw)
Tytuł
Innovativeness in the Polish Industry, 2006-2017: Growth or Stagnation?
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 2(100), s. 63-80, wykr., tab., bibliogr. s. 78-80
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacje, Przemysł, Stagnacja gospodarcza, Badania i rozwój (B+R)
Innovative character, Innovations, Industry, Economic stagnation, Research & Development (R+D)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31
summ.
Abstrakt
Purpose - an attempt to evaluate the development of innovativeness in the Polish industry in 2006-2017. Research methods - literature studies and statistical analysis. The analysis here is at the mezoeconomic level based on the statistical data published by the Central Statistical Office of Poland (Główny Urząd Statystyczny - GUS). Results - an observation that innovation stagnation appeared in the Polish industry and an identification of its reasons. Originality / value - a proof of the existence of this stagnation in the period under analysis and a set of author's own proposals for the actions to overcome it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belka M., 2015, Wywiad dla Gazeta Wyborcza, https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,18384078,marek-belka- skonczmy-z-kapitalizmem-wyczynowym.html [date of entry: 18.07.2015].
 2. Białoń L., 2008, Aktywność innowacyjna organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 3. Brzeziński M., 2009, Organizacja kreatywna, PWN, Warszawa.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, 2010, GUS, Warszawa.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013, 2014, GUS, Warszawa.
 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, 2015, GUS, Warszawa.
 7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015, 2016, GUS, Warszawa.
 8. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016, 2017, GUS, Warszawa.
 9. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017, 2018, GUS, Warszawa.
 10. European Innovation Scoreboard, 2007, European Commission, Brussels.
 11. European Innovation Scoreboard, 2018, European Commission, Brussels.
 12. European Innovation Scoreboard, 2019, European Commission, Brussels.
 13. Freeman Ch., 1982, The economics of industrial innovation, Pinter, London.
 14. Gazeta Wyborcza, 2017, data dostępu: 17 styczeń 2017.
 15. Grzelońska U., 2016, Rola sektora nauki w procesie przejścia do gospodarki innowacyjnej, [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, Kotowicz-Jawor J. (red.), INE PAN, Warszawa.
 16. Hansen A.H., 1938, Full recovery or stagnation?, W.W. Norton, London.
 17. Innovation Union, 2010, European Commission, Brussels.
 18. Jasiński A.H., 2014, Innowacyjność polskiego przemysłu w latach 2006-2012: Był postęp czy nie?, [w:] Innowacyjność: Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Kamińska A. (red.), Placet, Warszawa.
 19. Kotowicz-Jawor J., 2016, Endogenne bariery przejścia polskiej gospodarki do innowacyjnej fazy rozwoju, [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, Kotowicz-Jawor J., (red.), INE PAN, Warszawa.
 20. Krajewski S., 2015, Diagnoza stanu innowacyjności polskiej gospodarki, [w:] Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa.
 21. Kubielas S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 22. Kurs na innowacje, 2013, Hausner J. (red.), Fundacja Gospodarki i Administracji, Kraków.
 23. Lubos B., 2015, Polityka innowacyjna Polski do 2020 roku, [w:] Raport o stanie konkurencyjności 2015, Weresa M. (red.), SGH, Warszawa.
 24. Marody M., 2016, Wywiad dla tygodnika Polityka, nr 18(3057), https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1659250,1,prof-miroslawa-marody-o-stosunku-polakow-do- pracy.read [date of entry: 26.04.2016].
 25. Matusiak K., 2010, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, Warszawa.
 26. Mączyńska E., 2016, Egzogenne, cywilizacyjne i ustrojowe uwarunkowania innowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki, [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, Kotowicz-Jawor J., (red.), INE PAN, Warszawa.
 27. Mielcarek P., 2019, Doskonalenie procesów odnowy strategicznej i innowacji przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 28. Nauka i technika w roku 2011, 2012, GUS, Warszawa.
 29. Nauka i technika w roku 2013, 2014, GUS, Warszawa.
 30. Nauka i technika w roku 2015, 2016, GUS, Warszawa.
 31. Nauka i technika w roku 2016, 2018, GUS, Warszawa.
 32. Nauka i technika w roku 2017, 2019, GUS, Warszawa.
 33. Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
 34. Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, 2016, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 35. Próchniak M., 2010, Total factor productivity, [in:] Poland. Competitiveness report 2010, Weresa M.A., (ed.), SGH, Warsaw.
 36. Próchniak M., 2016, Zmiany łącznej produktywności czynników wytwórczych, [w:] Polska. Raport o  konkurencyjności 2016, Weresa M.A. (red.), SGH, Warszawa.
 37. Rapacki R., Próchniak M., 2006, Charakterystyka wzrostu gospodarczego w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2003, "Ekonomista" nr 6, s. 715- 744.
 38. Rocznik Statystyczny RP 2016, 2017, GUS, Warszawa.
 39. Romer P., 1990, Endogenous technological change, "Journal of Political Economy", vol. 98(5), pp. S71-S102.
 40. Sachs J., 2018, Wywiad dla tygodnika "Polityka", nr 1.
 41. Szajt M., 2016, Znaczenie innowacji w zwiększaniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2013, [w:] Innowacyjność współczesnych organizacji, Wszędybył- Skulska E. (red.), Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 42. Świadek A., 2017, Krajowy system innowacji w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 43. Tajani A., 2010, Wywiad dla "Enterprise & Industry", grudzień.
 44. Tidd J., Bessant J., 2011, Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer, Warszawa.
 45. Weresa M.A., 2012, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
 46. Weresa M.A., 2015, Narodowy system innowacji w Polsce i  jego zmiany w latach 2007-2014, [w:] Raport o stanie konkurencyjności 2015, Weresa M.A. (red.), SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.02.100.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu